Kvinderepræsentation i kommunerne, inddelt efter region. Valgperioden 2013-2017

11 September 2017

Kigger man på hvor mange kvinder der er repræsenteret i kommunerne i de forskellige regioner i valgperioden fra 2013-2017, ser det ud som følger:

statistik.png


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold