Høringssvar til ”Udkast til Danmarks UPR-rapport 2015”

Vi takker for muligheden for at kommentere på udkastet til den officielle danske UPR-rapport. Kvinderådet har sammen med 16 andre civilsamfundsorganisationer indsendt en fælles UPR rapport i juni måned. Kvinderådets bemærkninger til udkastet til Danmarks UPR-rapport falder i to dele: først generelle bemærkninger og dernæst specifikke bemærkninger der følger rapportens opbygning. Vi er ikke i…

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet

Beskæftigelsesministeriet Att. Kathrine Storm Waage Kvinderådets høringssvar vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet Kvinderådet ønsker, at indsatsen mod diskrimination og forskelsbehandling bliver forstærket, og vi er derfor positive overfor tiltag, der kan gøre Ligebehandlingsnævnets arbejde mere effektivt og målrettet. Klager, der behandles af nævnet, er ikke kun vigtige for den pågældende klager,…

Læs mere