Danmark til eksamen i menneskerettigheder

I starten af 2016 skal menneskerettighedssituationen i Danmark bedømmes af FNs Menneskerettighedsråd. Denne procedure hedder UPR (Universal Periodic Review).

For at de andre FN lande kan vurdere situationen opfordres civilsamfundet til at indsende rapporter. Vi har i juni måned sammen med 16 andre civilsamfundsorganisationer indsendt en fælles UPR rapport til FN. Vi forholder os til konventionerne og menneskerettighedssituationen i Danmark.

Tilsammen har vi lavet 42 såkaldte recommendations, altså anbefalinger til at forbedre forholdene og menneskerettighedssituationen i Danmark. Vi har fra vores side specielt spillet ind på områderne vold mod kvinder, ligeløn, trafficking og mainstreaming.

Den danske regering skal senest aflevere sin rapport til FN d. 26. oktober. I begyndelsen af 2016 skal Danmark eksamineres i Geneve under UPR arbejdsgruppens samling. Her skal de andre lande komme med forslag til Danmark til forbedring af problematiske områder. Vi håber naturligvis, at de lader sig inspirere af vores rapport og de områder, vi har nævnt.

I juni 2016 skal FN’s Menneskerettighedsråd endelig vedtage resultatet af eksaminationen. Da Danmark sidst var til eksamination endte det med 133 anbefalinger til Danmark. Disse kan den danske regering acceptere eller afslå. Danmark endte med at acceptere 107 af de 133 anbefalinger, men flere af dem de accepterede, synes vi ikke de har gjort noget eller særlig meget ved, så nogle ting har vi nævnt igen, bl.a. på vold mod kvinder området.

Vores fælles UPR rapport kan du læse her
Regeringens officielle rapport kan du læse her