Organisation

21 Marts 2014


Kvinderådet er en paraplyorganisation med 44 medlemsorganisationer. Den øverste myndighed er repræsentantskabet, hvortil hver medlemsorganisation har ret til at udpege tre delegerede. Repræsentantskabet mødes to gange om året: i marts måned til generalforsamling og om efteråret til repræsentantskabsmøde.

Generalforsamlingen vælger forkvinde, 1. og 2. næstforkvinde og de øvrige styrelsesmedlemmer.

Styrelsen har i alt 16 medlemmer. Styrelsen mødes en gang om måneden. Her diskuteres aktuelle kvindepolitiske emner, Kvinderådets arbejde i råd og udvalg, nationalt og internationalt samarbejde, og styrelsen tager initiativ til udadvendte aktiviteter.

Den daglige ledelse udgøres af forkvinderne.

Kvinderådets sekretariat har tre fuldtidsansatte medarbejdere: en sekretariatsleder, en akademisk medarbejder og en organisationssekretær. Gennem projektmidler og anden ekstern finansiering ansættes projektmedarbejdere på de projekter, Kvinderådet tager initiativ til. Sekretariatet udfører styrelsens beslutninger i praksis, formidler Kvinderådets politik til politikere, medier, medlemsorganisationer og besøgende og tager sig af henvendelser til Kvinderådet.

Tryk her for at se, hvem der sidder i Styrelsen og hvem der er ansat på sekretariatet...


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold