Citater fra minister og ligestillingsordførere

13 September 2017

Citater, til fri afbenyttelse, fra ligestillingsordførerne på Christiansborg. Vi arbejder på at hente citater fra alle, vi mangler stadig et par stykker.

 

Karen Ellemann, minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde:

"Der er for få kvinder i dansk politik og ikke mindst i kommunalpolitik. I de kommunale byråd er kun knap hver tredje en kvinde. Og kun 12 ud af 98 borgmestre er kvinder. Det er en skam. Ikke fordi der nødvendigvis skal være lige mange mænd og kvinder. Men fordi samfundet har brug for alle politiske talenter. Til styring og prioritering af kommunernes økonomi. Til at nytænke velfærd, miljø og indretning af lokalsamfundene. Til at tænke i praktiske løsninger på borgernes problemer og visionært i forhold til deres fremtidsønsker. 

Mangfoldighed og ligestilling i politik er både et demokratisk ideal og den bedste løsning for samfundet. Ved kommunalvalget i år, er der mulighed for at give plads til de mange kvinder, der stiller op, og som ønsker at bidrage til, hvordan vi indretter vores samfund. Tænk over det, inden du sætter dit kryds ved en kandidat.”

Karina Adsbøl (DF), Ligestillingsordfører for DF og Formand for Ligestillingsudvalget.

”Jeg synes det er fantastisk at et byråd er repræsentativt – og jeg ser da også gerne flere kvinder i politik. Men det skal ikke være under pres, men af lyst, man stiller op som politiker. Og så er det jo vælgerne der i den sidste ende bestemmer”. 

Marianne Jelved (RV), Medlem af Ligestillingsudvalget og ligestillingsordfører for Radikale Venstre.

”Efter valget er halvdelen af borgerne stadig kvinder, og halvdelen af de valgte er også kvinder, når vi stemmer på dem. Gør det!”

May-Britt Kattrup (LA), Ligestillingsordfører og medlem af Ligestillingsudvalget

”Godt hvis flere kvinder prioriterer politik og stiller op og godt, hvis de vælges. De kan bidrage med meget. Men de skal ikke vælges, blot fordi de er kvinder. De skal vælges, hvis vælgerne mener, at de opstillede kvinder er gode kandidater. Vi skal have de bedst kvalificerede personer på posterne – i politik som i erhverv.”

Rasmus Horn Langhoff (S), Ligestillingsordfører for Socialdemokratiet og medlem af Ligestillingsudvalget.

”Kvinder er desværre stadig en mangelvare i dansk politik - særligt i kommunalbestyrelser og regionsråd. Det er spild af talent. Det er et problem for demokratiet. Og det svækker det politiske arbejde. 

Den gode nyhed er, at vi selv kan gøre noget ved det. Tænk over det når du stemmer den 21. november”. 

Roger Courage Matthisen (ALT), Ligestillingsordfører for Alternativet og medlem af ligestillingsudvalget.

”Det er vigtigt med flere kvinder i politik af flere årsager. For det første, ligesom med udfordringerne med at skabe et ligeværdigt samfund for fx. Etniske minoriteter i Danmark, så handler det om identifikation og repræsentation når vi taler flere kvinder i politik. 

”Begge køn skal være i stand til at genkende og spejle sig selv i de folkevalgte, og de skal kunne se dem selv være repræsenterede, fysisk såvel som åndeligt. Der er masser af evidens som viser, at jo mere mangfoldighed der er repræsenteret i en opgaveløsning jo bedre bliver løsningerne. Derfor kan det kun gavne, at der er et ligeværdigt antal mænd og kvinder i politik.”

Pernille Skipper (EL), Politisk, social og ligestillingsordfører og medlem af ligestillingsudvalget.

”78% af de ansatte i kommunerne er kvinder. Alligevel er det hovedsageligt midaldrende, hvide mænd der træffer beslutninger om, hvordan daginstitutioner, hjemmeplejen og hospitalerne skal drives. Vi går glip af meget værdifuld viden om hverdagen i kommunerne, når ikke kvinderne er med ved bordet.”

”Vi skal stemme på kvindelige kandidater ved kommunalvalget, fordi der er brug for en mere lige repræsentation og fordi at vi ved at vise opbakning til kvindelige kandidater utvivlsomt vil motivere andre kvinder til at stille op næste gang.”

Trine Torp (SF), Ligestillingsordfører for Socialistisk Folkeparti og medlem af ligestillingsudvalget.

”Når en befolkningsgruppe konsekvent er underrepræsenteret betyder det, at den demokratiske samtale vil mangle vigtige perspektiver. Derfor er det for demokratiets skyld, at vi fremadrettet skal kæmpe for, at flere kvinder går ind i politik.”

” Ved at få flere kvinder ind i politik, vil der også opstå flere rollemodeller, der kan motivere andre kvinder til også at stille op.”

 

 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold