Kvinderådets holdning til en afholdelse af 5. FN verdenskvindekonference

26 Juni 2012
FNs generalsekretær offentliggjorde 8. marts i år et forslag om afholdelse af en 5. Verdenskvindekonference.

Som mange andre NGOer verden over vurderer Kvinderådet, at genåbning af Beijinghandlingsplanen fra 4. Verdenskvindekonference i Beijing 1995 og dokumenterne fra opfølgningsmødet Beijing + 5 i 2000 skal undgås. Forhandlingsklimaet ved de seneste sessioner i FNs Kvindekommission indikerer, at det ikke vil være muligt at opnå progressive resultater.

Kvinderådets styrelse har dog valgt en positiv tilgang til forslaget, ikke mindst fordi en ny verdenskvindekonference har potentiale til at styrke og udvikle det kvinde- og kønspolitiske græsrodsarbejde, netværk og organisationer verden over og derved fremme kvinders rettigheder.

Kvinderådet støtter afholdelse af en 5. FN Verdenskvindekonference på følgende betingelser:

  • Ingen genforhandling af Beijinghandlingsplanen og Beijing + 5 dokumentet.
  • Der skal være fokus på implementering og nye områder, som ikke er velbeskrevet i ovennævnte dokumenter.
  • Der skal være klare regler for NGOdeltagelse.
  • Der skal være opbakning fra repræsentative NGOer i flere regioner.
  • Der skal være midler til national og regional forberedelse.

Kvinderådet har ikke taget stilling til spørgsmålet om konferencens form.


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold