Ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Kvinderådets høringssvar vedr. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Kvinderådet mener, at ophævelsen af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende er et tilbageskridt for ligestillingen, og det vil især være unge kvinder, der rammes af dette. Hvis regeringen ønsker flere kvindelige iværksættere, er det nødvendigt at skabe rammer, der gør det…

Læs mere

Kønsopdelte lønstatistikker

Kvinderådets høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik). Generelle bemærkninger 40 år efter Ligelønslovens vedtagelse er uligelønnen stadig en realitet på det danske arbejdsmarked. Det gælder både ulige løn for arbejde af samme værdi og ulige løn for samme arbejde. Kønsopdelte lønstatistikker er et…

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Kvinderådet takker for muligheden for at kommentere på lovforslaget om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Vi vil opfordre regering og Folketing til – uanset udfaldet af den kommende folkeafstemning – at fremme indsatsen mod menneskehandel, herunder forebyggelse og støtte til ofrene, refleksionsperioden for ofre skal ikke være betinget af ofrenes accept af forberedt hjemsendelse.…

Læs mere

Høringssvar til ”Udkast til Danmarks UPR-rapport 2015”

Vi takker for muligheden for at kommentere på udkastet til den officielle danske UPR-rapport. Kvinderådet har sammen med 16 andre civilsamfundsorganisationer indsendt en fælles UPR rapport i juni måned. Kvinderådets bemærkninger til udkastet til Danmarks UPR-rapport falder i to dele: først generelle bemærkninger og dernæst specifikke bemærkninger der følger rapportens opbygning. Vi er ikke i…

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet

Beskæftigelsesministeriet Att. Kathrine Storm Waage Kvinderådets høringssvar vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet Kvinderådet ønsker, at indsatsen mod diskrimination og forskelsbehandling bliver forstærket, og vi er derfor positive overfor tiltag, der kan gøre Ligebehandlingsnævnets arbejde mere effektivt og målrettet. Klager, der behandles af nævnet, er ikke kun vigtige for den pågældende klager,…

Læs mere