Lov om kunstig befrugtning

Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption

Kvinderådet takker for lejligheden til at afgive høringssvar vedrørende ovenstående.

Lov om kunstig befrugtning
Kvinderådet kan tilslutte sig de foreslåede ændringer.

Børneloven
Kvinderådet  tilslutter sig bemærkningerne fremsat af LGBT Danmark i deres høringssvar til ændringen af Børneloven.

Adoptionsloven
Kvinderådet hilser forslaget velkomment og vil særligt fremhæve ændringen, der betyder, at der ikke længere skal være et krav om personligt fremmøde i forbindelse med afgivelse af samtykke til stedbarnadoption.

Med venlig hilsen

Kvinderådet
Randi Iversen, Forkvinde