Udtalelse: En omvendt Robin Hood med sexistisk fortegn

Regeringens politik skaber fattigere kvinder og rigere mænd.

 ”Kontanthjælpsreformen er en yderligere fattiggørelse af i forvejen fattige kvinder”, siger Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund, og fortsætter ”de kommende forhandlinger om en skattereform, hvor to af regeringens støttepartier kræver skattelettelser til dem med de største indtægter, vil yderligere forstærke indkomstforskellene. Der er langt flere mænd end kvinder, der vil nyde godt at skattelettelser for dem med de højeste indkomster”.

”Det kan godt være at hensigten ikke er at skabe fattigere kvinder og rigere mænd, men det er det, der er resultatet, hvis man efter kontanthjælpsreformen laver skattelovgivning med fokus på topskattelettelser”, påpeger Nanna Højlund og fortsætter ”Man vil simpelthen have lavet en omvendt Robin Hood – faktisk en sexistisk en af slagsen”.

”Regeringen er nødt til at se på de ligestillingsmæssige konsekvenser af den politik, den fører – de skal mainstreame, og det synes Kvinderådet, at Ligestillingsministeren skal tage alvorligt og gå ind og pointere”, slutter Nanna Højlund.

Fakta:

  • Kontanthjælpsloftet rammer i særlig grad enlige forsørgere, hvoraf 3 ud af 4 er kvinder. De mister 20 til 25 % af deres indkomst, mellem 2.000 og 3.000 kr. hver måned.
  • Voldsramte kvinder og kvinder, der lever i stærkt socialt kontrollerende miljøer, vil have særlig vanskeligt ved at leve op til kravene i 225-timers reglen, hvorved kvinder fastholdes i kontanthjælpssystemet.
  • De 20 % af kvinderne med den højeste indkomst havde i 2013 i gennemsnit en indkomst på 544.000 kr., hvor den tilsvarende gruppe mænd havde en indkomst på 812.000 kr. (kilde: Danmarks Statistik, Kvinder og mand i 100 år, 2015)

Nanna Højlund
forkvinde, Kvinderådet
kontakt: +45 26 72 31 34