Forslag til lov om ændring af børns forsørgelse

Kvinderådets høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af børns forsørgelse (regelforenklinger og effektiviseringer på børnebidragsområdet).

Tak for muligheden for at kommentere på lovforslaget.

Afskaffelsen af muligheden for at fastsætte normalbidraget + 25 % og + 50 % samt at der ikke kan fastsættes forhøjet konfirmations- og beklædningsbidrag kan gå ud over de økonomisk svagest stillede mødre.

Vi har ikke yderligere kommentarer til lovforslaget.

Venlig hilsen

Randi Iversen
Forkvinde
Kvinderådet