Amnesty svigter kvinders rettigheder

”Et knæfald af dimensioner”, sådan beskriver Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund Amnestys beslutning om at arbejde for en legalisering af bl.a. rufferi og sexkøb. ”Det er ikke mine menneskerettigheder som kvinde og forkæmper for et ligestillet samfund, Amnesty kæmper for” udtaler Nanna Højlund videre og fortsætter ”sexindustrien og menneskehandlere må juble”.

 Amnesty har vedtaget et meget vidtgående resolutionsforslag, der vil afkriminalisere prostitution, sexkøb, rufferi og alfonsvirksomhed. Kvinderådet er enig i det første, naturligvis skal prostituerede ikke kriminaliseres (hvad der heller ikke er tilfældet i Danmark), men vi mener, at sexkøb og al virksomhed relateret til prostitution skal kriminaliseres. Alt for mange prostituerede sidder tilbage med alt for mange fysiske og psykiske mén efter et liv i prostitution, hvad bl.a. organisationer for tidligere prostituerede fortæller om.

”Amnesty understreger at de fortsat er mod trafficking, det er en udtalelse der er svær at tage helt alvorlig”, påpeger Nanna Højlund.  Både Europarådet og EU parlamentet anerkendte sidste år, at en kriminalisering af sexkøb er det mest effektive værktøj til at tackle trafficking. Betænkningen fra EU parlamentet fremhæver endda at Holland, der i mange år har kørt en prostitutionspolitik som den Amnesty nu advokerer for, ifølge FNs Kontor for narkotikakontrol og kriminalitetsbekæmpelse er hoveddestination for ofre for menneskehandel.

”Tænk at Amnesty ikke vil et forbud mod sexkøb. Tænk at de ikke går op mod og insisterer på at sige nej til dem der forvolder skaderne på de prostituerede og samtidig skaber efterspørgslen: Sexkøbskunderne. ”Man misser simpelthen det vigtigste”, udtaler Nanna Højlund. Amnesty rammer med sin nye position forbi målet. Og endnu værre: de sender en besked til drenge og mænd om, at det er i orden at købe sig adgang til kvinders kroppe.

I Sverige hvor man i 1999 kriminaliserede sexkøbskunderne har man bl.a. oplevet et fald i antallet af prostitutionskunder, en holdningsændring i befolkningen og volden mod prostituerede er ikke steget. ”At man ikke vil følge dette eksempel, er mig uforståeligt” påpeger Nanna Højlund.

I forhold til Amnesty og sexindustrien afslutter Nanna Højlund: ”I prostitution ser jeg en sexindustri, der i den grad tjener kassen på mange kvinders fattigdom og mangel på muligheder. Et system der fastholder kvinder, og i mindst lige så høj grad mænd, i nogle rigide, ufrie og omklamrende stereotype kønsroller, som jeg – i modsætning til Amnesty – ikke kan se nogen grund til at kæmpe for og ej heller nogen menneskerettigheds-erklæringer eller konventioner tale for. Amnestys menneskerettigheder er ikke mine menneskerettigheder.”

For yderligere kommentarer: Nanna Højlund, Forkvinde. Mobil: 2672 3134.