Bemærkninger til forslag til ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Kvinderådet kan ikke støtte forslaget. Vi mener, at en flytning af DIIS til Århus vil forringe vores og andre NGOers mulighed for at drage den fulde nytte af DIIS’ formidling af forskning og viden på områder, der er vigtige for os.

Som partner i Det Arabiske Initiativ og derudover stærkt engageret i FNs arbejde for kvinders rettigheder og ligestilling nyder vi godt af den lette adgang til den ekspertise, som DIIS repræsenterer.

Venlig hilsen

Nanna Højlund
forkvinde