Kvinder i kommunalpolitik i Norden og globalt

11 September 2017

Danmark nummer sjok i Norden

  • Island (2014): 44 % kvinder[1]                      
  • Sverige (2014): 43,7 % kvinder[2]
  • Finland (2017): 39 % kvinder[3]
  • Og Norge (2015): 39 % kvinder[4]
  • Danmark (2013): 29,7 % kvinder  

[1] Kilde: statistical yearbook of Iceland

[2] Kilde: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__ME__ME0107__ME0107A/Kfledamoter/table/tableViewLayout1/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299

[3] Kilde: https://www.stat.fi/til/kvaa/2017/04/kvaa_2017_04_2017-04-27_en.pdf, s. 10.

[4] Kilde: http://www.ssb.no/en/valg/statistikker/kommvalgform

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark langt fra toppen internationalt

World Economic Forum udgav ”The Global Gender Gap Report” i 2016, den viser at Danmark også globalt ligger langt nede på listerne over kvinders politiske repræsentation.  Ser man nærmere på kategorien ”Political Empowerment” ligger Island nummer 1, Finland 2 og Norge 3. Sverige kommer ind på en 6. plads, og Danmark skal man helt ned på en 29. plads for at finde ud af i alt 144 lande[1]. Læs World Economic Forums, Global Gender Gap Report 2016 her.


[1] Kilde: http://www3.weforum.org/docs/GGGR16/WEF_Global_Gender_Gap_Report_2016.pdf


 Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold