Udtalelse: Giv kvinderne et løn- og prestigeløft

Årets overenskomstforhandlinger beviser endnu en gang, at vi langt fra er færdige med at diskutere problematikken med ligeløn og løngab i Danmark. Det er nødvendigt med en løsning.

De ansatte i de såkaldte kvindefag får lavere løn end de mandsdominerede fag med samme uddannelseslængde. Det viste sammenligninger, som Lønkommissionen f.eks. lavede for nogle år siden. Det giver mere i lønposen at gøre rent udenfor end indenfor. Og det giver mere i løn at skifte olie på en bil end ble på et børnehavebarn. Årsagen er ikke, at kvinderne er dårlige til at forhandle løn. Det handler om strukturelle forhold, som vi kan og bør ændre. Hvis man fremadrettet vil rekruttere til kvindefagene, må der politisk handling til.

Vi er nødt til at værdisætte arbejdet indenfor sundheds- og sygeplejen, omsorg, køkken og rengøring langt højere end vi traditionelt har gjort. Fag med mange kvindelige ansatte har generelt lav løn og lav prestige til trods for, at netop disse fag er uundværlige hjul i velfærdssamfundet. Derfor må lønnen indenfor disse områder reguleres i opadgående retning, så den matcher de kvalifikationer og det ansvar, fagene kræver.

Hertil kommer, at mange kvinder arbejder på deltid, særligt i den offentlige sektor. Mange af eget valg. Andre, fordi det inden for de traditionelle kvindefag kan være svært at opstøve et fuldtidsarbejde – og fysisk holde til det helt indtil pensionsalderen. Op i mod 40 procent af alle arbejdende kvinder arbejder på deltid. I de store kvindefag i den offentlige sektor er det langt over halvdelen af de ansatte.

Endelig handler ligelønsproblematikken også om barselsorloven. Med den nuværende barselsordning tager mor i snit 300 dage, mens far/medforældre tager 30 dage. Kvinderne kommer bagud på løn og pension, og jo flere børn en kvinde får, desto større bliver efterslæbet. Den øremærkede barsel vil være en gevinst for familierne som helhed og vil samtidig være med til at sikre, at kvinderne ikke taber økonomisk på at stifte familie.
Kom nu – arbejdsgivere og politikere: Vi KAN gøre noget ved løngabet, både ved overenskomstbordet og gennem lovgivning. Lad os nu se at komme i gang.

Kvinderådets Generalforsamling
8. april 2018

Nanna Højlund
forkvinde, Kvinderådet