Barslen står stille

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mænd stort set tager lige så lidt barsel som de har gjort de sidste 5 år, og at kvinderne tager stort set lige så meget barsel som de har gjort de sidste fem år.

“Hvis der er noget disse tal viser, så er det, at der er brug for visionære politikere, der tør gå foran – og sådan nogle har vi desværre ikke i øjeblikket”, udtaler sekretariatsleder i Kvinderådet Randi Theil og fortsætter: “Længere barsel til mænd ville være en win-win-win situation; En gevinst for de unge kvinder, der søger arbejde, og som der ikke i samme grad ville stå BARSEL i panden på ved en jobsamtale; en gevinst for fædrene der ville få et meget tættere forhold til deres barn; og en gevinst for barnet der ville få en stærkere tilknytning til begge forældre”. “Hvis man ikke vil eller tør give fædrene øgede selvstændige rettigheder fra det ene år til det andet, kunne man eksempelvis lige så stille og roligt gennem en årrække indfase f.eks. 12 ugers selvstændige barselsrettigheder til fædrene, på den måde kunne alle – forældrene, arbejdsmarkedet, arbejdsgiverne – vænne sig til forandringerne”, påpeger Randi Theil.

I 2013 holdt mødrene i gennemsnit 292 dage af fødsels- og barselsorloven, fædrene holdt 36 dage (tal for de forhold hvor begge forældre holdt orlov).

Yderligere oplysninger:

kontakt Randi Theil
33128087