Ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Kvinderådets høringssvar vedr. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Kvinderådet mener, at ophævelsen af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende er et tilbageskridt for ligestillingen, og det vil især være unge kvinder, der rammes af dette.

Hvis regeringen ønsker flere kvindelige iværksættere, er det nødvendigt at skabe rammer, der gør det realistisk og attraktivt for unge kvinder at starte egen virksomhed. Af de ca. 20.000 iværksættere, der hvert år starter ny virksomhed, er kun omkring en fjerdedel kvinder. Blandt selvstændigt erhvervsdrivende fædre holder kun 1 ud af 10 forældreorlov, hvilket tyder på, at både kvinder og mænd har brug for en barselsordning, der muliggør kombination af arbejdsliv og familieliv.

Kvinderådet undrer sig over, at der ikke er arbejdet med et konkret alternativ til den model, der nu ophæves, og vi anbefaler at dette arbejde sættes i gang.

Venlig hilsen

Nanna Højlund
forkvinde