Statistik om kvinder i kommunal- og regionspolitik

11 September 2017

Her kan man finde relevante statistikker over kvinder i kommunal- og regionspolitik. Landsgennemsnittet for kvinderepræsentationen i byrådene efter valget i 2013 lå på 29,7 %

Historisk set har kvinder i lokalpolitik haltet bagud i forhold til andelen af kvindelige repræsentanter i folketinget.

Kvindelige borgmestre

Kvindelige regionsrådsformænd

Kvinder i regionerne 

Kvinder i kommunalpolitik i Norden og globalt

Kvinderepræsentationen efter kommunalvalget i 2013

Kvinderepræsentationen efter kommunalvalget i 2009  

Kvinderepræsentation i kommunerne, inddelt efter region. Valgperioden 2013-2017 

Kønsfordelingen i nordjyske kommunalbestyrelser, billed

Udviklingen af repræsentation i kommunalpolitik ift kønNiels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold