Flertal for øremærket barsel til mænd

Udtalelse vedrørende barselrettigheder til mænd vedtaget på Kvinderådets repræsentantskabsmøde d. 14/9-2016:

Flertal for øremærket barsel til mænd
Når man spørger den danske befolkning, er der et flertal for 12 ugers øremærket barsel til mænd. 56% er positive eller overvejende positive, det viser en Gallup undersøgelse fra juli i år.

Og der er positive erfaringer i de private virksomheder, der allerede har indført barsel med fuld løn til fædre.

Kvinderådet opfordrer politikerne til igen at sætte sig sammen og finde en løsning på den nuværende helt skæve fordeling af barselsorloven. Der er brug for at genoptage debatten om barselsrettigheder til mænd.

En mere lige fordeling af retten til barselsorlov vil være en gevinst for familierne og for ligestillingen på arbejdsmarkedet, understreger Kvinderådet.

Kvinderådet glæder sig over, at flere virksomheder går foran og giver mænd rettigheder, det gælder fx virksomheder som Mærsk og TDC, der satser på at tænke familiepolitik ind i deres virksomhedspolitik. Det er godt, og det skal de roses for. Men vi skal sikre, at det ikke kun er de mænd, der er ansat på særligt familievenlige virksomheder, der får bedre barselsrettigheder, og derfor har vi brug for politisk handling.

Vi ser frem til at politikerne lader sig inspirere af virksomhederne og sikrer alle forældre ret til mindst 12 ugers barselsorlov med fuld løn. Det er godt for familierne, for virksomhederne og for ligestillingen.

Udtalelse vedtaget på Kvinderådets repræsentantskabsmøde 14/9 2016 i København

For kommentarer:
Nanna Højlund, Forkvinde
Mobil: 2672 3134