Generalforsamling og temamøde

9 Marts 2018
Dato: 
08.04.2018 10:00 - 16:00

Hver medlemsorganisation har ret til 3 pladser på generalforsamlingen og dermed 3 stemmer. Derudover har styrelsesmedlemmer stemmeret. Stemmer kan kun bæres ved personligt fremmøde. Eventuelle suppleanter for de faste delegerede skal tilmeldes Kvinderådets sekretariat.

 

Program

Kl. 10.00 Kaffe/te

Kl. 10.15 Velkomst ved Nanna Højlund, forkvinde

Kl. 10.20       Temamøde med efterfølgende debat: Bliver meddelt senere.

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.30 Indskrivning til generalforsamlingen, udlevering af stemmesedler

Kl. 13.00 Generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretning om Kvinderådets arbejde

4. Godkendelse af regnskab for 2017

5. Fremlæggelse af budget 2018 til orientering

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af for 2. næstforkvinde

8. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisorer og suppleanter for disse

11. Indkomne forslag

12. Eventuelt

 

Vi gør opmærksom på, at forslag til generalforsamlingen skal være Kvinderådets sekretariat i hænde senest fredag d. 16. marts. Dog kan kandidatforslag til ordinære styrelsesposter samt suppleanter fremsættes på generalforsamlingen. Forslag samt øvrige bilag udsendes pr. e-mail sammen med 2. indkaldelse senest 8 dage før mødet.
adresse: 

Møderiet, Mellemfolkelig Samvirke, Fælledvej 12


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold