Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af barselsloven mm.

Orlov for fædre/medmødre
Kvinderådet kan tilslutte sig at fædreorloven gøres mere fleksibel, således at kravet om at de to ugers orlov holdes i en sammenhængende periode bortfalder. Forhåbentlig kan dette bidrage til, at flere udnytter retten til fædreorlov.

Beskæftigelseskrav
En konsekvens af de foreslåede ændringer er, at beskæftigelseskravet reelt stiger. Vi er bekymrede for, at det kan komme til at ramme især lønmodtagere med en i forvejen udsat position på arbejdsmarkedet. Vi ønsker derfor en opgørelse over, hvor mange personer der forventes at blive ramt af den foreslåede ændring og hvilke økonomiske konsekvenser det vil have.

Venlig hilsen

Randi Theil
sekretariatsleder
Kvinderådet