FN anbefalinger til Danmark

FNs CEDAW komite (der overvåger FNs Kvindekonvention CEDAW) er efter eksaminationen af den danske embedsmandsdelegation sidst i februar i Geneve kommet med dens anbefalinger til øget kønsligestilling i Danmark. “Vi er meget enige i komiteens anbefalinger, man har forstået hvor skoen trykker, og påpeger de væsentligste områder, hvor der skal ske noget ift. ligestilling i Danmark” udtaler Kvinderådets Sekretariatsleder Randi Theil.

Komiteen påpeger bl.a. psykisk vold som et emne der skal arbejdes med; prostitution som et område hvor man bør finde løsninger for at dæmme op for efterspørgslen; mainstreaming som et område hvor kommunerne skal hjælpes og løftes; og ligeløns problematikken hvor en vejledning vedr. lige løn for arbejde af samme værdi er nødvendig så man kan sammenligne forskellige jobs på tværs af fag, brancher og sektorer.

Læs alle anbefalinger (Concluding observations, som de hedder i FN sprog) her