Konference om gråzoneprostitution og sugardating

24 Oktober 2017
Dato: 
27.11.2017 08:30 - 12:00

Sugardating og gråzoneprostitution er et fænomen i stigning og det er vigtigt, at der kommer fokus på, hvad det betyder for de unge og hvordan forældre, fagfolk og politikere skal håndtere udviklingen.

 

KFUKs Sociale Arbejde og RedenUng sætter fokus på sugardating og gråzoneprostitution og vil gerne invitere dig til en formiddagskonference, hvor vi ser frem til at præsentere den viden, vi har fået om unge, sugardating og gråzoneprostitution. Konferencen foregår mandag den 27.11.2017 kl. 9-12 og afholdes i Nationalmuseets Festsal.

 

KFUKs Sociale Arbejde og Reden har fra 2015-2017 gennemført et treårigt projekt om forebyggelse af prostitution og gråzoneprostitution blandt unge ved hjælp af midler fra SATSpuljen. Projektet har blandt andet resulteret i rådgivningsportalen RedenUng (www.redenung.dk) og undervisningsmaterialet Gråzoner (www.gråzoner.dk). Vi har på baggrund af arbejdet opnået en række indsigter og fået en unik viden om unge, sugardating og gråzoneprostitution, som vi ser frem til at drøfte med politikere og fagfolk på konferencen.

 

Tilmelding til konferencen sker ved at sende en mail med teksten ”Ja tak til konference” til Mayke van der Kamp på mk@kfuksa.dk senest den 13.11.2017. Vi forventer stor interesse for konferencen og pladserne fordeles efter først til mølle princippet. Tilmeldingen er derfor bindende – hvis du har tilmeldt dig og bliver forhindret, bedes du give besked på mk@kfuksa.dk , da vi i så fald har mulighed for at tilbyde pladsen til en anden.

adresse: 

 

Nationalmuseet

Frederiksholms Kanal 12

1220 København K

Festsalen

Indgang via hovedindgang Ny Vestergade 10


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold