Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Det noteres med tilfredshed at lovforslaget giver en ægtefælle ret til umiddelbar skilsmisse, når den anden ægtefælle har udøvet vold, uanset om der er tale simpel vold eller vold af grovere karakter, samt at adgangen til umiddelbar skilsmisse udvides til at omfatte seksuelle overgreb mod ægtefællen eller børnene.

Den gældende lov, hvor der skelnes mellem vold af mildere og vold af grovere karakter, er ikke hensigtsmæssig, og den er vanskelig at administrere rent bevismæssigt.

Seksuelle overgreb kan ikke altid defineres som vold, derfor er det væsentligt at seksuelle overgreb nu er medtaget i § 34.

Venlig hilsen
Randi Iversen
forkvinde