Flertal for øremærket barsel til mænd

Udtalelse vedrørende barselrettigheder til mænd vedtaget på Kvinderådets repræsentantskabsmøde d. 14/9-2016: Flertal for øremærket barsel til mænd Når man spørger den danske befolkning, er der et flertal for 12 ugers øremærket barsel til mænd. 56% er positive eller overvejende positive, det viser en Gallup undersøgelse fra juli i år. Og der er positive erfaringer i…

Læs mere

Udtalelse: En omvendt Robin Hood med sexistisk fortegn

Regeringens politik skaber fattigere kvinder og rigere mænd.  ”Kontanthjælpsreformen er en yderligere fattiggørelse af i forvejen fattige kvinder”, siger Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund, og fortsætter ”de kommende forhandlinger om en skattereform, hvor to af regeringens støttepartier kræver skattelettelser til dem med de største indtægter, vil yderligere forstærke indkomstforskellene. Der er langt flere mænd end kvinder,…

Læs mere

Kontanthjælpsreformen: Konsekvent fattiggørelse af kvinder

I dag har Regeringen, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti stemt kontanthjælpsreformen igennem. – Og det er en ligestillingsmæssig katastrofe, siger Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund, når fattige enlige forsørgere skæres med op til 25 %. Det nye kontanthjælpsloft rammer i særlig grad enlige forsørgere, hvoraf 3 ud af 4 er kvinder. De mister 20 til…

Læs mere

Åbent brev til Ligestillingsministeren og Udenrigsministeren

Kvinders ligestilling: Hvorfor sætter Danmark vores status som rollemodel på spil? Danmark har historisk indtaget en global førerposition sammen med vores nordiske nabolande, når det kommer til kvinders indflydelse, ligestilling og sundhed, herunder beskyttelse af voldsudsatte kvinder og bekæmpelse af kønsrelateret vold. Vi har taget føringen, når konventioner er blevet ratificeret og vi har spillet…

Læs mere

Amnesty svigter kvinders rettigheder

”Et knæfald af dimensioner”, sådan beskriver Kvinderådets forkvinde Nanna Højlund Amnestys beslutning om at arbejde for en legalisering af bl.a. rufferi og sexkøb. ”Det er ikke mine menneskerettigheder som kvinde og forkæmper for et ligestillet samfund, Amnesty kæmper for” udtaler Nanna Højlund videre og fortsætter ”sexindustrien og menneskehandlere må juble”.  Amnesty har vedtaget et meget…

Læs mere

Barslen står stille

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mænd stort set tager lige så lidt barsel som de har gjort de sidste 5 år, og at kvinderne tager stort set lige så meget barsel som de har gjort de sidste fem år. “Hvis der er noget disse tal viser, så er det, at der er brug…

Læs mere

Opfordring til at forkaste lovforslag, som vil øge flygtninges sårbarhed

Kvinderådet er medunderskriver af et åbent brev til medlemmerne af Folketinget, fordi vi er bekymrede for at lovforslaget (L 72) kan bidrage til at kvinder og piger i konfliktområder udsættes for kønsspecifik vold. “Hvis loven vedtages vil det føre til, at ægtefæller og børn efterlades tilbage med fare for at blive udsat for vilkårlig vold…

Læs mere