Trafficking handlingsplan 2015-2018

28 August 2015

Den 4. danske handlingsplan på området handel med mennesker udkom i maj måned, næsten fem måneder inde i den fireårige periode, som handlingsplanen dækker.  Der er i det store og hele tale om en videreførelse af den foregående handlingsplan. Man opererer i planen med fem indsatsområder: forebyggelse i Danmark og internationalt; ofre opsøges og identificeres; individuelt tilpasset og koordineret støtte; retsforfølgelse af bagmænd, og endelig; partnerskab og koordination. Målgruppen er både handlede børn, kvinder og mænd indenfor bl.a. prostitution, kriminalitet og tvangsarbejde.

 

Vi glæder os over, at det allerede i forordet slås fast at menneskehandel bunder i global økonomisk ulighed, sårbare menneskers drømme, og en efterspørgsel efter de ydelser, som ofrene leverer. Handlingsplanen anfører endvidere, at størstedelen af de handlede fortsat er kvinder handlet til prostitution. I 2014 blev der identificeret 71 personer som handlede i Danmark, hvoraf de 57 var kvinder handlet til prostitution. Handlingsplanen slår fast, at den primære målgruppe fortsat er kvinder i prostitution.

 

Med handlingsplanens anerkendelse af at menneskehandel bl.a. bunder i efterspørgsel efter de ydelser ofrene leverer, og at et af fokusområderne for indsatsen er forebyggelse, forekommer det mærkeligt, at der intet større fokus er på sexkøbskunderne under handlingsplanens fokusområde om forebyggelse. Det er kunderne, der skaber efterspørgslen, og vil man forebygge burde et højt profileret tema indenfor fokus området forebyggelse netop være kunderne. Det er dermed under indsatsområde 1 om forebyggelse af menneskehandel i Danmark og internationalt, at handlingsplanen står svagest.

 

Handlingsplanen nævner, at de nordiske lande vil udarbejde en ny tværnordisk handlingsplan mod menneskehandel i regi af Nordisk Ministerråd. Det synes indlysende, og et håb kunne være, at Sverige og Norge kan få sparket noget mere fokus på og konkret viden ind i efterspørgselsområdet, som den danske handlingsplan desværre ikke har det store fokus på eller initiativer indenfor.

 

Læs hele handlingsplanen her…

Læs tidligere handlingsplaner her..... 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold