Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af barselsloven, lov om barseludligning på det private arbejdsmarked og lov om syge

12 December 2016

Orlov for fædre/medmødre:

Kvinderådet kan tilslutte sig at fædreorloven gøres mere fleksibel, således at kravet om at de to ugers orlov holdes i en sammenhængende periode bortfalder. Forhåbentlig kan dette bidrage til, at flere udnytter retten til fædreorlov.

 

Beskæftigelseskrav:

En konsekvens af de foreslåede ændringer er, at beskæftigelseskravet reelt stiger. Vi er bekymrede for, at det kan komme til at ramme især lønmodtagere med en i forvejen udsat position på arbejdsmarkedet. Vi ønsker derfor en opgørelse over, hvor mange personer der forventes at blive ramt af den foreslåede ændring og hvilke økonomiske konsekvenser det vil have.

 

Venlig hilsen

Randi Theil

sekretariatsleder

Kvinderådet


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold