nyhedsbrev

Ønsker du at modtage kvinderådets nyhedsbrev,
så sendt en mail til kvr@kvinderaad.dk

Nyhedsbrev nr. 97 marts 2017

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 17.03.2017  

ISSN nr. 1901-1466

Talk Town - debatfestival om køn, ligestilling og feminisme 18. - 20. maj

Kvinderådet slår igen i år dørene op for en tre-dages debatfestival, hvor vi inviterer alle nysgerrige inden for til debatter, udstillinger, seminarer, stand-up, film, musik, snak i krogene og taler fra den store scene. Talk Town foregår i år på Københavns Hovedbibliotek. Talk Towns program er brugerstyret inspireret af folkemøde-modellen. Alle med noget på hjerte om køn, ligestilling og feminisme kan byde ind med et arrangement, og vi stiller rammerne til rådighed. Feminismen har mange ansigter, og vores ønske er at vise bredden i ligestillingsarbejdet. Som arrangør på Talk Town får man rig mulighed for at komme i kontakt med andre end 'the usual suspects', som gæst kan man dykke ned i et tema eller suge til sig fra hele paletten. Vi håber, at vi med Talk Town kan skabe engagement, demokratisk diskussion, globalt udsyn og fornyelse. Det er en meget stor ambition, og den er der brug for.    


Forberedelserne er godt i gang, og Kvinderådets partner festivalarrangøren Indgreb er parat til at hjælpe Kvinderådets medlemsorganiationer og andre arrangører med alt det praktiske vedrørende egnet lokale, tidspunkt og udstyr til det enkelte arrangement.


Klik ind på talktown.dk og se, hvem der allerede har tilmeldt et arrangement. Ring til Jan Samuelsen på Indgreb tlf. 22 25 17 12 hvis du har brug for hjælp med dit arrangement. Følg Talk Town på Facebook og hjælp os med at sprede viden om Talk Town i dit netværk.   


Kvindfolkemøde

Højskolen Marielyst på Falster holder "Kvindfolkemøde" i naturskønne omgivelser i dagene 2. - 5. juni. Kvindfolkemødet  bliver årets andet store træf for dialog og debat om mænd og kvinders vilkår og kønnets betydning, nationalt og internationalt (det første er Talk Town i maj).
Kvindfolkemødet afvikles i centrum af Marielyst, hvor der på de arealer, som Guldborgsund kommune og Højskolen Marielyst råder over rejses en teltby til afvikling af de mange events, som Kvindfolkemødet vil byde på. Et event er Kvindfolkemødets betegnelse for taler, debatter, seminarer, workshops, koncerter, underholdning, idrætslege og andre arrangementer.
Alle, som interesser sig for køn - fra beslutningstagere i erhvervsliv, interesseorganisationer og politik til aktivister og samfundsinteresserede borgere – er velkomne til at bidrage med events under to klare forudsætninger:
1) At der er gratis adgang til eventen
2) At eventen rummer en ligelig repræsentation af begge køn, hvis der er tale om paneldebatter.
Bag Kvindfolkemødet står Højskolen Marielyst i samarbejde med Dansk Kvindesamfund, Kvinderådet, Kvinfo, Quality Lolland-Falster, Sydfalsters Turist- og Erhvervsforening og Guldborgsund kommune.

Følg Kvindfolkemødet på Facebook og kontakt Kvinderådet for yderligere oplysninger.

Generalforsamling 2. april

Kvinderådets generalforsamling finder sted d. 2. april i LO-huset i København. Der skal vælges styrelsesmedlemmer, og interesserede kan stadig nå at stille op til en af de 8 pladser, der skal besættes. Kvinderådets styrelse på i alt 16 personer udgør et velfungerende netværk af Kvinderådets vidt forskellige medlemsorganisationer. Styrelsen mødes 8 gange årligt, hvor den tager stilling til Kvinderådets udadvendte aktiviteter samt diskuterer aktuelle ligestillingspolitiske udfordringer og muligheder og lægger Kvinderådets linje.

På temamødet inden generalforsamlingen har vi i år inviteret Majbritt Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, til at tale om Fattigdom, Køn og Socialpolitik.    

Husk tilmelding til generalforsamlingen på kvr@kvinderaad.dk eller tlf. 33128087. Medlemsorganiationerne har mulighed for at tilmelde tre repræsentanter udover eventuelt styrelsesmedlem.

Barsel til fædre mindsker løngabet

I familier, hvor far tager en større del af barslen, reduceres lønforskellen mellem far og mor i to til fire år efter barnets fødsel. Der, hvor effekten er størst, reduceres forskellen med helt op til 14.000 kroner om året (i 2016-priser), hvis far tager en uges ekstra barsel. Da fars barsel har en mindre betydning for hans egen indtjening, betyder denne reduktion i lønforskellen at også den samlede indkomst i husholdningen stiger, hvis far tager mere barsel. Resultaterne stammer fra en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som undersøger effekten af fem reformer af barselsorloven implementeret i 1989, 1994, 1997, 1998 og 2002, og som alle, på den ene eller anden vis, påvirker fars tilskyndelse til at tage barsel. Analysen fokuserer på familier, der fik deres første barn fra ét år før til ét år efter de pågældende reformer af barselsorloven, skriver Rockwoolfondens forskningsenhed.

vippe.png

Hvis far tager en uges ekstra barsel, reduceres lønforskellen mellem mor og far med op til 14.000 kr.

Signe Hald Andersen, Rockwool Fonden, fortalte om undersøgelsen på FIU-ligestillings 8. marts konference om ligeløn. Se rapporten her  

Ligestillingsplan 2017

Folketingets årlige ligestillingsdebat foregår d. 29. marts, og den nye ligestillingsplan, der skal debatteres, kan findes her. ”En af nutidens helt store ligestillingsudfordringer er, at alt for mange i de etniske minoritetsmiljøer bliver begrænset af social kontrol. Blandt andet i form af forældede kønsroller og æresbegreber. Det hører ikke til i Danmark. Det handler om den enkeltes frihed, men det handler også om integration – både socialt, kulturelt og økonomisk,” sagde Karen Ellemann i forbindelse med lanceringen af planen.

Kvinderådet har nærlæst handlingsplanen, og vi må desværre konstatere, at også denne gang er der et stort fravær af konkrete, tidsfastsatte og målbare mål. Vi spørger: hvornår skal løngabet være lukket i Danmark? Hvornår skal vi ramme en lige fordeling af barselsorloven? Vi savner også et sammenhængende blik på kønsligestilling, dvs. en beskrivelse af hvordan alle ministerier skal bidrage til at fremme ligestilling inden for deres områder. 

Nyhedsbrev nr. 96 december 2016

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 15.12.2016

ISSN nr. 1901-1466

LOKK fortsætter som voldsudsattes talerør

- Efter 14 års støtte har et afslag kastet Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) ud i økonomisk stormvejr. Krisecentre fra hele landet mødtes 13. december til ekstraordinær generalforsamling. Her blev det besluttet, at LOKK består som vigtig aktør og vil byde ind på opgaven om en ny national enhed, oplyser LOKK i en pressemeddelelse. Lene Johannesson, som er tidligere sekretariatschef i LOKK, blev valgt som ny bestyrelsesformand.

Kvinderådet henvendte sig i november til daværende socialminister Karen Ellemann for at påpege behovet for økonomisk støtte til LOKKs fortsatte arbejde for voldsudsatte kvinder og deres børn. Vi har nu fået svar fra nuværende socialminister Mai Mercado. "Satspuljepartierne har med aftalen for 2017 prioriteret en ambitiøs indsats på området, som blandt andet omfatter oprettelsen af en national enhed mod vold i nære relationer", skriver hun. "Enheden sendes i udbud, så vi kan få alle gode kræfter i spil. Det er væsentligt for enhedens succes, at den kan rumme og favne bredt, så alle aktører på området føler ejerskab til og vil bruge enheden aktivt". Det er naturligvis godt med en mere ambitiøs indsats på området i form af et videnscenter, der også skal tale de voldsudsattes sag samt levere en pladsoversigt over ledige pladser på krisecentrene. Om udbudsvejen sikrer, at "alle gode kræfter" kommer i spil må komme an på en prøve. Vi håber i vores stille sind, at de mange konsulentkroner der uundgåeligt bruges, når der er tale om udbud, lander hos folk med dyb indsigt i området. Og det tegner godt, at LOKK vil byde ind på opgaven.

se brev til minister og svar her 

Talk Town 2017

Kvinderådet og Indgreb gør det igen. Vi inviterer til Talk Town 2017 - en debatfestival om køn, ligestilling og feminisme. I løbet af tre dages intensiv festival er alle emner på programmet og alle formater i spil.

Hvor?

Når dørene åbner for Talk Town d. 18.-20. maj 2017 indtages hele Københavns Hovedbibliotek inkl. hemmelige kældre og hyggelige gårdhaver – og du er inviteret til debat og stillingtagen til aktuelle emner som hverdagssexisme, ligeløn, feministisk økonomi, kvinder på flugt, seksualitet, forældreroller, køn og sundhed, kunst og ligestilling.


Hvad og hvem?

Programmet på Talk Town er brugerstyret. Alle kan melde ind med emner og aktiviteter inden for den overordnede ramme: Køn, ligestilling og feminisme. Det skal være udfordrende, øjenåbnende og sjovt at gæste Talk Town. Det skal også være billigt at stable et arrangement på benene, så det ikke er pengene, der forhindrer deltagelse. Det arbejder vi for, og er derfor i fuld gang med fundraising.

Vi håber, at Kvinderådets mange medlemsorganisationer har lyst til at være med og bidrage med det, der særligt optager jer.


Hvordan?

Kig ind på www.talktown.dk og se, hvordan du tilmelder et arrangement, og følg os på facebook


Du er også velkommen til at få en snak med Rikke Frisk, Indgreb, tlf 26 75 56 20 eller Randi Theil, Kvinderådet, tlf. 33 12 80 87.


Kvinderådet og Indgreb arrangerede TalkTown første gang i maj 2016 i anledning af den internationale konference i København "Women Deliver". Med over 70 arrangementer og 3000 besøgende i Den Grå Kødby vidnede Talk Town om behovet for en debatfestival om køn, ligestilling og feminisme.


 

Kvindelige flygtninge i Europa og Danmark

Mængden af asylansøgere der ankommer til Europa og Danmark er væsentlig mindre end ved samme tid sidste år. I 2015 ankom over 1 mio. flygtninge til Europa og af disse søgte omkring 21.000 asyl her i Danmark. I år er begge disse tal faldet, men behovet for at sætte fokus på gruppen af kvindelige flygtninge er ikke blevet mindre.

Den betragtning var der mange der var enige med os i. Der var fuldt hus og lang venteliste til Kvinderådets konference i Fællessalen på Christiansborg 1. december. Folk kom som professionelle der arbejder med asylansøgerne i kommunerne og på asylcentrene; som advokater der rådgiver og fører sager; som frivillige der samarbejder med kommunerne, i lektiecafeerne og rådgiver flygtninge; som organisationsfolk der både arbejder internationalt og nationalt, og som politikere der sætter rammerne. Bredden i tilmeldingsskaren var mere end god at se.

Konferencen var et forsøg på at afdække de oplevelser og vilkår en kvindelig flygtning kan møde fra hun sætter sin fod i Europa, til hun har fået asyl i Danmark og påbegynder et integrationsforløb i en kommune. Hvad oplever kvinderne, hvordan tager EU, Danmark, danske kommuner og danske organisationer og frivillige hånd om kvinderne?

Der blev lyttet og der blev diskuteret og der blev kastet ting på bordet af oplægsholderne. Hvordan hjælper og beskytter man den kvinde, der på sin flugt op gennem Europa, bliver voldtaget i et land, hvis sprog hun ikke kender, hvor hun ikke aner hvor hun skal henvende sig og hvor hun måske mest af alt bare vil videre op til det land hvor hun har tænkt sig at søge asyl? Hvordan bliver kommunerne bedre til at se de kvindelige flygtninges kompetencer? Hvordan får vi arbejdet med konventionerne så de grunde der er til at mange kvinder flygter bedre afspejles i disse? Hvordan får vi bedst kommunikeret danske ideer om ligestilling til de nye medborgere? Et udpluk af nogle af de problematikker der blev rejst og som vi vil arbejde videre med.

 

Vi fik støtte af Europa-nævnet og Kvindernes Bygnings Fond til at afholde konferencen.

se oplæg fra konferencen her

Ny regering, gammel rollefordeling

VLAK regeringen har fået berettiget tæsk fra mange sider, fordi dens mest indflydelsesrige udvalg er helt og aldeles renset for kvinder. Det er en herreklub, der fremover skal koordinere hvad der skal ske, mens regeringens kvinder tager sig af det der med børn, socialt udsatte, sundhed, ældre og ligestilling. Vi kimser ikke af 'kvindeområderne', for de er vigtige, men af den kønsstereotype fordeling af ansvarsområder og magt.

Ligestillingsministeren, der også er minister for nordiske anliggender, er fremover placeret i udenrigsministeriet. Det kunne ligne en dårlig joke at lægge ligestillingen der, hvor man netop ikke beskæftiger sig med de nationale forhold. Men vi nøjes med at konstatere, at de nordiske anliggender allerede bor i udenrigsministeriet, og dermed bliver ligestillingen familiesammenført med dem, der har det store overblik over, hvad der sker i Norden og resten af verden. Og det er måske slet ikke så tosset al den stund der virkelig er brug for inspiration udefra, når det gælder innovation af dansk ligestillingspolitik. Ligestillingsafdelingen forventes at flytte til udenrigsministeriet inden nytår, og vi håber de får glæde af de nye rammer og kolleger.      

Karen Ellemann og FNs verdensmål

Som minister for ligestilling bliver det Karen Ellemanns opgave at lægge en plan for, hvordan Danmark skal arbejde med at realisere FNs mål om kvinders og pigers ligestilling. Kvinders og pigers ligestilling er et af de 17 nye FN mål, og ligestilling er mere end et selvstændigt mål, det skal også tænkes  ind i de øvrige 16 mål. Det geniale ved målene er, at de både er globale og nationale, og der er udarbejdet indikatorer, der gør det muligt at måle resultater. Der bliver lavet en dansk handlingsplan for arbejdet med målene, og Kvinderådet har inviteret ligestillingsministeren til dialog om, hvordan vi sammen kan sikre en ambitiøs proces i arbejdet med målene.

FNs Kvindekommissions samling

Den 61. samling finder sted i New York fra 13. - 24. marts 2017. Hovedtemaet er "Women's economic empowerment in the changing world of work". Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund deltager i den danske delegation, og inden samlingen er Kvinderådet vært for et NGO- forberedelsesmøde, hvor Kvinderådets medlemsorganisationer er velkomne til at deltage.

Mødet foregår i Kvinderådet sekretariat mandag d. 16. januar kl. 17 - 19.

 

Følg  forberedelserne til CSW her

Konference i Casablanca: Vold mod kvinder

Kvinderådet var i godt internationalt selskab, da vi markerede 25. november - den internationale dag mod vold mod kvinder - med en konference om udfordringer og effektive strategier til at bekæmpe vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika (MENA). Konferencen 25.-26. november foregik i Casablanca, Marokko, og den var arrangeret af vores partner FLDF, som er en ledende  marokkansk kvinde-NGO.

Talere fra Marokko, Algeriet, Tunesien, Jordan, Egypten og Palæstina tegnede et billede af en region med meget få fremskridt for kvinder, ringe eller ingen kontakt mellem civilsamfund og stat/regeringer og store huller i den lovgivning, der skal beskytte piger og kvinder mod vold. Tunesien dog som det gode eksempel på reel forbedring af lovgivning og inddragelse af civilsamfundet.

Hvordan bruger man netværk til at fremme kvinders rettigheder, var et af konferencens hovedspørgsmål. Der er mange og velfungerende netværk i regionen, både nationale og regionale. Og både Tunesien og Marokko har haft succes med at samle kvindeorganisationer om krav om ny lovgivning. Men udfordringerne er mange: konkurrence mellem organisationer, ønske om synlighed på bekostning af den fælles sag, mangel på talspersoner i ministerier og blandt politikere, ingen penge til at drive netværk for, mangel på mærkbare resultater.

Det er udfordringer, vi kan nikke genkendende til som danske NGOer. Men vi har en tradition for samarbejde mellem stat og civilsamfund, som er meget velfungerende sammenlignet med realiteten i de fleste MENA-lande, vi har bedre lovgivning og gode institutioner som krisecentre, modtagecentre for voldtægtsofre osv, osv .

På trods af de store forskelle mener vi, at vores erfaringer samt erfaringer fra andre europæiske lande kan være med til at inspirere vores partnere i MENA. På konferencen var der derfor talere fra Danmark og Frankrig. Kvinderådet havde inviteret Søren Feldbæk fra Ligestillingsafdelingen (pt. på orlov i Etiopien) til at tale om, hvorfor og hvordan ministeriet samarbejder med danske NGOer om implementeringen af den danske handlingsplan om vold mod kvinder.  Det løfter kvaliteten at implementere gennem NGOer, der kender den virkelighed, det hele handler om, var hovedbudskabet. Den franske taler fremhævede bl.a., at man i Frankrig har en ligestillingsansvarlig i alle ministerier. Hun fremhævede også den nye franske lov om prostitution, der er inspireret af den nordiske model.

Konferencen vedtog en resolution, der understøtter ideen om at etablere et regionalt voldsobservatorium med fokus på vold mod kvinder.

 

Konferencen var en del af Kvinderådet, LOKK og Danners program under Det Arabiske Initiativ.

Fra Kvinderådets egen verden - ny strategi

Kvinderådets styrelse har taget hul på at sætte de strategiske mål for Kvinderådets arbejde i de kommende år. Som kvindeorganisation med mere end 100 års indsats i bagagen er det vigtigt med jævne mellemrum at analysere Kvinderådets rolle og muligheder i sammenhæng med de samfundsmæssige forandringer, at skærpe profilen og målrette ressourcerne i forhold til den indflydelse, vi ønsker at have.

Vi regner med at kunne præsentere Kvinderådets medlemsorganisationer for resultaterne af den strategiske debat på generalforsamlingen søndag d. 2. april 2017.  

Betaler du din skat med glæde?

Hvis du er en af dem, der gerne betaler skat og ikke er optaget af topskattelettelser og den slags, så har vi alle tiders gode julegaveide til dig: Giv dig selv et støttemedlemskab af Kvinderådet. Du kan være helt sikker på, at du ikke kan trække dit bidrag til Kvinderådet fra i skat, da Kvinderådet ikke længere er omfattet af reglerne for fradrag. Slå til nu og indsæt 200 kr. på Kvinderådets konto 2191 - 8010 006 598. Hvis du synes, du fortjener en lidt større fradragsfri gave, er du velkommen til at indbetale et større beløb, du bestemmer selv. Gaven kan købes over nettet, du slipper for at stå i hente-pakke-kø, og du spreder glæde langt ind i Kvinderådets bankende, feministiske hjerte.  

Julehilsen til læserne

Vi ønsker Kvinderådets medlemmer, samarbejdspartnere og venner glædelig jul og godt nytår. Sekretariatet er lukket fra d. 23. december til d. 2. januar.

Nyhedsbrev nr. 95 juli 2016

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 4.7.2016

ISSN nr. 1901-1466

God sommer

Vi ønsker alle læsere af Kvinderådets Nyhedsbrev en rigtig god sommer. Kvinderådets sekretariat er lukket i uge 28, 29 og 30. Vi lader op til næste sæson, der forhåbentlig bliver lige så forrygende som foråret var. Her er et lille udpluk af stort og småt, vi vil følge op på.

Breaking news: Ligestillingsredegørelserne er offentliggjort

De lovpligtige ligestillingsredegørelser fra kommuner, regioner og staten 2015 blev for nylig offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk og i den anledning udsendte ministeriet en pressemeddelelse. Det var samme dag som afslutningsdebatten i Folketinget, så måske ikke så sært hvis det var let at overse nyheden.  

Er man en dedikeret ligestillings-feinschmecker finder man måske selv ud af at tjekke siden engang imellem. Men hvor ville det være dejligt med lidt mere offentlig opmærksomhed , f. eks i form af et seminar, hvor ministeren kunne kommentere og løfte sløret for, hvordan hun vil følge op på redegørelserne, og hvor alle der interesserer sig for og arbejder med ligestilling kunne deltage i en debat. På ligestillingsministeriets hjemmeside kan man læse at:

"Formålet med ligestillingsredegørelserne og ligestillingsrapporterne er at informere borgere, organisationer, politikere og andre interesserede om de offentlige myndigheders arbejde for at fremme ligestilling mellem kønnene.

Samtidig giver de ligestillingsministeren mulighed for at monitorere udviklingen og følge op på, at forpligtelserne i ligestillingsloven overholdes.

Endelig er redegørelserne og rapporterne med til at sikre erfarings- og videndeling myndighederne imellem."

Egentlig et udmærket formål. Vi håber ministeren følger op, og vi anbefaler at klikke ind på hjemmesiden.

Ligestillingsvurdering af lovforslag

I folketingssamlingen 2015/16 er 113 lovforslag relevanstestet med henblik på at vurdere, om forslaget kunne have ligestillingsmæssige konsekvenser og derfor skulle ligestillingsvurderes. 26 af disse lovforslag er blevet ligestillingsvurderet. Det er Beskæftigelsesministeriet, der topper med 21 ligestillingsvurderinger, Justitsministeriet med 1 , Social- og Integrationsministeriet  og  Udenrigsministeriet med hver 2. Selv om en ligestillingsvurdering peger på, at der er ligestillingsmæssige konsekvenser, kan lovforslaget sagtens blive vedtaget alligevel. Men så er det altså på et oplyst grundlag, at man tilsidesætter de ligestillingsmæssige konsekvenser.

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/liu/bilag/82/1649451.pdf

Hjælp socialministeren med at finde 4 millioner

Ordningen med hurtig og gratis psykologhjælp til kvinder på krisecentre har været en succes, viser en evaluering. Nu er forsøgsperioden udløbet, men socialminister Karen Ellemann har ikke fundet en løsning, så tilbuddet kan fortsætte. Det handler om 4 millioner kroner. Mere hvis alle tog imod tilbuddet, men det gør alle ikke. Selv om man ganger beløbet med to er det et meget lille beløb - kvindernes og børnenes situation taget i betragtning. På det andet åbne samråd om sagen i Folketingets ligestillingsudvalg sagde Karen Ellemann, at kvinderne havde mulighed for at blive henvist til psykologbehandling via egen læge. Det er rigtigt, men de lange ventetider betyder, at de ikke kan få den akutte hjælp, som netop er pointen i forsøgsordningen. Behovet for hurtig og gratis psykologhjælp til de voldsramte kvinder er vokset ud af krisecentrenes mangeårige erfaringer. Dem bør der lyttes til, og  vi tror fortsat på, at der kan skabes et flertal for at fortsætte ordningen. Alle de partier, der sædvanligvis har fokus på vold mod kvinder, må gå sammen om at løse det her problem.

Samrådet var indkaldt på initiativ af Rasmus Horn Langhoff og Yildiz Agdogan (S) se det åbne samråd        her

Ny strategi for dansk udviklingspolitik

Udenrigsminister Kristian Jensen lancerede forslaget til ny udviklingsstrategi på Folkemødet på Bornholm. Nu er forslaget i høring, og alle kan sende høringssvar på mail til udvikpolhoering@um.dk senest 5. august 2016.

Vi er glade for, at ligestilling fremhæves som et af de vigtige indsatsområder i den nye strategi:

"Vi vil lade vores tilvalg følge den landekontekst, som vi engagerer os i. Vi har samtidig valgt at

løfte fem verdensmål op som Danmarks globale udviklingspolitiske mærkesager, vi vil forfølge

særligt aktivt i internationale forhandlinger og globale samarbejder: mål 5 (ligestilling), mål 7

(bæredygtig energi), mål 13 (klima), mål 16 (fred, retfærdighed, institutioner), mål 17

(partnerskaber)." (s. 6 i strategien) Men lige så vigtigt er det at se på, hvordan Danmark vil fremme ligestilling. For os er sikringen af kvinders og pigers menneskerettigheder helt afgørende, og med det udgangspunkt vil vi  nærlæse strategien og tage del i debatten.   

link til strategien http://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/NewsDisplayPage/?newsID=2596F7BF-76ED-4A3D-8547-5F6DB6C4D7B0

Kvinderådet og Porno og Samfund - fælles foretræde om hadytringer og sexisme

Vi har søgt foretræde for Folketingets ligestillingsudvalg på baggrund af den seneste tids adskillige eksempler på hævnporno og uhensigtsmæssig seksuel adfærd på skoler og i gymnasier, hvor børn, unge og kvinder er blevet udstillet seksuelt med alvorlige sociale og psykologiske konsekvenser til følge. Disse fænomener er i sig selv et symptom på det skred, der er sket i opfattelsen af, hvad man kan tillade sig overfor hinanden som mennesker såvel online på de sociale medier, som offline, og herunder især, hvad man kan tillade sig overfor piger og kvinder. Porno & Samfund og Kvinderådet vil derfor gerne starte en mere indgående debat og rejse spørgsmålet, om der er en sammenhæng mellem dette og den adfærd, der opleves på de elektroniske medier, hvor også børn og unge i stigende omfang oplever porno. Danmark var sidste år vært for Nordisk Ministerråds konference om hadytringer, og med foretrædet  vil vi gerne presse på for at der kommer noget politisk handling ud af konferencen

Women Deliver

Den store internationale konference om kvinder og pigers sundhed og rettigheder Women Deliver 16 - 19 maj i København samlede et stort antal internationale gæster og blev dækket intenst af danske medier. Konferencen blev holdt et halvt års tid efter vedtagelsen af de nye FN verdensmål, og den har medvirket til at konkretisere, hvordan mål 5 om kvinder og piger spiller sammen med de øvrige 16 mål, og hvordan målene kan nås.

 Kampagnen Deliver for good er et godt baggrundsmateriale, der kan bruges i det videre arbejde for at fastholde fokus på mål 5 og samspillet med de øvrige verdensmål. Her  er udvalgt 12 centrale temaer, der er afgørende for at fremme kvinders ligestilling. Alle temaer er beskrevet og underbygget med data og case stories, og der er en overskuelig oversigt over, hvordan de enkelte temaer relaterer sig til de forskellige verdensmål. Lige til at gå til når det handler om fortalervirksomhed/lobbyisme/aktivisme. Vi anbefaler.  

http://womendeliver.org/deliver-for-good/

Talk Town

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der summede af liv i Den Grå Kødby, samtidig med at Women Deliver foregik i Bella Centret. Kvinderådet valgte sammen med kulturproduktionskollektivet Indgreb at skabe en folkelig ramme, Talk Town, hvor alle med interesse for køn, ligestilling og feminisme kunne komme til orde, involvere sig, opleve, lytte, mødes og feste. Vi tog initiativet, fordi vi manglede et NGO Forum i forbindelse med Women Deliver. Et sted, hvor mennesker uden 4-500 dollars til entreen kunne diskutere de vigtige emner, som var på Women Delivers dagsorden. Women Deliver var simpelt hen for dyrt for almindelige mennesker, og det kan undre, at der i det klækkelige beløb, den danske regering gav til Women Deliver, ikke var reserveret et beløb, som NGOerne og de mange små netværk og kreative sjæle kunne søge.

Med over 70 arrangementer fordelt på tre dage og mellem 2 og 3 tusinde deltagere blev vi bekræftet i, at behovet for Talk Town var der - og er der. Tak til alle jer, der lagde vejen forbi, skabte en god debat, lavede folkekøkken, bryggede kaffe og alt det andet, der gjorde Talk Town til et ægte folkemøde. Og tak til sponsorerne: Københavns Kommune, DUF, Vesterbro Lokaludvalg, Kvindernes Bygnings Fond, Snabslanten, BUPL og LO Hovedstaden.   

Her finder du (også) Kvinderådet

Lani Bannach, medlem af Kvinderådets styrelse for Venstre, er valgt ind i Forbrugerrådet Tænks bestyrelse.

Lea Friedberg, medlem af Kvinderådets styrelse for Dansk Magisterforening, er nyt medlem af KVINFOs bestyrelse.

Randi Theil, sekretariatsleder i Kvinderådet, er nyt medlem af Kvindemuseets bestyrelse.

Nyhedsbrev nr 94 marts 2016

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 4.3.2016

ISSN nr. 1901-1466

8. marts

Vi ønsker læserne en rigtig god 8. marts, som strækker sig ud over hele ugen. På www.kvinderaadet.dk kan du finde links til en række arrangementer, som vores medlemsorganisationer og samarbejdspartnere står bag. Giv os et praj, hvis du kender til et arrangement, så linker vi. Kvinderådet bakker som sædvanligt op om 8. martsinitiativets demonstration, og vi er at finde som talere rundt omkring ved flere arrangementer.

Handlingsplan om ligestilling

Ligestillingsminister Ellen Trane Nørbys første handlingsplan blev offentliggjort 25. februar. Indsatsområderne er velkendte og også relevante: 1. Rettigheder og frihed for den enkelte, herunder ligestilling blandt flygtninge og indvandrere, bekæmpelse af vold, stalking og menneskehandel, sexisme og hadytringer 2. Bedre udnyttelse af ressourcer og talenter, herunder ligestilling i skole og uddannelse, arbejdsmarked og ledelse samt styrkelse af ligestillingsvurdering i offentlige myndigheder og 3. Global ligestillingsindsats, herunder bekæmpelse af vold mod kvinder, fremme af kvinders og LGBTI-personers deltagelse i samfundet.

MEN: Handlingsplan er egentlig en misvisende betegnelse for dette katalog over problemfelter, enkeltstående indsatser og gode hensigter. Vi savner langsigtede planer, der bygger på en egentlig ligestillingsstrategi. Konkrete målsætninger og beskrivelse af vejen til målene. Indikatorer, der kan måles på. Tidsfastsatte rammer for opfyldelse af målene. Vurdering og sammenligning af forskellige redskabers effekt. Uden disse nødvendige forudsætninger for en seriøs ligestillingsindsats bliver denne handlingsplan endnu et nummer i den lange række af uforpligtende hensigtserklæringer.

 Kvinderådet mener, at der er brug for at inddrage NGOer og forskere direkte i udarbejdelsen af en 'ligestillingspakke', der rækker ud over en tidshorisont på et år.

 

se handlingsplanen her

Diskrimination på arbejdsmarkedet

Diskriminationen på arbejdsmarkedet er stor, når ansatte fortæller om graviditet og vil afholde barsel, viser undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder (IMR). Diskriminationen er især noget kvinderne oplever, hvilket IMR påpeger kan hænge sammen med, at kvinderne tager langt den største del af barslen. Det mener vi også - ligesom vi stadig mener, at begge forældre burde gives lige rettigheder til at afholde barselsorlov.
IMR peger på flere tiltag til at dæmme op for problemet bl.a. en handlingsplan for oplysning om rettigheder og pligter, barselssamtaler og karriereplan efter barsel, opkvalificering af tillidsrepræsentanter og sagsbehandlere samt at "arbejdsmarkedets parter og regeringen fremmer en mere ligelig fordeling af barselsorloven mellem kvinder og mænd".

Både S og SF har indkaldt beskæftigelsesministeren til samråd om sagen.

 

se pressemeddelelsen med link til undersøgelsen her..

FNs kvindekommission samles i marts

I år er hovedtemaet for FNs Kvindekommissions samling (CSW) koblet op på de nyligt vedtagne mål for bæredygtig udvikling(forkortet SDGs), som er FNs globale mål frem til 2030. Mål 5 handler om kvinder og piger, men alle de øvrige 16 mål skal også tænke køn ind. Der er således lagt op til en meget omfattende øvelse i disciplinen 'gender mainstreaming', og her må vi forvente, at FNs Kvindekommission formår at levere skyts og indhold ud fra tidligere FN dokumenter. Sidetemaet er vold mod kvinder og piger.

Vi har nøje gransket udkastet til det dokument, der skal vedtages på hovedtemaet, kaldet 'agreed conclusions'. FN-papirer skal bedømmes på, hvad der ikke står, det er her djævelen gemmer sig. Og vi savner i høj grad håndfast tekst om kvinders menneskerettigheder, bekæmpelse af vold mod kvinder, ret til deltagelse, seksuelle og reproduktive rettigheder og mere til.

Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund deltager i den danske delegation ved CSW sammen med bl.a. Danner, KULU, Dansk Kvindesamfund, Zonta og Sex og Samfund. Under CSW vil hun også få selskab af EWL, som er vores europæiske søsterorganisation, samt de nordiske kvindeorganisationer.

     

 Læs mere om CSW her

Talk Town, ny debatfestival om køn og ligestilling. Kom med dine mærkesager.

Det sker i Kødbyen 18 - 20 maj.

I anledning af Danmarks værtskab for den internationale kvindekonference Women Deliver arrangerer Kvinderådet, i samarbejde med kulturproduktionskollektivet Indgreb, en ny debatfestival, Talk Town. Med Talk Town ønsker vi at vise mangfoldigheden i den danske køns- og ligestillingsdebat og skabe et mødested, hvor folk kan kigge forbi for at diskutere køn, ligestilling og feminisme.
Forestil dig Folkemødet på Bornholm domineret af kvindelige oplægsholdere og debattører. Måske møder du workshops om kvinder og asyl, rundborddebat om køn og medier, samtalesalon om hverdagssexisme, og musik og kunst af kvinder fra alle verdenshjørner.

 

Talk Town er en mindre version af et folkemøde, hvor alle er velkomne til at dele deres ideer og visioner - som arrangører eller som deltagere.

Kvinderådets forkvinde, Nanna Højlund, der har taget initiativ til festivalen, uddyber ”Når Talk Town indtager Den Grå Kødby i centrum af København, ønsker vi at vise det brede spekter af initiativer som findes inden for ligestillingsområdet i Danmark. Vi vil benytte det momentum, Women Deliver giver os, til at kombinere det helt lokale med det internationale. I Talk Town leverer vi rammerne, som folk kan fylde ud med alt fra ligeløn og pension til kvinder i medier, transkønnedes rettigheder, kvinder på flugt, eller noget helt andet. Vi vil også rette blikket mod kvindelige kunstnere og musikere. Det skal favne bredt, og der skal være noget der kan interessere enhver – både almindelige borgere, organisationer, virksomheder og aktivister, unge som ældre.

Alle kan bidrage. Læs mere her og kontakt os gerne, hvis du er interesseret i at lave et arrangement.

Dansk/arabisk kvindesamarbejde lever, men der er skruet ned for indsatsen

Hvem skal skabe forandringerne i Mellemøsten og Nordafrika, hvis ikke kvinderne? En perlerække af danske udenrigsministre, inklusiv den nuværende, har peget på kvinderne som forandringspotentialet. Hvor mange gange har vi ikke hørt, at "når man uddanner en kvinde uddanner man en hel familie". Senest kan vi læse i den netop offentliggjorte handlingsplan for ligestilling, at "En styrkelse af ligestillingsindsatsen gavner ikke kun kvinderne og pigerne selv, men i høj grad også mændene og samfundet generelt". Og der peges på et behov for aktiv dansk indsats i bekæmpelse af den globale vold mod kvinder. Det er bestemt ikke ny viden. Men det er viden, der nu bliver tilsidesat. De massive nedskæringer i dansk ulandsbistand rammer nemlig i høj grad Danmarks bidrag til det internationale ligestillingsarbejde. I Kvinderådet mærker vi nu effekterne af besparelserne på Det Arabiske Initiativ, hvor et af indsatsområderne netop er at fremme kvinders rettigheder i MENA-regionen. Vi, dvs. Kvinderådet sammen med LOKK og Danner, arbejder fortsat sammen med vores partnere i Marokko, Tunesien og Egypten for at bekæmpe vold mod kvinder og styrke nationale og regionale netværk, der kan øge kvindernes gennemslagskraft på politisk niveau. Men med færre ressourcer. Regeringens nedskæringer omfatter også bidrag til de store FN-organisationer, der arbejder med kvinder og ligestilling. Og senest fremgår det af Kristian Jensens spareplan, at også indsatsen for kvinder og børn i konflikt vil blive 'nedprioriteret', som det hedder.

Det er kortsigtet og skadeligt. link til artikel i Politiken

Kvinderådet holder generalforsamling

Kvinderådet holder sin årlige generalforsamling søndag d. 3. april. Det foregår i Møderiet, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N. kl. 10 - 15.30. På formiddagens program er Pia Fris Laneth, forfatter, journalist og fortæller, og vi byder på levende musik med Figen fra Kurdisk Kvindeforening. Efter frokost går den 'rigtige' generalforsamling i gang, og her skal der blandt andet vælges ny næstforkvinde samt nye styrelsesmedlemmer.

Kvindestemmer i Jazzhouse

Du kan lige nå det!. Lørdag d. 5. marts præsenteres "Kvindestemmer" for 10. gang, og det sker i Jazzhouse. Det er Folkevirke, Kvinder i Musik, Kvindelige Kunstneres Samfund og Dansk Blindesamfunds Kvinder, der står bag arrangementet, hvor man kan lytte til kvindelige musikere, komponister og forfattere.  Se programmet her

Nyhedsbrev nr 93 december 2015

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 18.12.2015
ISSN nr. 1901-1466

Tak for i år

Vi ønsker alle medlemmer og læsere en rigtig dejlig jul og et godt nytår.

Det har været et forrygende travlt, udfordrende og givende år for Kvinderådet. Først var der FNs Kvindekommissions møde i New York, hvor Nanna Højlund rapporterede hjem til den danske offentlighed. 8. marts bakkede vi op om nej til sexkøb. I april tog vi tråden op fra Nordisk Forum2014 og inviterede til bred, feministisk debat og fredagsbar i Møllegade, København. Vi lovede at gøre dette til en fast halvårlig begivenhed, og Møllegade 2 mødet blev holdt i september. På Folkemødet kunne man møde Kvinderådet sammen med FOA og 3F til debat og teater om kvinder på arbejdsmarkedet, og sammen med Enhedslisten lagde vi op til en levende diskussion om sexisme i et stuvende fuldt telt.

100-året for kvinders valgret har sat sit tydelige præg på året, og der er skabt et momentum, som vi skal gribe. Kvinderådet udgav antologien "Øjeblikke af frihed" med 22 vidt forskellige bidrag om, hvordan kampen for kvinders rettigheder har præget kvinders liv og arbejde. 100 år - 100 kr. - et uimodståeligt tilbud synes vi selv. Køb den eller find den på biblioteket.

På en strålende solskinsdag var vi med i Grundlovsoptoget. Dansk Kvindesamfund havde lagt et enormt arbejde i at organisere genopførelsen af kvindetoget i 1915, og det lykkedes ud over al forventning. Kvinderådets medlemsorganisationer var talstærkt til stede. En herlig dag.

Valg, og nok et valg. Først fik vi ny regering og dermed også ny ligestillingsminister, Ellen Trane Nørby, og en række nye ligestillingsordførere. Så var der ekstraordinær generalforsamling med valg af Nanna Højlund som ny forkvinde for Kvinderådet.

Efteråret er fløjet af sted. Finanslovforhandlinger og lovforslag om bl.a. tilbagerulning af lov om ligeløn (kønsopdelte lønstatistikker) og barselsfond til selvstændige samt forslag om indsatsen i forhold til voldtægt har optaget Kvinderådet.

Vi håbede til det sidste, at de drastiske nedskæringer på ulandsbistanden ikke ville ramme Det Arabiske Initiativ og dermed vores program om bekæmpelse af vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika. Sammen med LOKK og Danner har vi etableret gode samarbejder med kvindeorganisationer i Tunesien, Marokko og Egypten, og den slags partnerskaber udvikles og bærer frugt i længere forløb. Men vi gik ikke fri, og derfor har vi måttet skære ind til benet for at kunne fortsætte vores aktiviteter.

Der skete meget mere i 2015 - følg med på www.kvinderaadet.dk og på https://www.facebook.com/Kvinderaadet/

Adam, Eva og pengene. Invitation til Nytårskur - kryds ved 26/1

Kvinderådet inviterer medlemmerne til den årlige Nytårskur på Christiansborg. Tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 17 til 19 er vi værter for en debat med politikerne, og denne gang er temaet samfundsøkonomi og ligestilling. "Adam, Eva og pengene" kalder vi mødet. ADAM er navnet på den regnemodel, der bruges i finansministeriet og er udgangspunkt for finanspolitikken. Men hvad nu hvis man ser på økonomien på en anden måde? Betyder regnemodellerne og de økonomiske teorier bag noget for, hvor meget ligestilling vi får i samfundet. Og hvad vil det egentlig sige, at noget kan betale sig?

Vi sender det endelige program ud i begyndelsen af det nye år. Tilmeld dig allerede nu på kvr@kvinderaad.dk   

Nyhedsbrev nr. 92 august 2015

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 19.8.2015
ISSN nr. 1901-1466

Amnesty vedtager forstemmende prostitutionspolitik.


Skal det være lovligt at sælge sex, skal det være lovligt at tjene på andres prostitution f.eks. som ruffer, skal det være lovligt at købe sig adgang til en prostituerets krop for egen seksuel tilfredsstillelses skyld. Amnesty har ved et årsmøde i Dublin sagt ja til det hele. Vi siger kun ja til det første.


Det skal ikke være kriminelt at være prostitueret. Det er der flere grunde til bl.a. at prostituerede skal kunne anmelde vold og voldtægt, de er udsat for til politiet, uden selv at være nervøse for at blive anholdt og tiltalt.


Køb af seksuelle ydelser fra i mange tilfælde fattige og socialt marginaliserede kvinder skal naturligvis kriminaliseres. Det er kunderne der gennem deres efterspørgsel skaber markedet og det er kunderne, der forvolder skaderne som mange af de prostituerede ender op med. Amnesty har i deres policy papir, som de delegerede bl.a. har skullet tage stilling ud fra, slet ikke ligestilling med i overvejelserne og intet blik for kunderne og efterspørgselssiden.


Et knæfald af dimensioner, kalder vores forkvinde Nanna Højlund Amnestys ny politik på området og undrer sig bl.a. også over, at Amnesty har valgt at gå ind for en model på prostitutionsområdet, som man har haft i Holland i mange år. Denne model har overhovedet ikke ført til den mindskelse af trafficking, som man havde håbet på, tværtimod kaldes Holland af et FN agentur for en europæisk hoveddestination for menneskehandlere.

Læs hele vore pressemeddelelse her

Søren Pind, grib ind!

Voldtægt og andre seksuelle overgreb har alt for længe været et område, som skiftende regeringer har ladet sejle. Mange anmeldte sager henlægges og kommer aldrig for en dommer, og domsfældelse sker kun i en ud af fem anmeldte sager. Derfor er det glædeligt, at justitsminister Søren Pind vil tage fat på området. Men længere straffe som ministeren har peget på er ikke vejen frem, mener Kvinderådet.


Der er brug for er en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelle overgreb, stalking og chikane med nogle klare mål og tidsfastsatte rammer for, hvornår målene skal være nået. Retssikkerhed er helt afgørende. Derfor skal domstolenes og politiets praksis kortlægges, så den kan forbedres. Det er også vigtigt at få belyst grundene til ikke at anmelde seksuelle overgreb. Men helt afgørende er det, at prioritere en egentlig forebyggende indsats. Det har vi ikke noget af i Danmark, bortset fra spredte og ukoordinerede tiltag, der hver for sig kan være gode, men uden en samlet indsats virker det ikke, eller vi ved ikke hvad virkningen er.


Kvinderådet støtter kampagnen "Søren Pind, grib ind", der er igangsat af Dansk Kvindesamfund m.fl., og vi opfordrer alle til at skrive under.  

link her - du er meget velkommen til at dele den på de sociale medier.

Link til åbent brev til justitsministeren her.


Nyt Folketing, ny formand, ny ligestillingsminister, nye ligestillingsordførere, nyt ligestillingsudvalg

Folketingsvalget i juni, samme måned som vi fejrede kvindernes 100 års valgretsjubilæum, blev desværre ikke en fest for ligestillingen. Kvinderepræsentationen i folketinget faldt fra 39% til 37%. Af de tre store partier er det Dansk Folkeparti der med 41% har den største kvinderepræsentation blandt sine folketingsmedlemmer, dernæst kommer Socialdemokraterne med 38% mens Venstres folketingsgruppe kun har 26% kvinder. Det passer meget godt med andelen af kvindelige ministre i Lars Løkke Rasmussens regering, der er 5 ud af 17, svarende til 29%. Ellen Trane Nørby blev ligestillingsminister (og børne- og undervisningsminister), Eva Kjer Hansen sidder på posten som miljø- og fødevareminister, social- og indenrigsminister er Karen Ellemann, Sophie Løhde blev sundheds- og ældreminister mens Inger Støjberg tager sig af udlændinge-, integrations- og boligministeriet.

Folketingets ligestillingsudvalg har også fået nye medlemmer. Det 29 personer store udvalg har fået Mette Abildgaard fra de Konservative som formand, mens Socialdemokraternes Yildiz Akdogan er udnævnt til næstformand. Eneste mandlige ligestillingsordfører er Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokraterne.

Eneste bastion ift. kvinderepræsentation, der blev væltet i forbindelse med folketingsvalget, var valget af Pia Kjærsgaard til folketingets formand. Det er første gang, at en kvinde indtager den plads og det er altid glædeligt, når bastioner falder - også selvom vi gerne havde set en person med en ligestillingsprofil på posten.

Det bliver spændende at følge arbejdet i det nye folketing. På ligestillingsfronten er der meget at se til og rive i, hvis man tør – lad os bare nævne tre som det forrige Folketing ikke fik gjort det store ved: Ligeløn, ligestillet barsel og kvindelig repræsentation.

 • Se de 9 partiers ligestillingsordførere her

 • Se de 29 medlemmer af folketingets ligestillingsudvalg her

FNs udviklingsmål: Fra MDGs til SDGs

Fra 2000 til 2015 havde FNs medlemslande vedtaget udviklingsmålene ”Millennium Development Goals” (MDGs), der bl.a. drejede sig om at nedbringe børnedødeligheden med to tredjedele, sikre et bæredygtigt miljø og sikre kvinder ligestilling. Arbejdet for kvinders ligestilling havde i MDGs sin ”egen” pind, mål nr. 3, med dertil hørende undermål.

Nu skriver vi 2015, slut året for MDGs, og spørgsmålet har derfor i nogle år været om FN skulle opsætte nye mål til at afløse og følge op på MDG målene og om verdens nationer kunne blive enige om fælles udviklingsmål. Et af spørgsmålene har også været, om kvinders ligestilling igen skulle have sin egen ”pind”.

Nye mål

Og JA – verden skal have nye udviklingsmål, bæredygtige udviklingsmål, frem mod 2030. Denne gang hedder de Sustainable Development Goals (SDGs) og er at finde i det overordnede dokument ”Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” (link nederst i teksten). Efter en mere end to år lang proces var der i starten af august enighed og opbakning blandt FNs 193 medlemsstater til ovennævnte dokument, som indeholder 17 nye overordnede bæredygtige udviklingsmål (SDGs). Ved et FN møde i slut september i New York skal verdens regeringsledere formelt vedtage planen, der de næste 15 år udstikker retningslinjerne for FNs medlemsstaters arbejde hen imod en bæredygtig udvikling for alle.

Og JA – kvinders ligestilling fik sin egen pind, ”Achieve gender equality and empower all women and girls” hedder mål nr. 5 med tilhørende delmål. De 9 delmål handler bl.a. om at sikre kvinders deltagelse i beslutningsprocesser, afskaffe vold mod kvinder og piger, arbejde mod omskæring af piger, forhindre tvangsægteskaber og sikre kvinders reproduktive rettigheder og sundhed (med henvisning til Beijing Platform for Action). Læs resten af delmålene i deres fulde ordlyd i nedenstående link.

Kvinder og ligestilling er dog ikke kun nævnt i mål 5. I andre af de overordnede måls delmål er fokus på kvinder også nævnt. For eksempel i mål 13, der går på klima forandringer, er vigtigheden af at fokusere på bl.a. kvinder i kapacitetsopbygning og planlægning nævnt i et delmål, samt i mål 8 der handler om at fremme en bæredygtig økonomisk vækst, jobskabelse og ordentligt arbejde til alle, hvor lige løn for arbejde af samme værdi er nævnt i et delmål.

Udenrigsminister Christian Jensen glæder sig over at ligestilling er med

”Jeg er meget tilfreds med, at centrale danske prioriteringer som ligestilling, miljø og klima og menneskerettigheder er afspejlet i slutdokumentet” siger Kristian Jensen i en pressemeddelelse, der også fremhæver at ”ligestilling står stærkt i den nye dagsorden, hvor der også er fokus på lige adgang til uddannelse, sundhed, økonomiske ressourcer og politisk deltagelse. Det understreges, at fuld ligestilling er afgørende for at nå målene. Når halvdelen af verdens befolkning fortsat nægtes rettigheder, fuld adgang og aktiv deltagelse i samfundet, bliver menneskers fulde potentiale ikke udnyttet”. Vi glæder os over Udenrigsministerens understregning af, at ligestilling er en central dansk prioritering.

Mogens Lykketoft, Formand for FN’s generalforsamling, skriver i et indlæg i Politiken d. 15. aug. at ”FN-dokumentet er revolutionerende, fordi det fastslår, at kamp mod fattigdom og mod miljøødelæggelse er to sider af samme sag”.

Og hvad så, bliver det til noget?

Der er mange mål. 17 overordnede og over 150 delmål eller targets, som FN kalder dem. Det er mange, for mange, har en del af kritikken lydt. Og ja, det er rigtigt, men vi vil helst ikke undvære nogle af de mål, der er på vores område, og sådan har alle det nok med de områder, der lige præcis vedrører dem og det man arbejder med.

Implementeringen og den konkrete målsætning bliver en af de helt store udfordringer, hvad man i FN naturligvis er opmærksomme på. I dokumentet står bl.a.

“Targets are defined as aspirational and global, with each government setting its own national targets guided by the global level of ambition but taking into account national circumstances. Each government will also decide how these aspirational and global targets should be incorporated in national planning processes, policies and strategies. “

(Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development, s. 11, #55)

Det er ambitiøse mål, mange bliver svære at måle på, lande vil mangle penge til at følge op på nogle af målene, strategi diskussioner vil opstå og der er meget, der kan gå galt. Vi er dog glade for, at verdens lande igen er blevet enige om fælles mål og målsætninger, selv om man altid kan diskutere form og indhold. At fastholde fokus på ligestilling, og at det har fået sit eget overordnede mål (nr. 5) og endvidere også er nævnt i nogle af de andre overordnede måls delmål, er vi meget tilfredse med.

Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet

Danmark til eksamen i menneskerettigheder

I starten af 2016 skal menneskerettighedssituationen i Danmark bedømmes af FNs Menneskerettighedsråd. Denne procedure hedder UPR (Universal Periodic Review).

For at de andre FN lande kan vurdere situationen opfordres civilsamfundet til at indsende rapporter. Vi har i juni måned sammen med 16 andre civilsamfundsorganisationer indsendt en fælles UPR rapport til FN. Vi forholder os til konventionerne og menneskerettighedssituationen i Danmark.

Tilsammen har vi lavet 42 såkaldte recommendations, altså anbefalinger til at forbedre forholdene og menneskerettighedssituationen i Danmark. Vi har fra vores side specielt spillet ind på områderne vold mod kvinder, ligeløn, trafficking og mainstreaming.

Den danske regering skal senest aflevere sin rapport til FN d. 26. oktober. I begyndelsen af 2016 skal Danmark eksamineres i Geneve under UPR arbejdsgruppens samling. Her skal de andre lande komme med forslag til Danmark til forbedring af problematiske områder. Vi håber naturligvis, at de lader sig inspirere af vores rapport og de områder, vi har nævnt.

I juni 2016 skal FN's Menneskerettighedsråd endelig vedtage resultatet af eksaminationen. Da Danmark sidst var til eksamination endte det med 133 anbefalinger til Danmark. Disse kan den danske regering acceptere eller afslå. Danmark endte med at acceptere 107 af de 133 anbefalinger, men flere af dem de accepterede, synes vi ikke de har gjort noget eller særlig meget ved, så nogle ting har vi nævnt igen, bl.a. på vold mod kvinder området.

Vores fælles UPR rapport kan du læse her

 

Forkvindevalg

Kvinderådet holder ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med repræsentantskabsmøde d. 5. oktober. I april i år trak Trine Porret Randahl Larsen sig fra forkvindehvervet af personlige grunde, og styrelsen konstituerede næstforkvinde Nanna Højlund som forkvinde. Forkvinden vælges af generalforsamlingen, og derfor skal der være valg. Nanna Højlund, der er valgt ind for FOA, stiller op til posten som forkvinde, og alle medlemsorganisationer kan indstille en kandidat inden deadline d. 21. september 2015.

Invitation til ekstraordinær generalforsamling og repræsentantskabsmøde sendes ud senest d. 11. september 2015.

Women Deliver i København 2016

 

Women_deliver_logo.gif

16. - 19. maj er Bella Center rammen for den internationale konference Women Deliver. Konferencen handler om at sikre piger og kvinders sundhed, rettigheder og trivsel, men med en bred tilgang til hele ligestillingsområdet.


Forberedelserne er i fuld gang, og programmet for konferencen er ved at tage form. I Danmark er der nedsat et konsortium, der tager sig af at skabe interesse for konferencens temaer og koordinere de forhåbentlig mange aktiviteter, der vil finde sted i forbindelse med konferencen - men udenfor selve konferenceprogrammet. Alle, der har lyst til at lave en event, kan kontakte konsortiet på WD@hansenagenda.dk. Det næste inspirationsmøde for interesserede er 1. september kl. 14 - 16, tilmelding her

 

Der er desværre ikke nogen særskilt pulje at søge til aktiviteterne, så det gælder altså om at fundraise, finde sig nogle makkere med penge eller bruge fantasien og sansen for low-budget aktiviteter. Det er vi jo så vant til.

 

Kvinderådet hører meget gerne fra medlemsorganisationer, der har arrangementer i støbeskeen, og vi kan bistå med at formidle initiativer videre på vores hjemmeside og facebook.

 

Læs om Women Deliver her

Det Arabiske Initiativ giver håb

Foto: Den syriske menneskeretsadvokat Laila Alodaat taler ved konferencen


 

Giver det mening at sammenligne seksuel vold mod kvinder i så forskellige lande som Egypten, Danmark, Marokko, Syrien, Libanon, Sverige og Tunesien? Er der fælles træk i den måde medierne i disse lande kommunikerer om seksuel vold? Er stereotype manderoller i Libanon interessante for feminister i Danmark? Ja, ja og ja.

 

I maj gennemførte Kvinderådet en international konference om seksuel vold mod kvinder i Mellemøsten, Nordafrika og Danmark. Den ene dag var der fokus på seksuel vold og medier, kønsroller, kønsidentitet og aktionsformer. Næste dag var koncentreret om seksuel vold i krig og konflikt med konkret udgangspunkt i FN resolution 1325 og situationen i Syrien. Den gennemgående reaktion under konferencen og i den efterfølgende evaluering var, at der er så meget fælles gods at tale ud fra og så meget inspiration at hente, at denne form for internationalt samarbejde simpelthen giver håb, som det blev sammenfattet af en deltager.

 

Et emne, der i særlig grad vakte interesse, var spørgsmålet om hvordan man kan arbejde med stereotype forestillinger om maskulinitet. Seksuel vold og chikane i det offentlige rum er et andet eksempel på et fænomen, der udfolder sig i samtlige lande, og hvor det giver rigtig god mening at diskutere, hvordan forskellige former for aktivisme virker.

 

Konferencer alene gør ikke i sig selv den store forskel. Det gør derimod de langvarige, solide partnerskaber mellem kvindeorganisationer i MENA og Danmark. Gennem Det Arabiske Initiativ har vi mulighed for at støtte kvindeorganisationernes arbejde for rettigheder, indflydelse og demokrati. Vi er med til at opbygge stabile netværk, der giver kvinderne større gennemslagskraft i deres samfund. Vi er med til at fremme vidensdeling, og vi bliver selv klogere. Så selv om det er lidt sværere at måle effekterne af den slags projekter, end det er at måle på antal byggede veje eller vaccinerede børn, er vi igen blevet bekræftet i værdien af internationalt samarbejde mellem feminister.

 

Kvinderådet, LOKK og Danner er i fællesskab partner under Det Arabiske Initiativ med et program om bekæmpelse af vold mod kvinder. Konferencen blev arrangeret i samarbejde med KVINFO og Euro-Mediterranean Human Rights Network. 

 

 • Læs mere om Det Arabiske Initiativ her:

   

Kvinderådet genudpeget til plads i ØSU


Kvinderådets næstforkvinde Mette Kindberg er genudpeget til at repræsentere civilsamfundets interesser i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) for en 5-årig periode. Udvalget er høringsorgan og yder ekspertrådgivning til EU kommissionen og parlamentet.

Af ØSUs nuværende 353 medlemmer er der ganske få, der repræsenterer ekspertviden om kvinders rettigheder og køn. Derfor er vi meget glade for, at man fra dansk side har valgt at genudpege Mette Kindberg til en af de ni danske pladser i ØSU.

Læs mere om ØSU her http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.da.home

Øjeblikke af frihed - en antologi om kvinders liv. KØB DEN for kun kr. 100,-

Den står så smukt på boghandlerens hylde, den findes på biblioteket - og i Kvinderådets sekretariat i kassevis. Kvinderådets antologi "Øjeblikke af frihed" er 22 korte historier om, hvordan betingelserne for kvinders liv har ændret sig, og stadig ændrer sig.

 

Det er en bog om betydningen af lige rettigheder for kvinder og mænd, fortalt af unge og gamle kvinder og dem midt imellem, af dem med lange uddannelser og dem uden, af kvinder i vidt forskellige professioner og med vidt forskellige opfattelser af, hvad ligestilling betyder. Komiker Sanne Søndergaard, udenrigskorrespondent Simi Jan, Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, 3Fs Jane Korczak og Kvinderådets egen fhv. forkvinde advokat Jytte Lindgaard er nogle af dem, der byder ind med tankevækkende overvejelser om ligestilling.

 

Antologien er Kvinderådets bidrag til markeringen af 100-året for kvinders valgret. Vi håber, den vil blive brugt i undervisning, og at den kommer til at pryde et hav af gaveborde.

 

Vi har enkeltpersoner, der har købt til sig selv og til gave, samt foreninger og organisationer der har indkøbt et større antal til brug til interne og eksterne gaver i året for kvinders 100 års valgret. En idé til din organisation. Ring ind til sekretariatet på 3312 8087 og bestil.

 

 

 

 

 

"Øjeblikke af frihed" er redigeret af journalist Hanne Fokdal Barnekow, udg. People'sPress. Pris for over 300 siders guldkorn er 100 kr. Bogen kan købes i boghandleren eller direkte hos Kvinderådet. 

Nyhedsbrev nr. 91 marts 2015

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen Red.afs. 27.03.2015
ISSN nr. 1901-1466

Forkæmpere for kvinderettigheder i Egypten trues af regimet

I marts interviewede Kvinderådet Sara Katrine Brandt fra den egyptiske kvindeorganisation CEWLA. Vi
bringer interviewet her, men gør opmærksom på, at sagen har taget endnu en alvorlig drejning. Azza Soliman, advokat, menneskerettighedsforkæmper og leder af CEWLA, er nu sigtet og risikerer en straf på 15 år. Dagbladet Information har dækket sagen


Drabet på den kvindelige aktivist Shaimaa al-Sabbagh den 24. januar 2015, dagen før årsdagen for den egyptiske revolution 25. januar 2011, er kun et af de mange eksempler på blodige udfald ved både små og store demonstrationer i Egypten. Drabet på den 31-årige aktivist, mor og digter, blev for mange endnu et symbol på, hvor langt det Egyptiske styre vil gå for at kontrollere sit folk og forhindre kvinders politiske deltagelse. Danske Sara Katrine Brandt, der arbejder i Cairo som international konsulent i fortalervirksomhed i kvinderettighedsorganisationen Center for Egyptian Women's Legal Assistance (CEWLA), var øjenvidne til mordet på Shaimaa al-Sabbagh den eftermiddag i slutningen af januar. Hun fortæller blandt andet, hvordan hun oplevede indsatsen fra politiet som ekstrem, taget i betragtning af den forholdsvist lille og absolut fredelige demonstration:

" (...) en gruppe på 20-30 mennesker kom gående på gaden med blomster og et skilt, hvor der stod, at
de kom fra Popular Socialist Alliance Party. Jeg gik hen i døren ind til cafeen og kunne se, at de stillede sig på fortorvet og råbte i kor "Brød, frihed og social retfærdighed", som var det, det egyptiske folk råbte under revolutionen i 2011. Kampklædt politi stod tæt på dem og kort tid efter begyndte politiet at skyde. Der var almindelige skud og tåregas. Jeg kunne se, at en kvinde blev skudt på den anden side af gaden og blev båret hen til cafeen af en af de andre fra demonstrationen. Det var forfærdeligt at se, hvordan hun lå livløst i armene på sin kollega, med blod på kinden og halsen."

Voldelige overgreb på kvinder i det offentlige rum er kun vokset siden revolutionen i 2011. Blandt andet vidner Amnestys seneste rapport  "Circles of Hell" fra 2015 om omfanget af vold mod kvinder på flere niveauer af det egyptiske samfund. Gang på gang hører vi om overgreb på kvinder, der deltager i demonstrationer, og mange af overgrebene er også dokumenteret på videooptagelser og fotos. Nogle vil f. eks. huske billederne fra slutningen af 2011 af en egyptisk politimand, som sparker en kvindelig demonstrant, der ligger på jorden med sin trøje halvt revet af og tilbage på overkroppen er kun hendes blå bh. Politimanden sparker hende hårdt på brystpartiet.

Sara Katrine Brandt fra CEWLA fortæller, at kvinder i Egypten som ønsker at deltage/engagere sig politisk, møder bred modstand:"Kvinder er især udsatte ,når regeringen slår hårdt ned på befolkningen, idet de allerede er stærkt diskriminerede imod på mange niveauer. Lige siden revolutionens start er kvinder der deltog i demonstrationer blevet kaldt prostituerede af medierne og befolkningen, fordi
de eksempelvis sov side om side med mandlige demonstranter på Tahrir pladsen i de 18 dage før Mubarak gik af i 2011."

Kollegaen Azza Soliman, der var sammen med Sara da de begge overværede mordet på Shaimaa al-Sabbagh, besluttede at gå til den offentlige anklager for at afgive vidneudsagn. Her fik hun at vide, at idet hun havde været i en demonstration som var ulovlig og fordi hun angreb politiet, så kunne
hun blive anklaget.

På trods af den modstand kvinder og kvinderettighedsorganisationer som CEWLA er oppe imod, arbejder de målrettet og gennem indsatser for at forebygge volden og advokere for kvinders rettigheder. CEWLA
arbejder for at sikre kvinders rettigheder gennem bl.a. juridisk rådgivning til ofre for sexchikane, dialogarbejde med religiøse ledere, samt advokering for kvinders juridiske rettigheder både nationalt
overfor egyptiske beslutningstagere, men også internationalt for at sikre, at andre lande og internationale organisationer såsom FN og EU holder Egypten ansvarlig for at beskytte kvinders rettigheder.

En ny ændring i straffelovgivningen gør sexchikane ulovligt og strafbart. Sammen med Kvinderådet er CEWLA i vigtig dialog om seksuel chikane og om hvordan man udbreder bevidstheden i befolkningen om den nye ændring i straffeloven."Det er vigtigt at skabe bevidsthed på flere forskellige niveauer både så kvinder selv er klar over, at de er beskyttet i loven mod sexchikane, at mænd er klar over, at sexchikane er kriminelt, at medieansatte omtaler emnet og de krænkede på den korrekte måde, at lokale ledere er bevidste om loven men også at ansatte i det juridiske system er klar til at håndtere sager om sexchikane og sikre, at kvinder har adgang til deres nye ret," fastslår Sara Katrine Brandt.


Hvordan får vi et mere effektivt Ligebehandlingsnævn?

Der er indgået en politisk aftale om at effektivisere og målrette Ligebehandlingsnævnets arbejde og give nævnet mulighed for i højere grad end i dag at fokusere på reelle ligestillingsproblemer. Aftalen er kommet efter at Nævnet har behandlet sager om f.eks frisørpriser, swingerklubber, Bella Sky sagen om den famøse kvindeetage og lignende sager, som man kan opfatte som inferiøre, ligegyldige eller direkte latterlige. Nogle politikere har ønsket at indføre et gebyr for at klage, der har også været forslag om at
indføre en bagatelgrænse for, hvad Nævnet skal behandle. Begge disse forslag er heldigvis ikke med i det forslag til lovændring, der nu er sendt til høring. 

Det ene element i lovforslaget går ud på at smidiggøre sagsbehandlingen, hvilket Kvinderådet støtter. Det andet element går ud på at begrænse klageadgangen, så man fremover skal være personligt udsat for det man klager over, have retlig interesse, som det hedder. Men der kompenseres for denne indskrænkning i klageadgangen ved at give Institut for Menneskerettigheder (IMR) kompetence til at rejse sager af principiel karakter i Nævnet. Det kunne være en god ide at udstyre IMR med mere kompetence. Men desværre ligger det i forslaget, at der ikke følger penge med til denne nye opgave. Læs lovforslaget og Kvinderådets høringssvar her.


Vigtige anbefalinger til dansk ligestilling fra FN komite

Sidder du nu og tænker ”hvorfor kommer FN med anbefalinger til dansk ligestillingspolitik?” så start nederst i denne artikel. Er du helt med på hvad CEDAW er og hvorfor komiteen kommer med anbefalinger til Danmark, så spring slutningen over.

FNs CEDAW komite kom 6. marts med dens bemærkninger og anbefalinger til Danmarks ligestillingsarbejde. Og det var bemærkninger og anbefalinger, som vi i Kvinderådet er meget enige i. Anbefalingerne til en øget indsats kommer hele vejen rundt i den ligestillingspolitiske sfære: beskæftigelse, uddannelse, vold, mainstreaming, prostitution, trafficking, lovgivning, repræsentation (specielt ift. kommuner og bestyrelser), uligeløn, 24 års reglen og dataindsamling.

Eksempler på anbefalinger

Det 10 sider lange ”Concluding observations on the eight periodic report of Denmark” dokument kom i starten af marts og lad os give et lille indblik i nogle af de betragtninger og anbefalinger, komiteen har til Danmark.

Indenfor mainstreaming påpeges det, at staten skal facilitere udviklingen af kønsmainstreamings værktøjer til brug ved lovgivning, således at ligestillingsvurderingerne af lovforslag bliver bedre. Komiteen er også på mainstreaming området bekymret over, at størstedelen af danske kommuner, trods den nationale mainstreaming strategi, ikke har en strategi eller plan for området.

I forhold til prostitution bemærker komiteen utilstrækkeligheden af de midler, der bruges til at nedbringe efterspørgslen efter prostituerede. Endvidere anbefales det, at man styrker indsatsen overfor de kvinder, der vil forlade prostitution. På trafficking området påpeges det, at der er brug for bedre beskyttelse af ofrene under identifikationsprocessen.

På området vold anbefales Danmark at vedtage lovgivning, der sikrer dataindsamling om alle former for vold mod kvinder samt vedtage lovgivning, der sikrer beskyttelse af kvinder i forbindelse med psykisk vold.

.
http://kvinderaadet.dk/…/cedaw_concluding_observations_2015…

Repræsentationen tages naturligvis også op og her anbefales det bl.a., at staten tager midlertidige foranstaltninger i brug for at sikre et lige antal kvinder og mænd på opstillingslisterne til kommunalvalg for at sikre kvinders lige repræsentation i det politiske liv. På virksomhedsniveau påpeges det, at der skal sættes klart definerede sanktioner op for de virksomheder, der ikke når de opsatte ligestillingsmål ift. repræsentation.

På uddannelsessiden nævnes etableringen af master studier og forskning indenfor køn, som noget der bør fremmes.

Indenfor beskæftigelsesområdet understreges nødvendigheden af at indsamle data på køn og løn, som kan sammenlignes mellem forskellige erhverv ligesom nødvendigheden af en klar vejledning og retningslinjer om lige løn for arbejde af samme værdi understreges.

Ovenstående fremhævede anbefalinger og bekymringer udfoldes naturligvis i hele deres længde i selve dokumentet, ligesom vi kun har haft plads til at fremhæve nogle af anbefalingerne. Læs dokumentet i hele dets længde her....
http://kvinderaadet.dk/…/cedaw_concluding_observations_2015…

Kvinderådet mener

Det kan siges meget kort – vi bakker op om CEDAW komiteens anbefalinger og synes det er vigtigt, at vi engang imellem bliver set på med øjne udefra. Vi synes i al beskedenhed, at anbefalingerne lægger sig rigtig godt op ad de bemærkninger og områder, vi gjorde komiteen opmærksom på i vores skyggerapport til den officielle danske rapport.

Læs den officielle danske rapport og vores skyggerapport (ligger som et anneks bagerst i den officielle rapport) her… http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/621/60/PDF/N1362160.pdf?OpenElement

Vi anbefaler alle at sætte tid af til at læse de ti sider med anbefalinger og bruge dem i lobby arbejde for ligestilling indenfor alle områder i Danmark.

Baggrund

Danmark indsendte den officielle periodiske rapport til FNs Kvindekomite i 2014. Det var den ottende danske rapport til komiteen, hvor regeringen redegør for ligestillingssituationen i Danmark. En officiel rapport skal indsendes til komiteen hvert 4. år. Vedhæftet den officielle danske rapport er de såkaldte skygge-rapporter, som civilsamfundet kan lave på baggrund af den officielle rapport. Kvinderådet udarbejdede ligesom ved tidligere danske afrapporteringer også en skyggerapport til den ottende danske rapport, hvor vi kommenterede regeringens udlægning af ligestillingssituationen og hvor vi påpegede områder, hvor vi synes ligestillingen halter, hvor lovgivning mangler, oversete problemstillinger osv.

Kvindekomiteen, der også kaldes CEDAW komiteen, da den overvåger Kvindekonventionen (the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW), holder efterfølgende en slags eksamen af Danmark, hvor embedsmænd fra forskellige ministerier (bl.a. beskæftigelses-, ligestillings-, udenrigs-, social- og justitsministeriet) svarer på komiteens spørgsmål. Danmark blev eksamineret d. 24. februar i Geneve og det er på baggrund af dette møde og den officielle rapport fra Danmark, at komiteen kommer med dens anbefalinger, de såkaldte Concluding observations.

Farver, fest og feminisme i LitteraturHaus

Fredag d. 20. marts havde vi inviteret alle feminister, der ville og vil noget til et stort sammenskudsgilde i LitteraturHaus på Nørrebro. Vi skulle mødes, diskutere, sætte dagsorden, blive inspireret, netværke og finde ud af om vi skulle mødes igen.

Og vi mødtes i den grad. 150 feminister mødte op og gjorde alle ovenstående ting. Lokalet var lidt for lille til os alle sammen, men alle var glade ud fra devisen ”hellere for mange end for få”. Og det var en aften hvor der blev klappet; af talerne, af hinanden, af sin gruppe og af os alle sammen.

Tre talere satte scenen. Forkvinden for den svenske Kvinnolobby Gertrud Åstrøm, netop hjemvendt fra FNs Kvindekommissions møde i New York, hvorfra hun kunne berette om en følelse af at noget er ved at ske – en ny feministisk bølge, en ny feministisk underskov, en ny kampgejst. Præcis ligesom ved Nordisk Forum i Malmø, hvor 20.000 feminister fra de nordiske lande kom fire dage i juni og diskuterede og vedtog nye feministiske krav. De er nedfældet i et dokument der er oversat til alle nordiske sprog (og kan fås ved henvendelse til Kvinderådet). En masse nordisk energi, en masse international energi og en masse inspiration både i New York og i Malmø.

Charlotte Lund fra Kvinde kend din krop, slog et slag for at vi alle skal gøre op med myten om at mænd taber på ligestilling – alle vinder! Og så skal vi lade være med nærmest at undskylde, at vi er feminister. ”Jeg er feminist, men… (jeg kan godt lide mænd, jeg er gift/har en kæreste osv)” skal ud, og efter sætningen ”JEG ER FEMINIST” skal der komme et PUNKTUM ikke et ”men”. Jeg er feminist. Ulla Tornemand, næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund påpegede, at vi ikke alle sammen kan arbejde med og lave alt, det skal vi erkende og derfor bakke hinanden op i det forskellige, vi nu har valgt at lægge vægt på.

SÅ var der brainstorm om tidens store ligestillingsmæssige spørgsmål og problemer. Mange kom op på væggen: Hvornår får vi ligeløn? Hvordan får vi stoppet victim blaming og slut shaming? Hvorfor er ordet feminisme negativt ladet i Danmark? Hvordan bliver familiepolitik et tema i valgkampen? Hvordan får vi individualiseret barselsrettighederne? Og og og. SÅ var der gruppearbejde – et punkt som vi der arrangerede mødet havde været lidt nervøse for. Ville folk gide det? Vores bange anelser blev gjort til skamme – resten af eftermiddagen og aftenen var nærmest et stort gruppearbejde.

Vi blev klogere på hinanden, fik lyttet til hinanden, fik diskuteret, fik set hvem der er, lovede hinanden at forsøge at bringe ligestilling ind i den valgkamp der kommer indenfor det næste halve år. Og så lovede vi hinanden at mødes igen.

Vi i Kvinderådet lovede at samle op på mødet og sørge for at sende deltager liste ud til alle, så alle kan kontakte hinanden samt indkalde til et nyt stormøde i september.

Vi ses.

Tam ligestillingsdebat i Folketinget

Den årlige folketingsdebat om regeringens handlingsplan for ligestilling fandt sted d. 24/3. Det var en stilfærdig omgang uden overraskelser. Kvinderådets generelle indtryk af handlingsplanen er, at der er gode hensigter, det er f.eks. positivt at regeringen anerkender sexisme og sexchikane på arbejdsmarkedet som et samfundsproblem. Men der er meget lidt substans i handlingsplanen i form af specifikke, målbare og tidsfastsatte målsætninger samt indikatorer. Planen er spækket med formuleringer om at man vil ’følge op på’ og ’samle op på’, men hvad der konkret skal opnås, hvordan og hvornår er ikke særlig klart. Det er for løst og uambitiøst, og der mangler væsentlige områder af ligestillingspolitikken. F. eks er der ikke et eneste ord om, hvordan regeringen vil opnå en mere lige fordeling af barselsorlov, selv om regeringen ved mange lejligheder har fastholdt, at man tilstræber mere ligestilling på dette område, selv om man ikke vil lovgive om mere barsel til fædre.

Vi undrer os over, at handlingsplanen fuldstændig forbigår FNs Kvindekonvention (CEDAW) og Europarådets konvention om bekæmpelse af vold mod kvinder (Istanbulkonventionen), som Danmark har ratificeret. Hvordan vil man sikre øget kendskab til og brug af konventionerne?

Kvinderådet havde forud for debatten skrevet til ordførerne, hvor vi bl.a. andet leverede en perlerække af konkrete forslag til, hvordan ligestillingsarbejdet i kommuner og regioner kan forbedres.

Grundlovsoptog d. 5. juni 2015

I anledningen af 100-året for kvinder og tyendes valgret i Danmark inviterer Dansk Kvindesamfund til at deltage i et Grundlovsoptog d. 5. juni i Købehavn. 

Optoget tager udgangspunkt i det historiske valgretstog fra 1915, hvor mellem 12-20 000 kvinder gik fra Kastellet til Amalienborg for at give udtryk for, at de endeligt var blevet en del af det danske demokrati. Denne gang vil det dog ikke kun være kvinder, som går med i optoget, men alle som vil støtte op om og fejre alle de ca. 85 procent af den danske befolkning, der før 1915 stod uden for demokratisk indflydelse. Altså en folkelig fejring af det danske demokrati! 

Optoget går fra Grønningen ved Kastellet med Christiansborg som endemål. Her vil det blive modtaget af det officielle Danmark ved en stor festceremoni. 

Alle, som ønsker at støtte op om og fejre det danske demokrati, er velkomne i optoget. Desuden opfordrer vi alle til at videresende denne invitation og sprede kendskabet til optoget så bredt som muligt.  

Ønsker man at deltage som gruppe, vil det være muligt at tage faner og bannere med i optoget. Hvis man kommer som større grupper, kan det desuden være en fordel at tilmelde sig på event@danskkvindesamfund.dk, så sikres man en god placering i optoget. 

Program for Grundlovsoptoget: 

Kl. 9.30 eller før, samling og opstilling på Grønningen. Kom gerne i god tid. 

Kl. 10.30 Afgang 

Kl. 11.30 Ankomst til Christiansborg, hvor der vil være taler og underholdning 

For yderligere informationer kontakt: 

Projektleder Signe Vahlun 

Mail: signe.vahlun@danskkvindesamfund.dk 

Mobil: 28 89 56 72 

 eller  

 Projektmedarbejder 

Torben Hede Hansen 

Mail: torben.hansen@danskkvindesamfund.dk 

Mobil: 28 73 83 81 

Generalforsamling i 100-årets tegn

Kvinderådets generalforsamling d. 22. marts blev holdt i PH-cafeen i København. På det indledende temamøde tog seniorforsker Jytte Larsen fra KVINFO forsamlingen med på en 100-årsrejse i kvindebevægelsens politiske historie med afsæt i kampen for kvinders politiske rettigheder og kvindernes Grundlovstog i 1915.

På den efterfølgende generalforsamling var der kampvalg til de syv ledige pladser i styrelsen. Lisa Holmfjord, forkvinde i Dansk Kvindesamfund, og Line Gessø Hansen, Dansk Sygeplejeråd, er nye ansigter i styrelsen. Se listen over styrelsesmedlemmer her      

Nyhedsbrev nr. 90 december 2014

Udgiver: Kvinderådet

Red. Randi Theil Nielsen      Red.afs. 19.12.2014
ISSN nr. 1901-1466

Nytårskur for Kvinderådets medlemmer

Kvinderådet inviterer medlemsorganisationer og støttemedlemmer til skarp debat og festlig markering af det nye år. Traditionen tro inviterer vi til nytårskur på Christiansborg, det er d. 22. januar kl. 16 - 18.

Journalist Vicki Therkildsen stiller spørgsmål til en række markante ligestillingspolitikere med  dgangspunkt i vedtagelserne fra Nordisk Forum 2014.

Nytårskuren bliver Kvinderådets startskud til et år, der kommer til at stå i kvinde- og ligestillingspolitikkens tegn. 100-året for kvindernes valgret i Danmark. 20-året for FNs verdenskvindekonference i Beijing 95. Og så er det valgår.

Tilmelding til nytårskuren er nødvendig senest d. 20. januar 2015 til kvr@kvinderaad.dk 

Regeringen ville ikke – inkorporering.

Danmark har ratificeret flere FN konventioner, bl.a. FNs Kvindekonvention. Det er rigtig godt, men ikke det fineste man kan gøre med en konvention. Det fineste er at inkorporere konventionen ind i den nationale lovgivning. Men det vil regeringen ikke. Og det er flere konventioner der er tale om, bl.a. Kvindekonventionen, Børnekonventionen og Handicap konventionen.

Ved ikke at ville inkorporere konventionerne går regeringen imod flertallet i det Inkorporeringsudvalg, som den selv havde nedsat. Et flertal i udvalget var for en inkorporering, hvilket var tydeligt i den digre betænkning som udvalget udgav.

Vi beklager at regeringen ikke følger flertallet i udvalget og de mange organisationer, der på linje med os i deres høringssvar bakkede flertallet op. Kvinderådet så gerne en inkorporering, da en sådan ville synliggøre Kvindekonventionen, kendskabet til den ville øges og den ville stå stærkere i dansk ret. Og som udvalget påpeger i deres gennemgang påberåbes og anvendes Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som er inkorporeret i dansk ret, oftere ved danske domstole. Endnu en vægtig grund til at få inkorporeret de FN konventioner som vi allerede har ratificeret. Men det synes regeringen altså ikke.


Bedre behandling af voldtægtsofre

3. december holdt folketingets retsudvalg en høring om voldtægt. Her blev det gennem en række fremragende oplæg meget tydeligt, at der er store problemer med voldtægtsofres retssikkerhed. For hver 1000 voldtægter der finder sted, er der kun 57, der bliver dømt. Det er der mange forklaringer på. Mange ønsker ikke at anmelde et seksuelt overgreb begået af en, de kender, og i de fleste sager kender offer og gerningsperson hinanden. Af de sager, der anmeldes, henlægges nogle af politiet, fordi bevismaterialet vurderes ikke at ville holde i retten. Desværre er der også et stigende antal tilfælde, hvor
politiet ikke vil tage imod en anmeldelse af et seksuelt overgreb. En forklaring på dette kan være, at nogle seksuelle overgreb simpelt hen overgår, hvad man (politiet) kan forestille sig.

Når en kvinde vælger at anmelde, har hun ret til en bistandsadvokat fra den første afhøring. En god ordning, men i praksis virker den ikke. Den person, der kunne hjælpe voldtægtsofferet gennem en ubehagelig og uoverskuelig situation, er altså ikke altid til rådighed.

Samlet set må det kunne gøres bedre. Af hensyn til dem, der udsættes for seksuelle overgreb, og af hensyn til samfundet, der har krav på at få flere sager bedømt i retten. Alle voldtægtsofre har krav på ordentlig hjælp og rådgivning, både de der anmelder og de der undlader dette.  

På høringen var et af forslagene at indføre begrebet uagtsom voldtægt, som man har gjort i Norge. Det er et forslag, Kvinderådet støtter, fordi det kan medvirke til at flere sager kommer for en dommer. Kritikere peger på, at det kan føre til lavere straffe, fordi straframmen for uagtsom voldtægt vil blive lavere end for de øvrige voldtægter. Det må komme an på en prøve, mener vi.

SF har stilletbeslutningsforslag om bedre behandling af voldtægtsofre  link


Med forslaget vil SF sikre:


 • Forbedrede forhold ved afhøring af ofre forvoldtægt
 • Efteruddannelse af fagpersonale
 • Analyse af sagsbehandlingen
 • Bedre rådgivning og samtalehjælp til voldtægtsofre
 • Øgede krav til politiets og anklagemyndighedens kommunikation med voldtægtsofre
 • Kriminalisering af uagtsom voldtægt
 • Bedre statistisk materiale på området

Forslagene ligger fint i tråd med mange af de anbefalinger, som medlemmer af Kvinderådets Voldsobservatorium sammen med Amnesty sendte til daværende justitsminister Karen Hækkerup i foråret 2014. "Vi finder (derfor) ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for at vedtage en national
handlingsplan på dette område, men vil naturligvis lade jeres forslag og anbefalinger indgå i de løbende overvejelser på området" skrev ministeren i sit svar på brevet, hvor vi bad om et møde med ministeren for at drøfte vores forslag. Vi fik hverken møde eller handlingsplan. Men nu sker der måske alligevel noget.


Trafficking og prostitutions arenaen

Vi skal have en ny handlingsplan på trafficking området, Norges evaluering af sexkøbsforbudet viser at det har en dæmpende virkning på antallet af kvinder der handles til sexindustrien og så er der kommet et nyt netværk for tidligere prostituerede i Danmark. Endelig indfører Canada og Nord-Irland på linje med Sverige, Norge og Island forbud mod køb af seksuelle ydelser.

Ny trafficking handlingsplan.

Den nuværende trafficking handlingsplan udløber ved udgangen af året. Det betyder at vi skal have en ny. Ved SATS-pulje forhandlingerne blev der afsat 65,1 mio. kr. til en ny 4 årig handlingsplan. Den kommer dog ikke d. 1. januar, ligestillingsafdelingen meddeler at man regner med at handlingsplanen
for 2015-2018 kommer en gang i første halvdel af 2015. Så har man ikke lovet for meget.

Evaluering af det norske sexkøbsforbud.

I år kom "Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester" som det norske Justits - og beredskapsdepartementet havde bestilt. Heri blev det bl.a. konkluderet, at Norge er blevet et mindre attraktivt land for prostitutionsbaseret menneskehandel og at efterspørgslen af køb af seksuelle ydelser er reduceret. Konklusioner man kunne håbe på at de politikere, der skal forhandle den nye handlingsplan på området i Danmark, ville tage til sig, men selv i julemåneden er dette nok at ønske sig for meget. Men hvis et af hovedformålene med en trafficking handlingsplan er at reducere antallet af handlede kvinder viser erfaringerne fra Norge (og Sverige) at et sexkøbsforbud er en af løsningerne.

Forbud mod sexkøb i Irland og Canada.

De to lande følger Sverige, Norge og Island og indfører sammen med andre tiltag et forbud mod køb af seksuelle ydelser. I Canada skete det i starten af december i Irland d. 1. januar. Andre lande der diskuterer et sexkøbs forbud er bl.a. Nord-Irland, Frankrig og Israel. Men altså ikke Danmark - selvom der var socialdemokrater, der lovede at når de kom til magten, ville der ikke gå mere end 100 dage, så fulgte vi de andre nordiske lande på det område...

Netværk for tidligere prostituerede i Danmark.

Tanja Rahm (pædagog, terapeut og selv tidligere prostitueret) har startet Netværksgruppen, der samler tidligere prostituerede for bl.a. at sætte prostitution på den politiske dagsorden.

På Netværksgruppens hjemmeside forklares det nærmere "Netværksgruppen er ikke et terapeutisk tilbud, men et tilbud til kvinder med prostitutionserfaring, der ønsker empowerment. Det kan være styrke til at skabe sociale relationer, få støtte til at debattere prostitution, dele sin historie enten i Netværksgruppen, i privatlivet eller i medierne. Og det kan være, man har et ønske om at styrke indsatsen for kvinder, der ønsker at forlade prostitution. Gruppen er også et tilbud til kvinder med prostitutionserfaring, som ønsker at give deres stemmer til kende, enten anonymt eller med navns nævnelse, i kampen om at få indført et forbud mod køb af seksuelle ydelser."

Har du lyst til at støtte netværksgruppen selv om du ikke har prostitutionserfaring er dette muligt. Gruppen har brug for midler til at gøre alle de ting de gerne vil, læs mere her

Gruppen indsamler endvidere underskrifter for et forbud mod sexkøb. Du kan skrive under her

Vi ønsker Netværksgruppen alt det bedste, der er i den grad brug for jer.


Kvindekommissionen et tilløbsstykke

FNs kvindekommission mødes til sin årlige samling i New York fra d. 9. - 20. marts 2015, og det er 20-året for FNs fjerde verdenskvindekonference i Beijing, der er på dagsordenen. Den vigtige øvelse
bliver at sikre kvindekravene en central placering forud for vedtagelsen af de mål, der skal afløse 2015-målene.

Fra Kvinderådet deltager Nanna Højlund og Mette Kindberg, og de bliver del af en stærk dansk delegation, for NGOerne har budt ind i stort tal. For første gang i nyere tid er der ingen tilskud fra Udenrigsministeriet til NGO-repræsentanter i delegationen, hvilket er yderst beklageligt. Det har i en årrække været kutyme at finansiere to NGO-pladser.

Kvinderådet vil sammen med de øvrige nordiske kvindeorganisationer være værter for en side-event, hvor de nordiske landes erfaringer med ligestilling og velfærd diskuteres.

Læs mere om kvindekommissionens samling og de nationale og regionale forberedelser her

Den danske Beijing+20 rapport kan du læse her


Arabisk efterår i Kvinderådet

Kvinderådets sekretariat har summet af arabiske kvindestemmer hen over efteråret. Tre besøg af nye egyptiske partnere er det blevet til, og nu er vi parate til at starte aktiviteter med fokus på bekæmpelse af seksuel vold og mere bredt kønsbaseret vold. Fra dansk side har vi lagt vægt på at møde mange forskellige organisationer, fra aktivistiske græsrødder til mere etablerede NGOer og også det statslige kvinderåd, som har navnet tilfælles med Kvinderådet, men er et statsligt organ direkte under præsidenten.

Vores kommende partnere er blevet præsenteret for både det bedste og det mindre flatterende af dansk politik og praksis inden for området bekæmpelse af kønsbaseret vold mod kvinder. Et eksempel: Et besøg på Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb imponerede i den grad de egyptiske gæster, fordi der her er en kombination af specialuddannet personale med viden om seksuelle overgreb, tværfagligt samarbejde også med politiet, videnformidling, omsorg for de voldsudsatte - og så er det gratis. Rigshospitalets grå beton lignede en uopnåelig drøm set med egyptiske øjne. Men nogle af de metoder, der anvendes, kan godt omsættes til egyptiske forhold. 

I den anden ende af skalaen var mødet med det manglende politiske prioritering af seksuel vold og seksuel chikane. Igen og igen blev gæsterne præsenteret for de danske handlingsplaner og strategier, og det altoverskyggende fokus på partnervold er tydeligt og vakte undren. Der er ikke nogen samlet handlingsplan mod seksuel vold i Danmark. Derimod er der meget opmærksomhed på mænd som ofre for partnervold, hvilket også undrede og udløste mange spørgsmål. I Egypten er det lykkedes at skabe fokus på seksuel chikane og vold, men slet ikke i samme grad på partnervold, som ikke desto mindre er et kæmpe problem.

Kvinderådets Voldsobservatorium og de egyptiske NGOer mødtes til erfaringsudveksling og præsentation af organisationer. Her blev det lysende klart, at aktivismen og evnen til at agitere tager sig noget mere sprudlende ud i Egypten end i Danmark. Men så har vi noget, som efterspørges blandt de egyptiske NGOer. Vi har adgang til data, vi har nogle samarbejdsrelationer, som er åbne og tillidsfulde, og vi har politikere i øjenhøjde.

Formålet med samarbejdet er ikke at eksportere modeller, men i fællesskab at undersøge, hvilke metoder og initiativer, der kan fremme bekæmpelse af vold mod kvinder i en given sammenhæng - og så gøre noget ved det ud fra lokale forhold. Partnerskaberne under Det Arabiske Initiativ, som dette
program om bekæmpelse af vold mod kvinder er en del af, er baseret på gensidig dialog. Det er lidt som at rejse. Inspirationen opstår, når det, som nogen tager for givet, bliver kigget på med nye øjne. Det samlede program omfatter aktiviteter i flere lande, herunder også Marokko og Tunesien. Programmet
gennemføres i fællesskab af Kvinderådet, LOKK og Danner, og trækker på vores samlede erfaringer som praktikere og kvinderettighedsforkæmpere.

Vil du vide mere om vores aktiviteter under Det Arabiske Initiativ skal du kontakte programkoordinator Inge Sidenius eller sekretariatsleder Randi Theil i Kvinderådet.


Feministisk forår: Vi følger op på NF2014

Når græsset igen begynder at spire under brostenene vil vi være i fuld gang med Kvinderådets
feministiske forårsinitiativ: at omsætte nogle af de mange krav og ideer fra Nordisk Forum 2014 til konkret kønspolitisk analyse og handling. Nordisk Forum skal ikke gå ind i erindringstågerne som endnu en stor og flot konference, der kaldte på handling, men hvor den udeblev. Nix. Nordisk Forum gav inspirationen. Nu skal vi finde hinanden og i gang. Sæt kryds i kalenderen fredag d. 20. marts kl. 15 - 20 og glæd dig til at møde alle de andre, der tror på at vi sammen kan forandre den kønspolitiske virkelighed. Nærmere oplysninger om tid, sted og program lægger vi på www.kvinderaadet.dk og www.facebook.com/kvinderaadet når tiden nærmer sig.

Et politiskflertal i Københavns Kommune har besluttet, at vi kan bruge resten af kommunens bevilling til Nordisk Forum til opfølgning i 2015. Vitakker og lover, at der kommer smæk for skillingen.


Styrelsesmedlem Ulrik Frost medlem af UNESCOs Nationalkommission

Vores styrelse indstillede styrelsesmedlem Ulrik Frost til UNESCOs danske nationalkommission. Ulrik overtager posten efter vores tidligere medlem, styrelsesmedlem Margit Niebuhr. Formand for nationalkommissionen i Danmark er professor Linda Nielsen. UNESCO er FNs særorganisation for
uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation og nationalkommissionen er rådgivende ift. regeringen indenfor de fire hovedområder. Desuden fungerer nationalkommissionerne som et bindeled mellem de enkelte landes civilsamfundsorganisationer og UNESCO.


Indstil kandidat til KRAKA-prisen

Foreningen for Kønsforskning uddeler hvert år ved deres årskonference KRAKA prisen til en studerende, en forsker eller en formidler der "har bidraget med noget nyskabende til dansk kønsforskning".

Alle kan indstille kandidater ved indsendelse af en kort motivation samt det påberåbte arbejde til foreningens forkvinde.

Er du interesseret i at indstille en person så se på foreningens hjemmeside.


Følg os på Facebook og Twitter

Vi er aktive på Facebook og Twitter med nyheder fra vores egen verden, fra vores medlemsorganisationers verden, politiks nyt og alt andet relevant der har betydning for ligestilling og køn. Vi har omkring 1400 venner på Facebook, men vil selvfølgelig gerne have mange flere.

Følger du os ikke endnu, så begynd på det. Følger du os allerede, så brug juleferien til at huske din omgangskreds på, at Kvinderådet har en utrolig relevant Facebook side, som de må følge. 

På Twitter finder du os tweete om bl.a. ligestilling, kvinder og kønspolitik på @Kvinderaadet


Nyhedsbrev nr. 89 juni 2014

Udgiver:      Kvinderådet                                               

Red.            Randi Theil Nielsen                                     Red.afs. 31.05.2014
ISSN nr.       1901-1466

Det sidste af Kvinderådets Nyhedsbreve med særligt fokus på Nordisk Forum 2014 – new action on women’s rights. 

Nyt fra styrelsen

I forbindelse af konstitueringen i Kvinderådets nyvalgte styrelse er der sket en ændring, idet Marianne Bruun erstatter Nanna Højlund som Kvinderådets repræsentant i Kvinfos bestyrelse.

Hele styrelsen kan ses på dette link  

Slutdokumentet for Nordisk Forum

Slutdokumentet med Nordisk Forums anbefalinger til fremtidens ligestilling blev søndag overrakt til ligestillingsministrene fra Danmark, Norge, Sverige, Island, Grønland og Færøerne.

Heriblandt den danske social- og ligestillingsminister Manu Sareen. 

Dokumentet indeholder en række konkrete anbefalinger til fremtidens ligestilling, det kan læses på svensk – og meget snart også på engelsk – via dette link

 

Tak for et godt Nordisk Forum!

Kvinderådet vil gerne sige tak til de mange organisationer og enkeltpersoner, der var med til at gøre Nordisk Forum til en stor oplevelse – Som vi forhåbentligt kan bygge videre på.  

Efter en velbesøgt workshop om politisk repræsentation, fire hæsblæsende dage i Malmø og et lovende slutdokument håber vi at have lagt en god bund for fremtiden ligestilling i Danmark.

Billederne fra Nordisk Forum vil snart være at finde på Kvinderådets hjemmeside.

Fællesmøde: Hvad lærte vi af Nordisk Forum?

Hvad lærte vi af Nordiskt Forum Malmö 2014 og hvordan bruger vi det bedst til at lave ligestilling i Danmark? Kom med til fællesmøde, hvor sammen finder ud af det.

 

Det foregår torsdag den 14 august på PHcafeen på Halmtorvet i København klokken 17.   


Mere info følger

Tilmeld dig evt på facebook.

Nordisk Forums hovedkrav - på engelsk

Kravene fra Nordisk Forums slutdokument er blevet oversat til engelsk og kan læses via dette link.  

CEDAW

Danmarks ligestillingsindsats skal til bedømmelse i FNs CEDAW-komite i februar 2015.

Kvinderådet udarbejdede sidste år en skyggerapport, der kan læses her, og vi har nu indleveret supplerende forslag til CEDAW-komiteen med de spørgsmål, vi mener komiteen bør tage op over for regeringen, se ’list of issues’ i det vedhæftede. 

God sommer!

Kvinderådet sekretariet har sommerlukket fra uge 28 til uge 30. Vi ønsker jer alle en dejlig sommer! 

Nyhedsbrev nr. 88 maj 2014

Udgiver:      Kvinderådet                                               
Red.            Randi Theil Nielsen                                     Red.afs. 31.05.2014
ISSN nr.       1901-1466

I den kommende måned udkommer Kvinderådets Nyhedsbrev med særligt fokus på Nordisk Forum 2014 – new action on women’s rights. 

Nu er første udkast til Nordisk Forums slutdokument offentliggjort

Det første udkast til slutdokumentet til den fællesnordiske konference Nordisk Forum 2014 i Malmø er nu online.

 

Det færdige dokument skal afleveres til de nordiske ligestillingsministre på konferencens sidste dag den 15. juni.   

 

Vær med til at forbedre det! På den svenske hjemmeside kan du sende ændringsforslag direkte til skrivegruppen.

 

Læs mere via dette link: http://nf2014.org/2014/05/06/paverka-nordiskt-forums-slutdokument/  

Og nu er programmet til Nordisk Forum trykt

Nu er programmet til NordisktForum Malmö 2014 trykt og klar til afhentning hos Kvinderådet.

 

Blandt andet med interview med Soraya Post, der netop er blevet valgt til  Europaparlamentet for svenske Feministisk Initiativ, som også taler i Malmø Arena. Det kan læses på side 35.

 

Programmet kan også hentes online her: http://issuu.com/nf2014/docs/nf2014_programtidning_inlaga_200dpi?e=11995542/7887715

 

Kvinderådet på Nordisk Forum

På Nordisk Forum vil Kvinderådet have en stor stand på plads D12 (Find det på kortet på side 20 i programmet) i Malmømessen, hvor du kan finde os, vores styrelsesmedlemmer og repræsentanter fra en del af vores medlemsorganisationer.

 

Undervejs vil vi blandt andet vise og kønsanalysere partiledernes taler på Folkemødet, planlægge 100-året for kvinder valgret og en masse andet. Programmet udsendes snarest.   

Fælles afgang til Nordisk Forum

 

Kvinderådet arrangerer fælles afgang til Nordisk Forum i Malmø. Vi mødes under uret på hovedbanegården i København kl. 9.25 om torsdagen og 8.25 fredag, lørdag og søndag og tager toget i samlet flok til Hyllie stadion ved Malmø, hvor forummet vil foregå.

 

Togbilletten koster 88 kroner hver vej, men køber du et klippekort til 5 returture (Eftersom Nordisk forum kun varer fire dage kan du evt dele dit kort med andre) vil det koste 70 kroner hver vej.

Ring til Charlotte på 41403642, hvis du har spørgsmål.  

Kom gratis på Nordisk Forum med en netværksbillet

Nordisk Forum tilbyder nu et antal gratis billetter til interesserede, der ikke har råd til selv at købe en billet. Dette gratis tilbud -  en netværksbillet – kan du komme i betragtning til, hvis du er i en økonomisk situation der gør, at du ikke har mulighed for at købe en billet.

 

Seneste deadline er søndag den 8.juni, men meld meget gerne tilbage før. Der er først-til-mølle.

 

Skriv til kvr3@kvinderaad.dk eller ring til Charlotte på 41403642 og hør nærmere.  

100-året for stemmeretten, hvordan fejrer vi det? Fællesmøde på Nordisk Forum

Lørdag morgen fra 10-11.30 indkalder Lvinderådetalle danske deltagere på Nordisk Forum til et fællesmøde om hvordan vi skal fejre 100-året for vores stemmeret til næste år. 

Og hvilke ting vi skal kæmpe for at få sat på dagssordenen.

Det foregår i Kvinderådets bod på D12 i Malmømessen og vi håber at se mange! 

Feministisk vælgerservice til EP-valget

I forbindelse med valget til Europaparlamentet den 25. maj valgte Kvinderådet at stille alle kandidaterne seks konkrete spørgsmål til aktuelle ligestillingspolitiske emner, der har været på EU Parlamentets dagsorden. 

 

Det skete blandt andet  som reaktion på, at  emner som lige barsel til begge forældre, abortrettigheder og ligeløn glimrede med deres fravær i mediernes dækning af valgkampen . 

 

Ud af 100 kandidater svarede 24, blandt andre Margrete Auken, Jens Rohde, Morten Messerschmidt,  Ulla Tørnæs, Britta Thomsen og  Rina Ronja Kari.  Læs deres og de andres svar her 

Egyptiske kvindeorganisationer på besøg i Danmark for at diskutere seksuel vold

På baggrund af møder med egyptiske kvinderettighedsorganisationer, græsrodsbevægelser og regeringsinstitutioner inviterer Kvinderådet nu fem egyptiske organisationer til Danmark i slutningen af august 2014 på et udvekslingsbesøg. Disse organisationer arbejder på forskellige måder med sexual harassment og seksuel vold mod kvinder. Kvinderådet, Danner og LOKK rejste i marts 2014 til Egypten for at afdække mulighederne for at påbegynde et projekt om sexual harassment i Egypten i partnerskab med en eller flere egyptiske kvindeorganisationer.

 

Under besøget i Danmark vil de egyptiske organisationer besøge forskellige danske organisationer og institutioner, der arbejder med vold mod kvinder. De egyptiske organisationer vil ligeledes have et møde med det danske Voldsobservatorium. Besøget i Danmark skal munde ud i en fælles projektdesignworkshop, hvor Kvinderådet sammen med dets nye partnere formulerer et projekt med det formål at fremme metoder til at bekæmpe sexual harassment og seksuel vold i Egypten.

 

Til september inviterer Kvinderådet det egyptiske National Council for Women til Danmark på et udvekslingsbesøg. National Council for Women er en regeringsinstitution, som blandt andet huser et egyptisk ombudsmandskontor, der modtager klager fra kvinder og monitorerer problemer, der hindrer kvinders deltagelse i samfundslivet. Formålet med besøget er i første omgang udveksling af erfaringer og succeshistorier.

 

Kvinderådets Nordisk Forum events

Kultur, krop og køn!

Sådan lød overskriften for Kvinderådets andet regions arrangement, som blev holdt på Kulturværftet søndag den 11. maj i Helsingør. Borgmester Benedikte Kiær åbnede arrangementet, som bød på noget for hele familien!

Først var der børnejazz med Sille&Palle, danseundervisning af Uppercut Danseteater og dernæst en intim koncert med Annika Aakjær og stand-up af Sanne Søndergaard. Kroppen og kønnet kom for alvor i fokus under debatten om samme, hvor vi have inviteret Sigrid Stilling Netteberg fra Projekt LigeLyst, Ulla Tornemand fra The Everyday Sexism Project Danmark, Per Brændgaard som er ernæringsekspert og Charlotte fra Kvinde Kend Din Krop.Queer performance kunstner Miss Fish fra Warehouse 9 og lokal historiker Christian H. Donatzky holdte foredrag om skulpturen ’HAN’ og dagen blevet afsluttet med manér med en skøn og underholdende koncert af 14 Red Ladies.

På Kvinderådets Facebook kan man se billeder fra arrangementet

 

Feministerne kommer – med DJ’s, debat og burlesque!

Nationalmuseet dannede fredag den 23. maj ramme for det sidste regions arrangement Kvinderådet holdt som optakt til Nordisk Forum.

Billetterne til rundvingen ’Sex’ blevet revet væk i løbet af 5 minutter og der var fyldt til alle de tre debatter i festsalen, hvor emnerne var ’medie fremstillinger af kvinder i politik’, ’feminisme på nettet’ og ’fremtidens feminisme’. De tre debatemner var direkte inspireret af de 12 temaer, som Nordisk Forums hovedprogram bygger på. I forhallen kunne man her opleve tre forskellige dj’s spille, nemlig Kapow Collective, Lucia Odoom og Djuna Barnes. Aftenen blev rundet af med et stort og flot historisk undertøjsmodeshow og en queer burlesque performance af The Gentelman fra Warehouse 9.                                 

På Kvinderådets Facebook kan man se billeder fra festen:

Begge arrangementer, såvel som det i Brøndby Strand i april, blev til med støtte fra Region H.

Nyhedsbrev nr. 87 april 2014

Udgiver:      Kvinderådet                                               
Red.            Randi Theil Nielsen                                     Red.afs. 30.04.2014
ISSN nr.       1901-1466

I de kommende to måneder udkommer Kvinderådets Nyhedsbrev en gang om måneden med særligt fokus på Nordisk Forum 2014 – new action on women’s rights. 

Social dumping - nu også med kønsbriller


Vi sætter fokus på den kønsmæssige slagside af social dumping onsdag den 14. maj klokken 14-17 på PhCafeen i København. 

Løn og arbejdsvilkår er også i Danmark udsat for et stort pres. Varer, mennesker og kapital bevæger sig frit over landegrænser og konkurrencen om jobbene er markant. Hvem er det der udnytter hvem og hvilke konsekvenser har det for ligestilling og velfærd?

Program:

Hvor forsvinder kvinderne hen i diskussionen om social dumping?

- Nanna Højlund, næstforkvinde i Kvinderådet byder velkommen.

Fagbevægelsens kamp mod den sociale dumping

- Lizette Risgaard, næstformand i LO fortæller hvorfor dansk fagbevægelse har kastet sig så massivt ind i kampen mod social dumping og hvilke briller der er styrende for denne indsats.

Hvad er et anstændigt arbejde, når alt kan dumpes?

- Ellen Lykkegård, formand for Den offentlige Gruppe i 3F om det værdiskred vi er vidne til i blandt andet rengøringsbranchen, om statens arbejdsgiverolle og om taberne på kort og på lang sigt.

Hvem er de, der dumper det danske arbejdsmarked?

Jonas Felbo-Kolding, Forskningscentret for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier nuancerer billedet af det vi ved om migrantarbejdere i Danmark, med særligt fokus på kvinder og de brancher de arbejder i.

Pause

Social dumping - nu også med øje for kvinder og velfærd i Europa

- Britta Thomsen, EU parlamentariker om arbejdskraftens frie bevægelighed, fri konkurrence og udnyttelse. Er den frie bevægelighed af arbejdskraften en brændende platform for ligestillingen?

Herefter indtræder Britta Thomsen, i et politisk panel med Christian Juhl, MF som repræsentant for de landspolitiske interesser og Anne Hjort, byrådsmedlem i Gentofte kommune som repræsentant for de kommunalpolitiske interesser.

 

Skriv under mod spansk abortforbud

Kampagnen Abortiontravel, der sætter fokus på problemstillingerne ved et abortforbud i Spanien ønsker at samle 50.000 underskrifter inden den 25. maj. De mangler omkring 8000.

 

Skriv under på dette link: http://www.abortiontravel.org/en/

Europarådet: Den svenske model virker bedst ift. reduktion af trafficking

Tidligere på måneden vedtog Europarådet resolutionen "Prostitution, trafficking and modern slavery in Europe". Heri anerkender man, at den svenske prostitutionsmodel - kriminaliseringen af sexkøberne - er den, der har størst sandsynlighed for at have en mindskende effekt på handlen med mennesker til prostitution. Helt nøjagtigt står der bl.a. "While each system presents advantages and disadvantages, policies prohibiting the purchase of sexual services are those that are more likely to have a positive impact on reducing trafficking in human beings". Den er værd at læse, der er bl.a. også en god gennemgang af de forskellige love som forskellige af medlemslandene har sat i værk ift. prostitution.

Læs mere om sagen hos Kvinderådet her: http://www.kvinderaadet.dk/resolution-om-prostitution-vedtaget-i-europa-parlamentet-%E2%80%93-et-historisk-fremskridt-ligestillingen

Resolutionen kan læses her: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20716&lang=en

Københavns kommune på Nordisk Forum

SYNES DU OGSÅ, AT LIGESTILLING ER VIGTIGT? Sådan starter Københavns kommune deres invitation til at deltage i deres debat om ligestilling i de kommunale kerneydelser.

 

Københavns Kommune støtter Nordisk Forumog bidrager blandt andet med denne workshop, der sætter fokus på, hvordan vi kan arbejde med lige­stilling i de kommunale kerneydelser, som fx bør­nehaver og skoler.

På workshoppen vil der være relevante forsknings­oplæg med førende fagpersoner på området. De vil blive sat i perspektiv af praktiske eksempler fra børnehave- og skoleområdet, hvor der lægges vægt på konkrete tilgange og dagligdags håndtering af emnet ligestilling.

 

Invitationen er vedhæftet

To spændende arrangementer: 1) Kultur, krop og køn i Helsingør den 11. maj

 

Søndag den 11. maj inviterer Kvinderådet som optakt til Nordisk Forum til et hyggeligt heldags event på Kulturværftet i Helsingør under overskriften ’Kultur, krop og køn’. Her vil der både være dans, debat, stand up og musik for en hver smag! Du vil blandt andre kunne opleve: Sanne Søndergaard, Annika Aakjær, Sille & Palle børne-jazz, Miss Fish, 14 Red Ladies, Kvinde kend din krop, The Everyday Sexism Project Danmark og mange flere! Tag familien med til en hyggelig dag i Helsingør og fejer mors dag med os!

PROGRAM

10-11 BØRNE JAZZ: Sille & Palle er rokkende og rullende, spillende og klappende, dansende og drømmende jazz i børne højde, der er fuld af bali-klokker, guitarstrengeleg, sigøjnerjazz, brazilrytmer og meget meget mere! Sille & Palle børne-jazz er kendt fra Ramasjang's Rosa fra Rouladegade og Djanzz!

11-12 DANSE UNDERVISNING: Uppercut Danseteater har med sine professionelle forestillinger i en blanding af moderne dans, breakdance og fysisk teater skabt sin helt egen stil i grænsefeltet mellem dans og teater!

12.30-13 SANG: Annika Aakjær synger let, inderligt og fængslende og er altid leveringsdygtig når det gælder sjove og skæve personlige anekdoter om de sange hun skriver!

13-14 STAND UP: Sanne Søndergaard er én af Danmarks sjoveste stand-up komikere og med hendes 'Mandehader' show er der garanti for at du får rørt lattermusklerne!

14-15 DEBAT OM KROP OG KØN. Kvinde Kend Din Krop med Charlotte Lund, The Everyday Sexism Project Danmark med Ulla Tornemand og Projekt Lige Lyst med Sigrid Stilling Netteberg.

15-16 KUNST & KØN: Kunstomvisning med Miss Fish og historiker Christian Holm Donatzky, hvor omdrejningspunktet er den smukke og omdiskuterede skulptur 'Han'!

16.30-17.30 KONCERT: Hør Daimi synge og oplev farverige Jytte Abildstrøm som dirigent! 14 Red Ladies er en gendannelse af et dameorkester fra 1933 med samme navn og er et unikt orkester på den danske scene. Repertoiret er salonmusik, 30’ernes jazzede underholdningsmusik og arrangementer fra revyens guldalder.

FOTO FREMVISNING: Kvindefotogruppen foQus har lavet en fotoserie der hedder 'Kvindeliv', som viser mange af livets aspekter af livet som kvinde og alt hvad dette kan indebære! Fotoserien vil kunne ses hele dagen.

Dette arrangement er blevet til med støtte fra Region H, som optakt til Nordisk Forum.

Det er GRATIS at deltage og alle er velkomne! Skriv og tilmeld dig til kvr@kvinderaad.dk

Se mere om arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/229421760581555/

Følg med og læs mere om Nordisk Forum på:

www.nf2014.org

www.kvinderaadet.dk

Twitter: @Kvinderaadet

#nf2014

2) Fest med debat, dj’s og burlesque, den 23. maj

Som det sidste store event inden Nordisk Forum byder Kvinderådet op til dans og debat på Nationalmuseet fredag den 23. maj, hvor både øjne, ører og det der sidder i mellem bliver stimuleret!

'SEX!' RUNDVISNING

Der vil være to eksklusive rundvisninger på Nationalmuseet med titlen ’Sex!’, som omhandler synet på sex og seksualitet gennem de seneste 300 år. Her kommer man på en rejse gennem tiden og berører emner som forbud, lyst, skam, homoseksualitet, fri abort, kønssygdomme, ægteskab og kærlighed. Der er et begrænset antal billetter, men det er gratis at deltage og billetterne kan hentes på selve dagen.

HISTORISK UNDERTØJSMODESHOW

Nåede du ikke at få en billet til Nationalmuseets historiske undertøjsmodeshow den 8. marts, så fortvivl ej! Til ære for Kvinderådet og Nordisk Forum opføres en mini udgave af det historiske undertøjsmodeshow og her vil du igen kunne se hvepsetaljer, korsetter og torpedoformede BH'er fra dengang din (mor)mor var ung!

DJ's

Til at levere de lækre toner og svedige beats har vi Kapow Collective, Lucia Odoom og Djuna Barnes på programmet!

3 x DEBAT

I festsalen præsenterer vi 3 skarpe paneldebatter, hvor feminismen på nettet, mediernes fremstillinger af kvinder i politik og fremtidens feminisme er sat til debat!

Her kan du bl.a. møde Britta Thomsen, Sanne Søndergaard, Dorte Toft, Mads Ananda Lodahl, Ulrik Frost, The Everyday Sexism Project Danmark m.fl. Ordstyrer er journalist Johanne Mygind!

QUEER BURLESQUE PERFORMANCE

Som kronen på værket slutter vi aftenen af med manér, hvor The Gentleman fra Warehouse9, kommer og opfører en forførende burlesque performance!

Mere om programmet følger, men sæt allerede nu et stort kryds i din kalender ved fredag den 23. maj!

Dette arrangement er blevet til med støtte fra Region H, som optakt til Nordisk Forum.

Det er GRATIS at deltage og alle er velkomne! Skriv og tilmeld dig til kvr@kvinderaad.dk

Se mere om arrangementet på Facebook: https://www.facebook.com/events/1428677510724789/

Debat om trafficking

 

4. maj 10:30 - 13:30

Menneskehandel skal være fortid i Europa!

Kom til gratis brunch og debat med Tanja Rahm, Britta Thomsen, Jane Korczak og andre med stærke holdninger til menneskehandel:

- Tanja Rahm, tidligere prostitueret og centerleder
- Rachel Moran, prostitutionsoverlever og foredragsholder
- Jane Korczak, 3F's næstformand
- Phil Lane, leder af Oasis Belgium
- Susan Hedlund, medlem af Borgerrepræsentationen i København

Menneskehandel er en af verdens mest indbringende former for organiseret kriminalitet. Bagmændene tjener enorme summer, mens ofrene – mænd, kvinder og børn, udsættes for grov udnyttelse, trusler, overgreb og fysisk og psykisk vold.

Skal sexkøb forbydes? Hvordan forhindrer vi menneskehandel? Hvordan hjælper man bedst en kvinde, som er tvunget til at sælge sin krop?
Og hvad er EU´s rolle i dette?

Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive vendt på PH Cafeen.

Tilmelding nødvendig via mail til Pia Haandbæk, pih@danskmetal.dk

Danmark bliver de 11. land til at ratificere istanbulkonventionen

I februar tilsluttede Danmark sig Istanbulkonventionen om vold mod kvinder som det 11. land. Den træder i kraft 1. august 2014.

Konventionen er baseret på den forståelse, at meget vold mod kvinder er kønsbaseret (Det begås mod kvinder, fordi de er kvinder). Samt at der ikke kan være nogen reel ligestilling, hvis staten vender ryggen til kønsbestemt vold. Den dækker fysisk vold, psykisk vold, forfølgelse, seksuel vold (også voldtægt i ægteskabet), seksuel chikane, tvangsægteskab, skamfering af kønsdele, abort og sterilisation under tvang. At vold mod kvinder ikke er et privat anliggende men et overgreb, et udtryk for diskrimination og et brud på menneskerettighederne.

 

 

 

Kvinderådet besøgte Egypten som led i bekæmpelsen af vold mod kvinder i MENA-regionen

 

I forbindelse med et pre-study om sexual harassment i Egypten rejste Kvinderådet til Egypten 24. – 31. marts for at mødes med en række egyptiske kvinderettighedsorganisationer og andre NGOer og bevægelser, der arbejder for at bekæmpe sexual harassment i Egypten. Kvinderådet havde også et møde med National Council for Women, som er en regeringsinstitution og Justitsministeriet, der har en enhed, der arbejder med bekæmpelse af vold mod kvinder.

Formålet med rejsen til Egypten var at afdække, om der var mulighed for at etablere et partnerskab med en eller flere egyptiske organisationer for i fællesskab at gennemføre et projekt til bekæmpelse af sexual harassment – et fænomen, der spredt sig som en epidemi i Egypten i kølvandet på revolutionerne under det arabiske forår. Kvinderådet og partnerorganisationer vil på en workshop i fællesskab udvikle et projekt til bekæmpelse af sexual harassment i Egypten i løbet af 2014.   

Nyt fra Nordisk Forum

 

-       På Nordisk Forum indkalder Kvinderådet samtlige danske deltagere til en fælles drøftelse om hvordan vi fejrer 100-året for kvinders valgret med manér. Det bliver i en af de centrale cafeer, så der er plads til forhåbentlig mange kvinder.

 

- Ønsker du at dele information om Nordisk Forum med din organisation og andre så henvend dig gerne til koordinator Charlotte Lund (Kvr3@kvinderaad) for mere materiale.

 

-       Billig overnatning: Sammen med Malmø Kommune er Nordisk Forum ved at arrangere sovesale for deltagerne. Prisen vil ikke overstige 150 svensk kroner per nat og der arbejdes på at gøre det helt gratis

 

-       Programmet for Nordisk Forum er snart fyldt og kan læses på dette link:http://nf2014.org/programvy/

 

-       Næste stormøde er den 22. maj fra klokken 16 til 18. Ligesom den foregående vil det finde sted i Kvindernes Bygning på 3. sal – Og for at komme ind skal man ringe på hos Kvinderådet.

 

-       Sammen med de svenske arrangerer arbejder Kvinderådet på at sikre video-transmittering mellem Nordisk Forum og Folkemødet på Bornholm. Deltager din organisation også på Bornholm og har i mod på at sende hilsener og budskaber så kontakt Kvinderådet.

Nyhedsbrev nr. 86 marts 2014

Udgiver:      Kvinderådet                                               
Red.            Randi Theil Nielsen                                     Red.afs. 31.03.2014
ISSN nr.       1901-1466

I de kommende tre måneder udkommer Kvinderådets Nyhedsbrev en gang om måneden med særligt fokus på Nordisk Forum 2014 – new action on women’s rights. 

Ny forkvinde for Kvinderådet

Tak til Randi Iversen, der efter 10 år på posten giver stafetten videre. Og velkommen til Trine Porret Randahl Larsen, der er nu tager over.

 

35-årige Trine Porret Randahl Larsen repræsenterer De grønne pigespejdere i Kvinderådets styrelse, hvor hun har været medlem siden 2010. Hun er cand. mag i Moderne Kultur og Kulturformidling og ansat i Kræftens Bekæmpelse som projektleder. Som Kvinderådets repræsentant i European Women's Lobby har Trine Porret Randahl Larsen været stærkt engageret i europæisk ligestillingspolitik.

 

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Bredden i Kvinderådet er en enorm styrke, der betyder at vi kan kæmpe på mange fronter,

når det kommer til uligestilling. Der er stadig uligeløn mellem kvinder og mænd i Danmark, der er skræmmende høje tal om vold mod kvinder, det er fortsat nødvendigt at kæmpe for mere barsel til mænd, der er ikke lige repræsentation for kvinder og mænd på bestyrelsesgangene og på politisk beslutningsniveau. Og der foregår stadig handel med kvinder til sexindustrien. Ude i Europa er retten til abort under pres. I Tyrkiet, Litauen, Ungarn og Spanien strammes lovgivningen og kvinders ret til at bestemme over egen krop sættes til side. Det er eksempler på konservative strømninger, som rammer de rettigheder, mange har troet var sikrede, siger Trine Porret

Randahl Larsen.

 

Trine Porret Randahl Larsen ser frem til at deltage i Nordisk Forum 2014,der bliver den største nordiske ligestillingsevent i 20 år.

 

<!--[if !supportLists]-->-      - JJeg håber at de mange tusinde feminister og ligestillingsinteresserede deltagere vil sætte nyt liv i Norden som ligestillingens fortrop, det er der hårdt brug for, siger hun

 

 

Ny styrelse i Kvinderådet

Den nye styrelse for Kvinderådet valgt på generalforsamlingen 23. marts:

 

·         Trine Porret Randahl Larsen, de grønne pigespejdere forkvinde (valgt)

·         Mette Kindberg, HK 1. næstforkvinde (ikke på valg)

·         Nanna Højlund, FOA, 2. næstforkvinde (genvalgt)

·         Lani Bannach, Venstre (genvalgt)

·         Hanne Fokdal Barnekow, Dansk Journalistforbund (valgt)

·         Marianne Bruun, 3F (genvalgt)

·         Ulrik Frost, Selskab for ligestilling (ikke på valg)

·         Bayan Gubrail, C.W.E. (genvalgt)

·         Mette Marie Stæhr Harder, Dansk Kvindesamfund (valgt)

·         Inge Hennningsen, Foreningen for Kønsforskning (ikke på valg)

·         Jytte Hinnerup, IDA (genvalgt)

·         Karen-Lisbet Jacobsen, Soroptimist International (valgt)

·         Susanne Langer, Enhedslisten (ikke på valg)

·         Lis Ehmer Olesen, OASIS (ikke på valg)

·         Dorte Steenberg, Dansk Sygeplejeråd (ikke på valg)

·         Anne Sina, Socialdemokraterne (valgt)

 

 

Suppleanter

 

·         Sissel Ejstrup, SF

·         Juliane Marie Neiiendam, IDA

·         Tove Schirmer, Frelsens Hær

Udtalelse: Retten til fri abort skal forsvares - Illegal abort er farlig abort

Kvinderådet opfordrer de danske kandidater til sommerens EU-parlamentsvalg til aktivt at fordømme indskrænkningen af kvinders ret til abort. Vi opfordrer folk til at stemme på en kandidat, der kæmper for, at det er kvindens beslutning, om hun vil have foretaget en abort. 

 

En uhyggelig tendens breder sig i Europa i disse år: En manglende tro på at kvinder selv er i stand til at træffe det bedste valg for dem selv, deres krop og deres liv. At stat og religion derfor skal have ret til at træffe de valg. Et stort tilbageskridt for kvinders grundlæggende rettigheder, mener Kvinderådet. 

 

Læs hele udtalelsen, der blev vedtaget på Kvinderådets generalforsamling her: http://www.kvinderaadet.dk/kvinder%C3%A5det/retten-til-fri-abort-skal-forsvares-illegal-abort-er-farlig-abort

Nyt fra Nordisk Forum

-       På Nordisk Forum indkalder Kvinderådet samtlige danske deltagere til en fælles drøftelse om hvordan vi fejrer 100-året for kvinders valgret med maner. Mere info følger.

 

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Billig overnatning: Sammen med Malmø Kommune er Nordisk Forum ved at arrangere sovesale for deltagerne. Prisen vil ikke overstige 150 svensk kroner per nat og der arbejdes på at gøre det helt gratis

 

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Deadline for Early Bird-rabatten på deltagerbilletterne er udsat til den 1. maj.

 

-       Programmet for Nordisk Forum opdateres løbende og kan læses på dette link: http://nf2014.org/programvy/

 

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Næste stormøde er den 22. maj fra klokken 16 til 18. Ligesom den foregående vil det finde sted i Kvindernes Bygning på 3. sal – Og for at komme ind skal man ringe på hos Kvinderådet.

 

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Sammen med de svenske arrangerer arbejder Kvinderådet på at sikre video-transmittering mellem Nordisk Forum og Folkemødet på Bornholm. Deltager din organisation også på Bornholm og har i mod på at sende hilsener og budskaber så kontakt Kvinderådet.

 

Det foreløbige kulturprogram for Nordisk Forum


Det første kulturprogram med blandt andre Sanne Søndergaard er belev offentliggjort. Se programmet på dette link: http://nf2014.org/program/kulturakterna-pa-nordiskt-forums-program/  

Kom med til tre fantastiske events før Nordisk Forum!

Som optakt til Nordisk Forum 2014 inviterer Kvinderådet dette forår til to fantastiske events i Region Hovedstaden. Alle er velkomne og og  det er GRATIS at deltage!

 

Cafemøde - 3 raske timer om kvinder, job og uddannelse!

 

Onsdag den 23. april fra kl. 16 – 19 er der cafemøde i kulturhuset Brønden i Brøndby Strand med fokus på kvinder på arbejdsmarkedet og i uddannelse, hvor emner som den manglende ligeløn og respekt om de ’traditionelle kvindejobs’ tages op til debat. 

Frisk trommespil af Simona Abdallah og mere skøn musik af Anne Dorte Michelsen Trio krydrer de to debatter, hvor et panel bestående af lokal og regional politikere, fagforeninger og uddannelses repræsentanter diskuterer de kønsopdelte uddannelser og det kønsopdelte arbejdsmarked.

Første debat tager omdrejningspunkt i social og sundhedsuddannelserne og hvad der skal til for at få prestige omkring det at tage en uddannelse indenfor plejesektoren. Den anden debat har fokus på arbejdsmarkedet og på de lediges vilkår, udfordringer og muligheder på Vestegnen. Med de to debatter vil vi udfordre traditionerne og kaste nye bolde op i luften. Kom og vær med! Læs mere arrangementet på Kvinderådets hjemmeside og Facebook profil.

 

Krop og køn på Kulturværftet

 

Søndag den 11. maj holder Kvinderådet en kulturdag i kropsudfoldelsens og kvindekroppens tegn på Kulturværftet i Helsingør.  Der vil være sang, dans, stand up, teater, fotofremvisning og debat med kroppen som omdrejningspunkt. 

Dagen starter ud med et formiddags program målrettet børn og børnefamilier, hvor der vil være jazz og dans for børn og barnlige sjæle. Om eftermiddagen sørger stand-upper Sanne Søndergaard for at vi får rørt lattermusklen og senere vil du kunne opleve det historiske orkester 14 Red Ladies med Daimi og Jytte Abildstrøm spille. Der vil også være en paneldebat om kroppen og kropsidealerne med Kvinde Kend Din Krop, The Everyday Sexism Project Danmark og projekt Lige Lyst/Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Tag din mor med, det er nemlig mors dag. 

 

Fest & Feminisme

 

Fredag den 23. maj inviterer vi til et brag af en fest på Nationalmuseet, hvor både  ører, øjne og hjerne stimuleres! Der vil nemlig være hele 3 ligestillingspolitiske paneldebatter i festsalen hvor bl.a. Britta Thomsen, Sanne Søndergaard, Mads Ananda Lodahl m.fl. skal debattere emner som mediernes fremstilling af kvinder i politik, ny feminisme og feminisme på nettet. Queer feministiske DJ’s leverer lækker lounge musik i forhallen og derudover vil der være mulighed for at komme på eksklusive rundvisninger i Nationalmuseet! 

 

Arrangementerne er blevet til med støtte fra Region Hovedstaden. 

Kvinderådet har uddelt 14 billetter til Nordisk Forum

Kvinderådet har nu uddelt samtlige 14 billetter, som medlemsorganisationerne kunne søge om at få tildelt.

Vi ser frem til at deltage i forummet med blandt andre Gender Equality Center, Afghanske Kvinder i Danmark, Kvindefredsligaen, Dansk Kvindesamfund, Soroptimist International Danmark, Foreningen for kønsforskning,  WiZO, KFUKs Sociale Arbejde og  Socialdemokraterne.


Birgit Sønderberg genvalgt som forkvinde for LOKK

-       Jeg tror at på, at hvis man begynder at arbejde med at opløse kønsstereotyper i samfundet og laver en bred forebyggende indsats, så vil man på sigt få fat i noget af det, der skaber vold, både mod mænd og kvinder. Vi skal ud med forebyggelse så bredt som muligt, eksempelvis i børnehaver og vuggestuer. Og spå skal vi samarbejde med alle, der er i det felt, udtaler hun.  

Kvinderådet fordømmer barnebrud-lov i Irak

Med 21 ud af 29 stemmer har Iraks regering vedtaget at lovliggøre voldtægter inden for ægteskabet, ægteskaber med pigebørn samt at fjerne kvinders rettigheder til børn ved skilsmisse.

 

Tidligere var alderen for hvornår man kunne gifte sig 18 år for både kvinder og mænd, nu er den 15 år for mænd og kun 9 år for piger. 

 

Denne legitimering af pædofili og voldtægt er et stort tilbageskridt for kvinder og pigers rettigheder i Irak, og Kvinderådet fordømmer loven på det kraftigste.

 

Læs mere om den nye lov her: http://jyllands-posten.dk/international/asien/ECE6568573/irakisk-lov-abner-for-paedofili/

 

Indbydelse: Cafemøde - 3 raske timer om kvinder, job og uddannelse!

Som optakt til Nordisk Forum 2014 inviterer Kvinderådet til et cafemøde i Kulturhuset Brønden med fokus på kvinder på arbejdsmarkedet og i uddannelse, hvor emner som den manglende ligeløn og respekt om de ’traditionelle kvindejobs’ tages op til debat. 

Frisk trommespil af Simona Abdallah og skøn musik af Anne Dorte Michelsen Trio krydrer de to debatter, hvor et panel bestående af politikere, fagforeninger og uddannelses repræsentanter diskuterer de kønsopdelte uddannelser og det kønsopdelte arbejdsmarked. 

Første debat tager omdrejningspunkt i social og sundheds-uddannelserne og hvad der skal til for at få prestige omkring det at tage en uddannelse indenfor plejesektoren. 

• Nanna Højlund, forbundssekretær FOA
• Susanne Langer, Region H, Enhedslisten
• Tilka Schneider, Uddannelsesvejleder SOSU-C 
• Eva Roed, (S) Kommunalpolitiker Brøndby 
• Jean Petersen, social og sundhedsassistent Kirsebærhaven

Den anden debat har fokus på arbejdsmarkedet og på de lediges vilkår, udfordringer og muligheder på Vestegnen.

• Mattias Tesfaye, folketingskandidat for Socialdemokraterne 
• Simona Abdallah, perkussionist og coach
• Anders Lou, kommunaldirektør Brøndby 
• Birgitte Vegge Mikkelsen, 3F Vestegnens Akasse
• Gitte H. Larsen, afdelingsleder af merkantil, CPH West 
• Niemet Arabaci, leder af Pigehuset Brøndby Strand 

Med de to debatter vil vi udfordre traditionerne og kaste nye bolde op i luften. Kom og vær med!

Det er gratis at deltage og der vil være gratis kaffe, the, frugt og kage til deltagerne. Alle er velkomne!

Meld dig gerne til på Facebook via dette link: https://www.facebook.com/events/1395560744053334/

Nyhedsbrev nr. 85 februar 2014

Udgiver:      Kvinderådet                                               
Red.            Randi Theil Nielsen                                     Red.afs. 28.02.2014
ISSN nr.       1901-1466

I de kommende fire måneder udkommer Kvinderådets Nyhedsbrev en gang om måneden med særligt fokus på Nordisk Forum 2014 – new action on women’s rights. 

Resolution om prostitution vedtaget i Europa-Parlamentet – et historisk fremskridt for ligestillingen

Den britiske MEP Ms Mary Honeyball har stået i spidsen for udarbejdelsen af en resolution, som anerkender, at prostitution er vold mod menneskelig værdighed og menneskerettigheder, og tilmed en hindring for ligestillingen mellem kvinder og mænd. Resolutionen blev d. 26. februar vedtaget med stort flertal i Parlamentet. Kvinderådet glæder sig over resultatet, som vi sammen med den Europæiske Kvindelobby (EWL) og kvindeorganisationer fra hele Europa har arbejdet hårdt på at få igennem.

 

Sammen med 200 NGO’er fra hele Europa, som har underskrevet Brussels’ Call “Together for a Europe free from prostitution”, anser Kvinderådet den europæiske udvikling som et tegn på, at holdningen i Europa udvikler sig mod fælles værdier om ligestilling og værdighed.

 

“Vi glæder os over de europæiske parlamentarikere og deres modige standpunkt mod det system, der udnytter de mest sårbare i samfundet, og som opretholder en permanent mandlig dominans, og giver næring til trafficking”, udtaler Viviane Teitelbaum, præsident for EWL.   

 

Resolutionen anerkender, at der er vold forbundet med prostitution, og yderligere at prostitution er et brud på kvinders fundamentale rettigheder og strider imod Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. ”Ved at afvise den alternative resolution, som støtter ideen om den såkaldte ”frivillige” prostitution, udtrykker medlemmer af Europa-Parlamentet det synspunkt, at prostitution og trafficking ikke kan adskilles”, siger Pierrette Pape, koordinator for kampagnen ”Together for a Europe free from prostitution”. Forkvinde i Kvinderådet Randi Iversen fortsætter ”Når man taler om trafficking og prostitution, er det vigtigt at forstå at efterspørgslen efter prostituerede er forudsætningen for trafficking. Det er vigtigt, at vi tør adressere efterspørgslen og sætte fokus på de kunder der er med til at fastholde og skade de prostituerede”.

 

Resolutionen peger på den nordiske model som en succesfuld tilgang til at modvirke trafficking, støtte og hjælpe kvinder i prostitution og ændre mentaliteten omkring ligestilling. Den nordiske model, som er implementeret i Sverige, Norge og Island, er baseret på det grundlæggende princip om lighed mellem kvinder og mænd, værdighed, solidaritet og retfærdighed. Rapportens ophavskvinde Ms Mary Honeyball (S&D, UK) sagde: ”Hellere denne resolution end fuld lovliggørelse af sexkøb, som har været en katastrofe i Holland og Tyskland. Vi har brug for en mere nuanceret tilgang til prostitution, som straffer mænd der behandler kvinders kroppe som en vare, men som samtidig ikke kriminaliserer dem, som fanges ind i sexindustrien."

 

”Europa-Parlamentet sender hermed et klart signal om, at det 21. århundredes samfund skal være fri for prostitution og vold mod kvinder. Dette er et unikt øjeblik for alle de kvinder, der stadig er i prostitution og for alle dem, der er kommet ud af prostitution, som har støttet dette fremskridt. Vi vil gerne hylde deres mod og styrke”, siger Viviane Teitelbaum. 

Kom med til 8. marts

 

På kvindernes internationale kampdag åbner Kvinderådet og 8. Marts Initiativet dørene for et brag af et arrangement i Kulturhuset Lyrskovsgade 4 ved Enghave Plads på Vesterbro, København.   Med workshops, taler, underholdning og fest!  

Vi varmer op til Nordens største ligestillingsbegivenhed i 20 år ”Nordisk Forum 2014 – New Action on Women’s Rights”, der foregår i Malmø 12. – 15.  juni.   Med debatter om køn, krop, kontanthjælpsreform, barsel til fædre, ligestilling og sexisme tager vi hul på aktuelle emner, der også vil blive diskuteret på Nordisk Forum.   I Info-rummet om Nordisk Forum kan du købe billetter og høre mere. 

 

Se hele programmet her

 

  Det er gratis at deltage og alle er velkomne!  

 

Kvinderådets forberedelser til Nordisk Forum 2014 er støttet økonomisk af Ligestillingsministeriet. 

 

 

Ny handlingsplan fra Ligestillingsministeren

Der skal oprustes i kampen mod undertrykkelse af især pigerne i etniske minoritetsmiljøer, og indsatsen mod vold i hjemmene og i nære relationer skal forstærkes. Det er to af de væsentligste budskaber i den Perspektiv- og Handlingsplan på ligestillingsområdet, som minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, netop har afleveret til Folketinget.

Læs Rapporten her:

Nyt fra Nordisk Forum

Programmet er offentliggjort

 

Fire månder før det hele løber af staben er blandt andre arrangementerne fra Kvinderådet, LO, Svanegruppen og FIU-ligestilling kommet på plads i programmet. Og flere er på vej.

 

Se hele programmet her 

 

Zero draft

 

Første udkast til det fælles grundlag om anbefalinger til fremtidens ligestilling bliver efter al sandsynlighed sendt ud til de nationale koordinatorer den 8. marts. 

Tre fantastiske events som optakt til Nordisk Forum

Som optakt til Nordisk Forum 2014 inviterer Kvinderådet dette forår til tre fantastiske events i Region Hovedstaden!

 

Søndag den 11. maj holder Kvinderådet en kulturdag i kropsudfoldelsens og kvindekroppens tegn på Kulturværftet i Helsingør.  Dagen starter ud med et program målrettet børn og børnefamilier, og i takt med at dagen bliver ’ældre’ skrifter programmet over til at være for de unge og til sidst til de mere modne. Der vil være sang, dans, teater, fotofremvisning og foredrag med kroppen som omdrejningspunkt.   

 

Fredag den 23. maj inviterer vi til et brag af en fest på Nationalmuseet, hvor både ens ører, øjne og hjerne stimuleres! Der vil nemlig både være ligestillingspolitiske paneldebatter i festsalen, DJ’s, lounge musik og andre kulturindslag i forhallen og derudover vil der være mulighed for at komme på eksklusive rundvisninger i Nationalmuseet!

 

Der vil også blive afholdt et event på Københavns Vestegn med fokus på kvinder på arbejdsmarkedet og i uddannelse, men her er endnu ikke blevet fastlagt en endelig dato!

 

Alle arrangementerne er blevet til med støtte fra Region Hovedstaden og det er gratis at deltage! Følg med på Kvinderådet hjemmeside, samt på Facebook for mere information - alle er velkomne!

 

Nordisk forum for mindre bemidlede

Free Stage

 

Man kan ansøge om uden betaling at blive en del af programmet på den åbne scene.

 

Læs mere om det her

 

Miniseminar

For 6.000 kroner kan en NGO købe sig adgang til et konferencerum i 25 minutter.

 

Læs mere om det her

 

 

Husk Kvinderådets støttemuligheder til Nordisk Forum

Det er stadig muligt at ansøge Kvinderådet om økonomisk støtte eller en billet til Nordisk Forum  

 

Billet

Kvinderådet udlover 14 deltagerbilletter til de af vores medlemsorganisationer, der har svært ved selv at kunne finansiere deres deltagelse. Der er max én billet per organisation og den uddeles efter ’først til mølle’-princippet. Eneste betingelse for at modtage en billet er, at din organisation skal deltage i opfølgningsmødet efter forummet. 

 

Støttepuljen

Ved sidste års budgetforhandlinger har Københavns Kommune støttet Nordisk Forum. Det betyder at vi kan støtte mindre bemidlede medlemsorganisationer og organisationer fra Københavns Kommunes deltagelse i Nordisk Forum med et samlet beløb på 250.000 kroner. Pt er der uddelt penge til blandt andre Dansk Kvindesamfunds Everyday Sexism Project, Zonta, Soroptimisterne, Liva Rehab, Familiens Forening, Gefion - Foreningen for kønsforskning, Lyst - et projekt om seksualoplysning via computerspil og Babaylan - foreningen for filipinske kvinder i Danmark. 

Pengene er øremærket deltager billetter, afholdelse af arrangement og/eller stand under NGO-programmet, udgifter i forbindelse med oplægsholdere og kulturarrangementer. De vil blive løbende uddelt til ansøgere, der ligger inden for disse kriterier. Kort ansøgning med oplysninger om hvad der søges til, budget og oplysninger om organisationen sendes til kvr3@kvinderaad.dk.   

 

Ny programkoordinator til bekæmpelse af vold mod kvinder i MENA-regionen

Kvinderådet, LOKK og Danner har i december 2013 ansat Inge Sidenius Petersen som programkoordinator for deres nye fælles program til bekæmpelse af vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika, som forløber over de næste 3 år. Inge Sidenius Petersen er uddannet Cand. Mag. og sprogofficer i arabisk og har tidligere blandt andet arbejdet ved Institut for Menneskerettigheder og ved ActionAid (Mellemfolkeligt Samvirke) i Jordan. I sit tidligere arbejde har Inge særligt beskæftiget sig med menneskerettigheder, human rights education, samt træning og kapacitetsopbygning af unge fra civilsamfundsorganisationer i Mellemøsten og Nordafrika. Hun glæder sig meget til at arbejde fokuseret med kvinders rettigheder i en mellemøstlig sammenhæng samt bekæmpelse af vold mod kvinder i regionen.

Valg til Kvinderådets styrelse

9 af 16 styrelsesmedlemmer er på valg, når Kvinderådets generalforsamling d. 23. marts skal sammensætte en ny styrelse og vælge ny forkvinde. Et par af de nuværende styrelsesmedlemmer genopstiller ikke. Medlemsorganisationerne opfordres til at anmelde kandidater inden d. 17. marts. Vi vil gerne have et kort cv, der sendes ud til hele repræsentantskabet. Når man ikke denne frist er det dog muligt at stille en kandidat op på selve generalforsamlingen.

Nyhedsbrev nr. 84 januar 2014

Udgiver:      Kvinderådet                                               
Red.            Randi Theil Nielsen                                     Red.afs. 29.01.2014
ISSN nr.       1901-1466

I de kommende fem måneder udkommer Kvinderådets Nyhedsbrev en gang om måneden med særligt fokus på Nordisk Forum 2014 – new action on women’s rights. 

Hvad er Nordisk Forum?

Nordisk Forum er en stor fællesnordisk ligestillingsevent med fokus på fremtidens ligestilling og feminisme. Nordisk Forum foregår i Malmø 12. – 15. juni 2014, og der forventes omkring 15.000 deltagere. De 12 hovedtemaer er:

 

 

·         Feministisk økonomi og social udvikling
·         Kvinder og pigers kroppe – seksualitet, sundhed og reproduktive rettigheder
·         Kvinder i arbejde – Lige løn, uddannelse og karriere
·         Vold mod kvinder og piger
·         Miljø, klima og bæredygtig udvikling
·         Omsorgsarbejde og velfærdssamfund
·         Fred og sikkerhed
·         Politisk deltagelse og udvikling
·         Ligestillingsintegrering og ligestillede virksomheder
·         Feminismens fremtid i Norden og kvindebevægelsens organisering
·         Kvinder fra minoritetsgrupper og asyl
·         Ny teknologi og medier

 

 

Programmet er delt i to dele: Det nordiske hovedprogram med politikere og internationale navne, som er planlagt af arrangørerne. Samt et åbent program som fyldes ud af forskere, fagforeninger, offentlige myndigheder, aktivister og foreninger. Derudover vil der være et kulturprogram med kunstnere og musikere.

 

 

Hvem står bag?

Nordisk Forum er arrangeret af kvindegrupper i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland. Det giver en enestående mulighed for at formulere en fællesnordisk vision, som kan tjene til inspiration i hele verden.  

 

Det er tidligere blevet afholdt i Oslo i 1988 og i Åbo i 1994. Dengang kom initiativet fra de nordiske regeringer. Nu er det de nordiske kvindeorganisationer som står bag. Nordisk Forum skal udmøntes i en række konkrete anbefalinger til udvikling af ligestilling i de nordiske lande. Forummet giver derfor alle deltagere mulighed for at sætte fingeraftryk på fremtidens ligestillingskamp.

 

Det er den svenske kvindelobby, der har taget initiativ til at genoplive Nordisk Forum. De samlede for et års tid siden de nordiske kvindeorganisationer til et seminar for at vejre stemningen for et sådant stort NGO-initiativ. Kvinderådet hoppede med på ideen, og det samme gjorde organisationer fra Norge, Finland og Island. 

Nyt om forberedelserne

Planlægningsgruppen i Stockholm er nu ved at lægge sidste hånd på det første udkast til Zero Draft – de anvisninger som vi skal beslutte og give til de nordiske ligestillingsministre. I løbet af februar og marts vil de komme ud til alle interesserede, som så kan komme med tilbagemeldinger til den endelige udformning, Der kommer mere information om dette senere. 

 

Derudover har vi kontaktet en lang række virksomheder og større organisationer med henblik på sponsoraftaler og på at medvirke i konferencen. Der er også taget kontakt til diverse danske medier, heri landsdækkende aviser, livsstilsmagasiner og debattører, for på den måde at skabe opmærksomhed omkring Nordisk Forum. Der er en del vi endnu ikke har hørt fra, men samtidig har vi også fået positiv feedback fra mange interesserede. 

 

 

 

 

Praktisk info

Overnatning: I Malmø er man nu i fald gang med at få de logistiske rammer på plads. Der arbejdes på at skaffe overnatningsmuligheder(både på pæne hotelværelser og på billige sovesale)

 

Deltagerbilletter: Billetter som indgår som en del af en pakke til NGO- eller organisationsprogrammet skal være i nogens navn. Derudover er det muligt for organisationer at købe deltagerbilletter for mindst 10 personer uden at sætte navn på billetten før ved Nordisk Forums begyndelse. Øvrige billetter er personlige og skal bestilles i det navn, som skal deltage.

 

Endagsbilletter kommer til at koste 500 svenske kroner – det vil sige 425 danske. 

 

Rabatordningen med billige billetter går til den 1. maj, derefter stiger de fra 800 til 1000 svenske kroner.

 

Også for forskere og forfattere Under Nordisk Forum vil der være et særskilt forskerområde, som dedikeres til ligestilling, køn og kvinders rettigheder. Her er aktuelle nordiske kønsforskere blevet inviteret til at præsentere deres forskning for interesserede fremmødte. Dette med henblik på at køns – og ligestillingsforskning skal ud til et bredere publikum og potentielle studerende. Programmet planlægges af Nordisk Forum. Ligeledes har vi her på kontoret også taget kontakt til mere end 150 forskere fra danske universiteter, som på den ene eller anden måde arbejder med køn og ligestilling. Man kan tilmelde sig her

Disse har mulighed for at booke en stand eller forskerseminar til at holde oplæg og debattere under Nordisk Forum. Derudover vil der være en litteraturscene, hvor en række feministiske forfattere vil optræde. Har du et godt forslag til en forfatter, så send det til kvr3@kvinderaad.dk.

 

Støttemuligheder: Ved årets budgetforhandlinger har Københavns Kommune støttet Nordisk Forum. Det betyder at vi kan støtte mindre bemidlede medlemsorganisationer og organisationer fra Københavns Kommunes deltagelse i Nordisk Forum med et samlet beløb på 250.000 kroner. Pengene er øremærket deltager billetter, afholdelse af arrangement og/eller stand under NGO-programmet, udgifter i forbindelse med oplægsholdere og kulturarrangementer. De vil blive løbende uddelt til ansøgere, der ligger inden for disse kriterier. Kort ansøgning med oplysninger om hvad der søges til, budget og oplysninger om organisationen sendes til kvr3@kvinderaad.dk. Hold jer ikke tilbage, der er stadig penge i puljen.   

Kvindeorganisationer støtter spanske kvinders kamp for retten til abort

Sammen med blandt andre den svenske Kvindelobby har Kvinderådet  underskrevet en fælles erklæring mod den spanske regerings lovforslag om at forbyde abort:

 

 

Spaniens lovforslag om abort: - Et stort tilbageslag for kvinders rettigheder

 

I Spanien drøftes et forslag til en ny abortlov. Hvis forslaget går igennem, får Spanien en af Europas strengeste abortlovgivninger og sætter dermed kvinders rettigheder et stort skridt tilbage.

 

At de spanske kvinder er frataget retten til at bestemme over deres egen krop er ikke i overensstemmelse med de demokratiske værdier og menneskerettigheder. Det er i modstrid med de internationale forpligtelser, som Spanien har tilsluttet sig, herunder FNs kvindekonvention og Beijing-handlingsplanen.

 

Sundhedsrisiko for moderen eller graviditet som et resultat af voldtægt er foreslået som det eneste grundlag for lovlig abort. Det er direkte fjendtligt over for kvinder. Desværre er det på linje med udviklingen i andre dele af Europa, hvor modstand mod abort vokser. Selv i lande, der har legaliseret abort, kan praktisk adgang være vanskelig.

 

 Restriktiv abortlovgivning fører ikke til færre aborter, men til en stigning i farlige illegale aborter. Fattige kvinder er tvunget til at opsøge ulovlige klinikker. De, der har råd til at rejse til udlandet, vælger den løsning.

 

Hvad vi ser ske er ikke usædvanligt i en tid med økonomisk og social krise. At kvinders rettigheder skal skubbes længere tilbage synes at skabe fællesskab blandt visse grupper. Den stærkeste støtte til den nye abortlov findes i den katolske kirke og det regerende partis højrefløj. Kvinders abort rettigheder bliver en brik i et politisk spil.

 

Men flertallet af befolkningen i Spanien står ikke bag regningen. Tværtimod, de samles i store demonstrationer og protester. I de kommende uger mobiliseres Europas kvindebevægelse for at vise solidaritet med de spanske kvinder. Under sloganet " Freedom Train" organiseres aktiviteter over hele Europa. Den 1. februar til rejser kvinder fra forskellige dele af Spanien og Frankrig til den spanske regering i Madrid med et manifest om retten til abort (link).

 

I et Europa uden grænser er det ikke rimeligt, at de spanske kvinder behandles anderledes end de nordiske kvinder, eller franske, portugisiske eller tyske i forhold til deres grundlæggende rettigheder. Det er i strid med EU's mål om ligestilling mellem kvinder og mænd.

 

Ændringen af ​​loven skal godkendes af det spanske parlament. Men da det regerende højreorienterede PP har flertal, er det sandsynligt at forslaget går igennem.  Vi opfordrer derfor alle, der ønsker ligestilling, til at skrive til dem. Abort bør være en ret, ikke en forbrydelse. 

 

 

 

Den danske optakt til Nordisk Forum

Møder i Region Hovedstad

 

I forbindelse med Nordisk Forum 2014, har Kvinderådet modtaget en bevilling på 1 million kr. fra Region Hovedstaden til afholdelse af tre offentlige arrangementer. Målet med disse arrangementer er at skabe opmærksomhed omkring Nordisk Forum og ligestilling i regionen.  Vi skal ud og skabe nysgerrighed og interesse også i kredse, der måske ikke har hørt om Nordisk Forum.

 

Kvinderådet har ansat en koordinator, Helena Gleesborg Hansen, som skal stå for at planlægge og udføre disse arrangementer.  På ideplanet er et arrangement på Københavns Vestegn med fokus på kvinder på arbejdsmarkedet og i uddannelse, som skal målrettes de kvinder, som står udenfor arbejdsmarked/udannelsessystemet. 

 

I samarbejde med lokal indsats, fagbevægelse, integrationsinitiativer, iværksættere og uddannelsesorganisationer er målet, at sætte fokus på Vestegnens kvinders muligheder, udfordringer og potentialer på uddannelses- og arbejdsområdet. På tegnebrættet er også en omgang pige- og kvindefodbold.

 

Det andet store arrangement skal være i Nordsjælland og skal sætte fokus på kvindekroppen, kønsidealer og frigørelse. Her har vi i støbeskeen at arrangere en udfoldelses/kulturdag på Kronborg Slot, hvor vores tanke er at leje den tilhørende slotskirke til en dag fyldt med koncerter, dans, teater og performances af forskellige arter, hvor udfoldelse af kroppen er i fokus. Her er det oplagt at samarbejde med det danske Everyday Sexism Project og Kvinde Kend Din Krop, men også handicaporganisationer og andre foreninger og organisationer, der politisk eller kunstnerisk forholder sig til kroppen og kønsidealer.

 

Det tredje arrangement skal afholdes i København, hvor hovedtemaerne er ny feminisme på nettet samt mediernes indflydelse og italesættelse af kvinder. Vi vil invitere til en hyggelig aften med lounge stemning i flotte omgivelser, hvor der vil være forskellige paneldebatter, samt live musik.

 

Målet er at få unge såvel som gamle til at deltage, og folk som måske ikke er så dus med feminisme debatten. Mange yngre feminister, både mænd og kvinder, har i de seneste år braget igennem lydmuren på blogs og sociale medier, og i takt med det er kritikken af dem blevet skarpere og tonen mere rå. En af hensigterne med dette event er derfor også, at debattere de digitale muligheder og problemer der er for næste generations ligestillingskamp.

 

Hvis du ligger inde med ideer til nogle af disse arrangementer, så er du mere end velkommen til at kontakte  Helena G. Hansen på kvr2@kvinderaad.dk. 

 

 

Varm op til Nordisk Forum 8. marts

8.  Marts er som bekendt kvindernes internationale kampdag og den dag har 8. marts initiativet lejet kulturhuset Lyrskovsgade 1. og 3 sal., hvor der inviteres til forskellige workshops og debatter omhandlende køn, krop og hverdagssexisme.

 

Temaet i år bliver opvarmning til Nordisk Forum, hvor de forskellige workshops tager udgangspunkt i nogle af de 12 temaer på Nordisk Forum: Feministisk økonomi og social udvikling, Kvinder og pigers kroppe – seksualitet, sundhed og reproduktive rettigheder, Kvinder i arbejde – Ligeløn, uddannelse og karriere, Vold mod kvinder og piger, Miljø, klima og bæredygtig udvikling, Omsorgsarbejde og velfærdssamfund, Fred og sikkerhed, Politisk deltagelse og udvikling, Ligestillingsintegrering og ligestillede virksomheder,  Feminismens fremtid i Norden og kvindebevægelsens organisering,  Kvinder fra minoritetsgrupper og asyl samt Ny teknologi og medier

 

Kvinderådet og Nordisk Forums danske styregruppe holder en workshop, hvor det bl.a. vil være muligt at få mere information om Nordisk Forum samt at købe billetter hertil. Der vil blive mulighed for at købe mad og drikke til fine priser og når fest programmet for aftenen starter, vil der være underholdning af bl.a. komiker og feminist Sanne Søndergård og musik af Henrik Marstal.

 

Har du lyst til at hjælpe med til at arrangere et brag af et arrangement, så skriv til ottendemarts@gmail.com. 

 

 

Tak til Randi Iversen - Reception d. 28/3

Kvinderådet inviterer medlemmer, venner og samarbejdspartnere til reception fredag d. 28/3. Her bliver der lejlighed til et festligt farvel til Randi og goddag til en ny forkvinde. Nærmere oplysninger om tid og sted sender vi ud, men sæt et stort kryds i kalenderen fredag eftermiddag.

Generalforsamling d. 23/3 2014 – ny forkvinde

Kvinderådets forkvinde Randi Iversen genopstiller ikke, når Kvinderådets generalforsamling skal vælge forkvinde på årets generalforsamling. Efter 10 år på posten har Randi valgt at takke af, og det annoncerede hun allerede på generalforsamlingen i 2013. Hvem der skal afløse Randi afgøres af generalforsamlingen, men styrelsen har en forkvindekandidat, nemlig Trine Porret Randahl Larsen, der repræsenterer De Grønne Pigespejdere i Kvinderådets styrelse. Kandidatforslag skal være styrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Nyhedsbrev nr. 83 december 2013

Udgiver:      Kvinderådet                                               
Red.            Randi Theil Nielsen                                     Red.afs. 10.12.2013
ISSN nr.       1901-1466

Frankrig på vej mod nordisk model. Danmark ikke med.

Underhuset i det franske Parlament vedtog d. 4. december at forbyde køb af seksuelle ydelser. Med i lovpakken er bl.a. også de helt nødvendige tilbud om exit-strategier. Det er en sejr for ligestilling, for kampen mod handel med mennesker og et eksempel på politikere der ikke er bange for at gå op imod sex-industrien. Kvinderådet ønsker de progressive franske politikere og de organisationer der har kæmpet for loven tillykke. Før loven kan træde i kraft skal den dog også vedtages i Senatet, som forventes at tage stilling engang i foråret. Kvinderådet håber at det franske Senat udviser samme handlekraft og visionære tro på et ligestillet og ikke undertrykkende samfund som det franske Underhus.

Læs pressemeddelelse fra den Europæiske Kvindelobby ...

Læs "the Brussels' Call" 200 ngo'er for et prostitutions frit Europa ...

 

Kampagne for ratificering af Istanbul konventionen

I hele Europa arbejder kvindeorganisationer for at få regeringerne til at ratificere Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om vold mod kvinder vedtaget i 2011. Kvinderådet er med i EWL og Europarådets kampagne, der har fokus på seksuel vold Act on Rape, Use the Istanbul Convention, der blev lanceret 25. november på den internationale dag mod vold mod kvinder.

I Danmark har regeringen haft et lovforslag om ratificering af konventionen i høring. Kvinderådet hilser den kommende ratificering velkommen, fordi vi med konventionen får et godt instrument til at presse på for en forbedret indsats mod vold mod kvinder. Det er der behov for også i Danmark f.eks. i forhold til psykisk vold, seksuel vold og stalking. Konventionen omfatter mange former for vold mod kvinder og omhandler både forebyggelse, beskyttelse, retsforfølgelse og overvågning.

Kampagnen blev præsenteret på Kvinderådets offentlige møder 25. november i Århus og Odense, der begge havde fokus på seksuel vold mod kvinder.

Link til kampagnevideo og til rapebarometer/rapport

Link til Kvinderådets høringssvar

Link til konventionen

Søg penge til deltagelse på Nordisk Forum

Lille økonomi bør ikke være en hindring for at være med til at sætte rammerne for fremtidens feminisme på Nordisk Forum - New Action on women's rights, der foregår i Malmø den 12-15 juni 2014. Og der er flere muligheder for at søge støtte til deltagelse gennem Kvinderådet.

Kvinderådet har købt 14 deltagerbilletter, som vi udlover til de af vores medlemsorganisationer, der har svært ved selv at kunne finansiere deres deltagelse. Vi kan uddele én billet per organisation og den uddeles efter 'først til mølle'-princippet. Eneste betingelse for at modtage en billet er, at din organisation skal deltage i opfølgningsmødet efter forummet.    

Ved årets budgetforhandlinger har Københavns Kommune støttet Nordisk Forum. Det betyder at vi kan støtte mindre bemidlede medlemsorganisationer og organisationer fra Københavns Kommunes deltagelse i Nordisk Forum med et samlet beløb på 250.000 kroner. Pengene er øremærket deltagerbilletter, afholdelse af arrangement og/eller stand under NGO-programmet, udgifter i forbindelse med oplægsholdere og kulturarrangementer. De vil blive løbende uddelt til ansøgere, der ligger inden for disse kriterier. Kort ansøgning med oplysninger om hvad der søges til, budget og oplysninger om organisationen sendes til kvr3@kvinderaad.dk. Vi begynder at uddele midlerne i det nye år.  

Derudover kan organisationer der vil invitere en oplægsholder eller en gæst fra en samarbejdsorganisation i Mellemøsten eller Nordafrika med til Nordisk Forum søge penge hos Kvinfos MENA-pulje

 

Færre kvinder i byrådene trods vellykket kampagne

Ved kommunal- og regionsvalget tirsdag den 19. november lykkedes det ikke at stemme flere kvinder ind i landets byråd. Tværtimod. Andelen faldt med 2,1 procentpoint trods landsdækkende kampagne med fokus på den ulige repræsentation. I regionsrådene steg kvindeandelen dog med over fire procentpoint.

Kvindelige kandidater på gågaden i Aalborg i forbindelse med Kvinderådets kampagneweekend "Stem flere kvinder ind" 1. - 3. november. Her faldt kvindeandelen fra 45,2 til 38,7 procent.

 

Første weekend i november stod i kvindernes tegn. Med arrangementer som banneroptog, speeddating, koncert, velgørenhedsauktion, byttemarked og vinterbadning gik kvindelige kandidater på tværs af partifarver sammen i knap 70 kommuner og tre regioner og satte fokus på den ulige repræsentation af kvinder i dansk lokalpolitik. Anledningen var Kvinderådets kampagne "Stem flere
kvinder ind", som vi henover efteråret har knoklet for at få stablet på benene og som til vores store glæde blev en succes med mange vellykkede arrangementer og en bred mediedækning.

Trist for demokratiet
Selv om det er mere end 100 år siden kvinder fik kommunal stemmeret, var andelen af kvinder i de 98 byråd forud for valget blot 31,8 procent. Denne andel så vi gerne øget og gik tirsdag den 19. november til valg med en forhåbning om, at dette ville ske.

Anderledes så virkeligheden dog ud, da resultaterne tikkede ind. Det viste sig nemlig, at repræsentationen af kvinder i byrådene efter valget er faldet fra 31,8 til 29,7 procent, hvilket svarer til et fald på 2,1 procentpoint. Ligeledes er der sket et fald i antallet af kvindelige borgmestre fra 17 til 12.

Kvindelige kandidater på gaden i Skanderborg Efter valget er kvindeandelen i byrådet steget fra 17,2 til 24,1 procent.

 

Det ærgrer mig på både demokratiets og på min egne vegne, at så få kvinder er blevet valgt ind. Kvinder er ikke en minoritet i befolkningen, derfor skal vi heller ikke være det i byrådssalene. Borgmesterposter og byrådspladser skal være for alle. Det er vigtigt med flere kvindelige borgmestre, så vores børn - både piger og drenge - kan se, at det i Danmark både er kvinder og mænd, der bestemmer. Det indtryk får man desværre ikke, når man kigger på byrådssammensætningen, som den ser ud nu, siger Randi Iversen, forkvinde i Kvinderådet.

Brøndby i bund, Gentofte i top
Brøndby Kommune er efter valget den kommune, der har den laveste andel af kvinder. Her er blot to ud af de i alt 19 valgte byrådsmedlemmer kvinder. Meget bedre ser det heller ikke ud i Thisted, Sønderborg og Solrød, hvor kvinderne alle steder udgør mindre end 16 procent af byrådene.

I Tønder, hvor kvindeandelen efter valget endte på 19,3 procent er tovholder på "Stem flere kvinder ind"-kampagnen Irene Holk Lund (V) ærgerlig:

Når jeg synes det er vigtigt med flere kvinder i politik, er det fordi, vi kommer med forskellige baggrunde og erfaringer, og dermed sikrer vi mangfoldigheden i kommunalbestyrelserne. At der kun er seks kvinder ud af 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer, kan man ikke kalde mangfoldighed, siger hun til Jydske Vestkysten.

I den anden ende af skalaen finder man forventeligt de nordsjællandske kommuner, der har tradition for af stemme mange kvinder ind. I Gentofte og Hillerød har kvinderne sågar majoriteten af byrådspladserne, mens Gladsaxe og Rudersdal samt den nordjyske Vesthimmerlands Kommune kommer lige bagefter med en kvindeandel på mellem 48 og 43 procent.

På landsplan er andelen af kvinder faldet i 45 kommuner, uændret i 24 kommuner og steget i 29 kommuner.

I regionsrådene er udviklingen i modsætning til i byrådene gået den anden vej. Her er andelen af kvinder efter valget steget fra 35 til 39,5 procent, og i det nye regionsråd i Nordjylland udgør kvinder nu 53,7 procent. Ud af de fem regionsformænd er to af dem kvinder - den ene er Ulla Astman (S), der er blevet genvalgt i Region Nordjylland, mens den anden er Sophie Hæstorp Andersen (S), der overtager formandsposten i Region Hovedstaden efter en kvindelig partifælle.

Køn er ikke afgørende for vælgerne
Årsagen til, at andelen af kvinder er faldet, skal findes flere steder. Ifølge kommunalvalgforsker ved Syddansk Universitet Ulrik Kjær er den korte forklaring, at ligestillingen ikke er nået længere. Der lader til at være en grænse på omkring 30 procent, som det er meget vanskeligt at bryde til trods for, at andelen efter valget i 2009 steg til 31,8 procent.

Derudover skyldes det også, at alle kandidaterne i både opstillingsfasen og på selve valgdagen er i skarp konkurrence. Minoriteter som kvindelige kandidater, kandidater med anden etnisk baggrund og kandidater fra de små byer kæmper om den samme opmærksomhed, men ikke alle kan løbe med sejren.

Som vælger er man nødt til at gå på kompromis, når man stemmer, og i den forbindelse er både geografi, lokal tilknytning og alder altså vigtigere for vælgerne end kandidatens køn, siger Ulrik Kjær og tilføjer:

Når kønnet for størstedelen af vælgerne tilsyneladende ikke er det afgørende, når de sætter deres kryds, er det ikke så mærkeligt, at andelen af kvinder har svært ved at bryde 30 procent-muren.

Ulrik Kjær tilføjer også, at SFs tilbagegang bestemt ikke har været nogen fordel for kvinderne, men at dette kun bidrager til en del af forklaringen.

 

Kvindelige kandidater på gaden i Skanderborg Efter valget er kvindeandelen i byrådet steget fra 17,2 til 24,1 procent.

Hvis andelen af kvinder skal øges ved næste kommunalvalg i 2017, mener han, at der skal skabes mere opmærksomhed på problemstillingen blandt partierne - især de to største Socialdemokraterne og Venstre. Andre kommunalvalgsforskere har efter valget 19. november også peget på, at det allerede er i opstillingsfasen, at kvinderne skal mere på banen. Ved dette valg har kvinderne været placeret relativt lavere på listerne end tidligere, og der har desuden været flere mandlige spidskandidater.

Styrkede netværk på grund af kampagne
Dette synspunkt er Marianne Hundebøll (SF) enig i. Hun var tovholder på "Stem flere kvinder ind"-kampagnen i Odder Kommune og er netop blevet genvalgt til byrådet.

Jeg tænker, at det store arbejde ligger op til to år før valget - ja måske allerede nu. Kunsten er jo til dels at få mange flere kvinder på opstillingslisterne. Det rykker nok ikke meget, før der er ligelig fordeling der, siger hun.

Selv om byrådet i Odder Kommune gik en kvinde tilbage efter valget, mener Marianne Hundebøll alligevel, at kampagnen var vellykket på grund af samarbejdet de kvindelige kandidater i mellem.

Den opfattelse deler Ina-Maria Nielsen (V), der ved valget blev genvalgt til i byrådet i Glostrup Kommune.

Vi var synlige i gadebilledet og fik et godt netværk os kvinder i mellem, som jeg tror vil gavne de af os, der kom ind, siger hun.

Link: Se listen over de 12 kvindelige borgmestre her

Link: Se listen over kommuner rangeret efter andelen af kvinder i byråd

Link: Se kvinderepræsentationen i de fem regionsråd

 

Vi har et stort stykke arbejde foran os i Tunesien

Weekenden før kommunalvalget fik Kvinderådet besøg af en gruppe tunesiske kvinder fra udviklingsorganisationen TAMSS. Sammen med danske kvindelige politikere diskuterede de demokrati og ligestilling, og fik desuden også tid til at opleve kommunal valgkamp i praksis. Besøget mundede ud i aftale om et fremtidigt partnerskab med fokus på kvinders politiske deltagelse i Tunesien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag formiddag mødtes Leila (tv), Lylia, Chema og Dalel (de tre fra højre) med Miasser Hawwa, der genopstillede til kommunalbestyrelsen for SF i Ballerup. De fire tunesiske kvinder deltog i vælgermøde på biblioteket med brunch og speeddating og fulgte derefter med Miasser Hawwa over i butikscentret, hvor hun uddelte flyers til vælgerne. Weekenden før kommunalvalget besøgte Chema, Lylia, Leila og Dalel Danmark. De fire kvinder kommer fra Tunesien og var inviteret til Danmark for blandt andet at opleve, hvordan kvindelige kandidater fører valgkamp her. Besøget var arrangeret af Kvinderådet, der henover weekenden havde inviteret en række politisk aktive kvinder til at holde oplæg for den tunesiske delegation om demokrati, ligestilling og lokalpolitik. Lørdag formiddag fortalte Miasser Hawwa, der har palæstinensisk baggrund og frem til valget sad i kommunalbestyrelsen for SF i Ballerup, kvinderne om sin vej ind i politik, hvorefter de overværede hende i dialog med vælgerne på biblioteket.

Det er imponerende, at offentlige institutioner som biblioteker er med til at vedligeholde demokratiet på denne måde. Når jeg ser hvor langt I er kommet i Danmark med hensyn til både demokrati og ligestilling, kan jeg godt se, at vi har lang vej igen, så der skal arbejdes hårdt, siger Chema Gargouri. Hun grundlagde i 1995 organisationen TAMSS (Tunesian Association for Management and Social Stability), der blandt andet arbejder med kvinders rettigheder og ligestilling.

Vigtigt at gøre kvinder aktive i politik
Selv om mange spåede, at Det Arabiske Forår blandt andet ville få positiv betydning i forhold til kvinders rettigheder, oplever Chema det modsatte.

Det er 50 år siden vi fik indført retten til skilsmisse og abort, så på den måde har Tunesien i årtier været frontløber i MENA-regionen, hvad ligestilling angår. For tiden oplever vi dog, at stærke religiøse kræfter prøver at bekæmpe denne udvikling, og det er farligt for demokratiet, siger hun.

Dalel Krichen, der selv har været politiker og siddet i både parlamentet og byrådet i en årrække fortsætter:

Lige nu hersker der dyb politisk ustabilitet i Tunesien, men vi er nødt til at være optimistiske. Hellere en kaotisk periode som den vi oplever nu end tilbagevenden til diktatur, siger hun.

For de fire kvinder er mødet med Danmark et bevis på, at der fortsat er grund til at kæmpe for både demokrati og ligestilling. For selv om de peger på flere områder, der er afgørende for Tunesiens fremtid som eksempelvis bekæmpelse af arbejdsløshed og fokus på iværksætteri, er det kvinders politiske indflydelse på landets love og beslutningsprocesser, der optager kvinderne.

Hvis ikke vi får gjort nogle flere kvinder aktive i politik, bliver landets love bare vedtaget uden deres indflydelse, og dermed risikerer kvinders rettigheder at komme i fare, fordi der ikke er nogen til at varetage dem, siger Dalel Krichen.

Vi er ikke ønsket på den politiske scene
Marianne Bruun, der er styrelsesmedlem i Kvinderådet og har været formand for Socialdemokraternes ligestillingsudvalg, var også forbi i løbet af weekenden og fortælle de tunesiske kvinder om partipolitisk arbejde og hendes syn på ligestilling i Danmark anno 2013.

Historisk set har politik altid været mandens domæne, og min oplevelse er, at mange kvinder ikke føler sig inviteret til at deltage. Derfor er det vigtigt, at vi sætter fokus på de ligestillingsmæssige udfordringer, der er forbundet med politisk deltagelse, siger Marianne Bruun, der mener at den ulige repræsentation af kvinder i de politiske partier udgør et demokratisk problem.

Hos Chema Gargouri vakte det undren at høre Marianne Bruun omtale Danmark som et land, hvor der stadig ikke er fuld ligestilling mellem kønnene.

For os er det en drøm at have det, som I har det i Danmark. I Tunesien bliver kvinder holdt udenfor politik, fordi de er kvinder, og mændene sidder på alle de tunge poster. Derudover fungerer mange af de kvindelige politikere blot som mændenes marionetdukker, hvilket betyder, at de ikke kæmper for kvinders rettigheder, siger Chema.

Marianne Bruun medgav, at mange danskere formentlig også vil svare ja til spørgsmålet om, hvorvidt der er ligestilling i Danmark, hvilket i det hele taget gør det svært at rejse en diskussion om uligestilling. Personligt ser hun dog barsel og løn som områder, der indeholder store ligestillingsmæssige udfordringer, hvilket de tunesiske kvinder nikker genkendende til.

Et godt eksempel for både os og resten af verden
I løbet af weekenden, hvor de tunesiske kvinder har oplevet valgkamp i praksis og fået et indblik i opbygningen og arbejdsgangene i de politiske partier, var der især to grundlæggende områder, der gjorde indtryk. Det gælder dels den gennemgående orden og struktur, der hersker i dansk politik samt evnen til at arbejde sammen på tværs af partifarver.

Det er simpelthen så vildt, at I fire år i forvejen ved præcis, hvornår der skal være valg. I Tunesien er der mange, der ikke engang ved, at der er valg, fordi oplysningen er så dårlig, siger Lylia Ben Hamida og fortsætter:

Jeg synes også, at det er bemærkelsesværdigt, at I i Danmark er nået til et punkt, hvor I på tværs af partierne kan gå sammen og kæmpe for en fælles sag i stedet for at bekrige hinanden, siger Lylia og henviser til Kvinderådets kampagne "Stem flere kvinder ind", hvor kvindelige kandidater til kommunal- og regionsvalget gik sammen og lavede arrangementer med fokus på den ulige repræsentation.

Ønske om fremtidigt samarbejde
Det fire dage lange besøg resulterede i en aftale om et projektsamarbejde, som Kvinderådet og TAMSS nu søger penge til hos Kvinfo. Næste skridt er nu at få udarbejdet ansøgningen samt fastlægge, om projektet skal omhandle kvinder, der allerede er politisk aktive eller om det skal henvende sig til de kvinder, der har lysten, men mangler det sidste skub for at kaste sig ud i politik.

Kvinderådet har allerede et lignende samarbejde kørende med den jordanske organisation Johud, og planen er at bringe de gode erfaringer fra Jordan med videre til Tunesien. Hvis ansøgningen om projektsamarbejdet går igennem, kommer det derfor højst sandsynligt til at foregå ad to omgange. Først vil de tunesiske kvinder, der skal deltage i projektet, blive inviteret til en konference, hvor Kvinderådet blandt andet sætter fokus på danske kvindelige rollemodeller, fortæller om sit kampagnearbejde og om ligestillingsarbejdet i dansk politik. Derefter skal kvinderne deltage i et træningsseminar, med fokus på eksempelvis kommunikation, konflikthåndtering og lokalpolitisk arbejde. Samarbejdet forventes at løbe frem til 2015.

Selv om danske og tunesiske kvinder har meget forskellige liv, har de alligevel nogle ting tilfælles, når de beslutter at gå ind i lokalpolitik. Eksempelvis bevæger de sig ind på et område, der i både Danmark og Tunesien er meget mandsdomineret og bliver dermed en minoritet. Det bliver spændende at udveksle erfaringer på disse områder, og vi håber, at et fremtidigt samarbejde kan bidrage til gensidig forståelse af, hvordan kvinder kan spille en aktiv rolle i politik, siger Majken Lundberg, der er projektleder i Kvinderådet.

Tunesien:

1956: Flerkoneri bliver forbudt og kvinder får ret til at søge om skilsmisse. Derudover bliver minimumsgrænsen for at indgå ægteskab 18 år.

1957: Kvinder får stemmeret.

1965: Abort bliver tilladt.

1991: Obligatorisk skolegang for både piger og drenge i alderen seks til 16 år indføres.

1993: Forbud mod partnervold indføres

Kvinder udgør 52 % af den samlede arbejdsstyrke

Kvinder har som udgangspunkt 30 dages betalt barsel

Kilde: Kvinfo

 

TAMSS:

 • Tunesian Association for Management and Social Stability er en NGO og blev grundlagt i 1995
 • Støtter lokale iværksættere og laver socialt arbejde, der blandt andet går ud på at give kvinder og unge mennesker økonomiske og sociale muligheder
 • Samarbejder allerede med Kvinfo. Ansøgningen om en samarbejdsaftale mellem Kvinderådet og TAMSS går gennem Kvinfo, der støttes af Udenrigsministeriet.

 

 

 

 

 

 

Nyt program skal nedbringe vold mod kvinder i de arabiske lande

Kvinderådet, LOKK og Danner sætter sammen med lokale partnere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder i Mellemøsten og Nordafrika. 

LOKK og Danner træner tunesiske socialarbejdere og frivillige i metoder i arbejdet med voldsudsatte kvinder (Kef, Tunesien oktober 2013)

Mere end hver tredje kvinde i MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika) har været udsat for partnervold. Det er et uhyggeligt højt tal, og konsekvenserne er enorme både for den enkelte kvinde og hendes børn. Men den kønsbaserede vold er også et samfundsproblem. Vold forhindrer kvinders aktive deltagelse i de demokratiseringsprocesser, som regionen har oplevet udfolde sig med de folkelige oprør i foråret 2011. På nuværende tidspunkt, hvor der i flere af landene har været tilbagefald og risikoen for en tilbagevenden til autoritære regimer truer, er det vigtigt at forstærke samarbejdet om initiativer, der fremmer kvinders rettigheder.

Derfor indgik Kvinderådet, Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) og Danner i oktober en 3-årig aftale med Udenrigsministeriet om partnerskab under regeringsprogrammet Det Arabiske Initiativ. De tre organisationer skal samarbejde med lokale partnere i MENA om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder.

Der er allerede mange, kompetente NGO'er i MENA-landene, der arbejder med vold mod kvinder, og der er også tegn på positive ændringer eksempelvis i Marokko, hvor der er blevet etableret en særlig modtagelsesenhed for voldsofre. Alligevel er det stadig et område, der kræver mere opmærksomhed og handling, hvilket det nye program skal være med til at styrke:

"Overordnet set er der ikke ret meget fokus på vold mod kvinder i MENA-regionen. Set ud fra et menneskerettighedsperspektiv betyder det, at kvinderne diskrimineres. Når kvinder udsættes for vold af enten fysisk, psykisk eller seksuel karakter, bliver deres muligheder for at deltage i det sociale, kulturelle og politiske liv nemlig begrænsede, siger Randi Theil, der er sekretariatsleder i Kvinderådet".

Både Kvinderådet, LOKK og Danner arbejder allerede i MENA-regionen. I løbet af efteråret har Danner og LOKK gennemført fire forskellige kurser, hvor trænere fra Danmark i samarbejde med trænere fra MENA-regionen har gennemført kurser for krisecenterpersonale i regionen. De har trænet dem i metoder i arbejdet med voldsudsatte kvinder, udfordringer for personalet, dokumentation, fortalervirksomhed, oplysning og opsøgende arbejde.

Og erfaringerne viser, at det tætte samarbejde med lokale partnere rykker.

De første initiativer i det nye program er en kortlægning af organisationer i Egypten, der har fokus på sexual harassment, samt en undersøgelse af muligheder for et udbygget samarbejde med organisationer i Marokko.

Oplysninger om programmet kan fås ved henvendelse til programkoordinator Inge Sidenius Pedersen kvr4@kvinderaad.dk tlf. 33128087.

 

Julegaveidé til alle feminister med overskud

Få styr på julegaverne mens du giver en feminist mulighed for at komme med på Nordisk Forum. 
I stil med de seneste års forskellige muligheder for "Gedgørenhed" kan du støtte en ubemidlet deltager eller organisation til Nordisk Forum.

Donerer du penge gennem Nordisk Forums crowdfunding, så kan vi give dig et værdibevis, som vist på dette billede, som du kan give i gave. 

Se mere på dette link: http://www.kvinderaad.dk/kvinder%C3%A5det/st%C3%B8t-en-fattig-feminists-deltagelse-i-nordisk-forum

Nytårskur 2014

Kvinderådet inviterer alle medlemmer til det årlige nytårsmøde på Christiansborg. Traditionen tro bliver der lejlighed til at drøfte aktuelle ligestillingsemner med politikere fra højre til venstre. Sæt kryds i kalenderen tirsdag d. 21. januar 2014 kl. 16 - 18 og husk at tilmelding til Kvinderådet er nødvendig senest 14/1. Send en mail til kvr@kvinderaad.dk

Endeligt program for mødet sendes ud i januar.

Juleinfo

 Kvinderådets sekretariat holder lukket fra d. 21. december til d.5. januar 2014. Tak for i år, god jul, godt nytår og på gensyn i 2014.Næste nummer af nyhedsbrevet kommer i januar som særnummer om Nordisk Forum