EU indfører kvindekvoter

15 Oktober 2013
Sarkozy har gjort det. Berlusconi har gjort det. Og nu skal alle Europas store børsnoterede virksomheder også til at gøre det. De skal have mindst 40 procent kvinder i bestyrelserne.

Efter pres fra flere konservative regeringer i Europa, præsenterede justitskommissær Viviane Reding den 14. november sidste år et nyt lovforslag, der skal få flere kvinder på de bonede gulve i de børsnoterede virksomheder i Europa.

"Størstedelen af alle kandidater fra de europæiske universiteter er kvinder. Og når kvinderne får de længste uddannelser, er det gammeldags sund fornuft, at de skal have bedre muligheder for at blive ledere. Vi har simpelthen ikke råd til kun at rekruttere ledere fra den ene halvdel af befolkningen", fortæller Britta Thomsen.

Norge har i flere år haft et krav om 40 procent kvinder i virksomhederne. Og resultaterne er begyndt at vise sig. Men også flere europæiske virksomheder har af frivillig vej taget beslutning om at indføre kvoter. For eksempel har Deutsche Telecom indført, at kvinderne skal udgøre 30 procent af lederne på alle niveauer i virksomheden inden 2016. Og i Danmark har Carlsberg besluttet, at 40 procent af deres bestyrelsesmedlemmer i 2015 skal være kvinder.

"Carlsberg vil have 40 procent kvinder i deres bestyrelse. De forstår, at kvinder giver resultater på bundlinjen. Det gælder om at kunne tiltrække de bedste og udnytte deres evner. Og det er netop det, vi markerer med afstemningen i dag", siger Britta Thomsen.

Baggrund:

Den 14. november 2012 fremsatte Kommissionen et forslag, der skal sikre det underrepræsenterede køn 40 % af bestyrelsesposterne i større børsnoterede selskaber i EU med mere end 250 ansatte. Målet skal være nået i 2020 for private virksomheder og i 2018 for offentlige selskaber. 5000 virksomheder vil blive berørt i Europa. I Danmark er det omkring 100 virksomheder. 

På trods af stor offentlig debat og frivillige initiativer på nationalt plan er kvindelige bestyrelsesmedlemmer er i gennemsnit kun steget med 0,6 procentpoint pr. år siden 2003. I dag sidder mænd på 85 % af menige bestyrelsesposter og på 91,1 % af de ledende bestyrelsesposter. Kvinder tegner sig for hhv. 15 % og 8,9 %. For Danmark er disse tal hhv. 16 % og 11 %.

For at nå målet skal selskaber udpege medlemmerne på grundlag af en sammenlignende analyse af kandidaternes kvalifikationer efter klare, kønsneutrale og utvetydige kriterier. Hvis kvalifikationerne er de samme, har det underrepræsenterede køn forrang. Hvis virksomhederne ikke lever op til disse krav, kan de fx få bøder, blive ekskluderet fra at byde på offentlige opgaver eller fratages muligheden for at få del i EU's strukturfondsmidler.

For yderligere information kontakt venligst:

Britta Thomsen, MEP: + 45 2071 6740

Maria Bøegh-Lervang, politisk konsulent: + 32 (0)22 84 74 52 og + 32 (0) 483 23 08 03  


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold