Udviklingen af repræsentationen i kommunalpolitik ift køn

9 Oktober 2017

Nedenstående grafer viser den historiske udvikling af repræsentation inddelt efter køn.

KVGraf2.jpg

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 1: Kommunalreformen i 1970, hvor ca 1300 kommuner blev reduceret til 277, er årsagen til det store fald af valgte kandidater, man tydeligt kan se i graffen der viser de valgte mandlige kandidater. I 2007 trådte endnu en kommunalreform i kraft, hvor 277 kommuner blev til de 98 kommuner vi kender til i dag, og hvor amterne blev til 5 store regioner i stedet.

Figur 1: Kilde fra statistisk årbog, dst.dk

 

KVgraf1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Kilde fra statistisk årbog, dst.dk

 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold