Kæmpe indsats af kvindelige kandidater i hele landet

Stem flere kvinder ind – 2017. ”Ih, hvor godt i ringer, vi har ventet på det”, sådan eller næsten sådan lød det flere gange, da vi efter at have mailet invitationer ud til hundredvis af de kvinder, der stillede op ved novembermåneds kommunalvalg, ringede rundt for at finde lokale tovholdere til vores kampagne ”Stem flere kvinder ind”. Kampagnen løb af stablen i weekenden 3.-5. november.

Det var dejligt at opleve, at kvinderne i nogle kommuner allerede havde talt sammen internt og på tværs af partierne om at lave fælles valgkamp. Det havde kandidaterne bl.a. gjort fordi de kunne huske vores tværpolitiske kampagner fra valgene i både 2009 og 2013. Det var dog langt fra i alle kommuner, de kvindelige kandidater havde stukket hovederne sammen, så vi måtte i gang ved telefonerne. Det blev til mange lange dage på kontoret og telefonopkald i hundredvis og ditto mailkorrespondancer. Men det bar frugt.

Over 100 arrangementer i omkring 80 kommuner og mellem 800-1000 aktive kvindelige kandidater fra alle partier blev det til på landsplan. Et antal og omfang som vi er stolte af. En stor tak til alle kvinderne, der arrangerede alle de lokale aktiviteter. Medierne tog også godt imod kampagnen. Kampagnen fik rigtig god omtale på både landsdækkende tv og radio samt i de lokale og regionale medier.

Kvinderne var bl.a. ude på torve, biblioteker og gågader for at snakke med vælgerne, dele vores materiale ud og vise at der naturligvis – uanset hvilket parti man stemmer på – er kvalificerede kvinder at finde på listerne.

Det er 3. kommunal- og regionsvalg i træk, vi inviterer til tværpolitisk kampagne en weekend i november. At det er tværpolitisk, er hjerteblod for Kvinderådet. Vi anbefaler ikke specifikke partier eller kandidater, vi arbejder for at andelen af kvinder i kommunalpolitik øges. Før valget i november lå andelen under 30% efter valget på næsten 33%. Ud af borgmestrene i landets 98 kommuner var 14 af disse kvinder efter valget. Det er tal, der er nedslående.

Ser vi mod de andre nordiske lande, går det meget bedre end i Danmark. Norge og Finland har 39% kvinder og Island og Sverige 44% i lokalpolitik. Så selvom andelen steg ved november måneds valg i Danmark, er der stadig lang vej. Derfor vil Kvinderådet frem mod næste kommunalvalg også arbejde for flere kvinder på opstillingslisterne, det arbejde skal konkretiseres i 2018.

Stor tak til Kvindernes Bygnings Fond, samt vores medlemsorganisationer Zonta, HK og Soroptimisterne der støttede kampagnen. Uden dem havde vi ikke fået udarbejdet og trykt valg merchandise til alle arrangementerne eller kunnet få ekstra hjælp med kampagnen.

Billede 1: Stort tværpolitisk arrangement, Lolland og Guldborgsund gik all-in.

Billede 2: 10.000 balloner, 1000 plakater og 30.000 quizzer blev der pakket i Kvinderådets sekretariat og sendt ud til alle arrangementerne i hele landet.