Opfordring til at forkaste lovforslag, som vil øge flygtninges sårbarhed

Kvinderådet er medunderskriver af et åbent brev til medlemmerne af Folketinget, fordi vi er bekymrede for at lovforslaget (L 72) kan bidrage til at kvinder og piger i konfliktområder udsættes for kønsspecifik vold.

“Hvis loven vedtages vil det føre til, at ægtefæller og børn efterlades tilbage med fare for at blive udsat for vilkårlig vold i Syrien i mindst 8 måneder før de kan søge om familiesammenføring. I en kontekst hvor mænd der flygter alene udgør den største gruppe af flygtninge, som søger beskyttelse i Danmark, vil det aktuelle lovforslag bidrage til yderligere eksponering af kvindelige ægtefæller og unge piger til kønsspecifik vold (…) Dette vil også påvirke kvinder og piger fra Syrien, som har søgt tilflugt enten i flygtningelejre eller byområder i nabolandene, hvor enlige kvinder er særligt sårbare…”

Læs hele brevet her