Repræsentantskabsmøde i Kvinderådet

Onsdag d. 19. september 2018 kl. 17:00 – 20:00
Kvinderådet, Niels Hemmingsensgade 10 2. sal, København

Hver medlemsorganisation har mulighed for at deltage med tre repræsentanter udover eventuel repræsentant i styrelsen. Enkeltmedlemmer og støttemedlemmer er velkomne til repræsentantskabsmødet, men har ikke stemmeret.

PROGRAM

17:00             Spisning

17:30             Repræsentantskabsmøde:

Direktør for Personstatistik, Danmarks Statistik, Niels Ploug om ”Danmark og FNs Verdensmål med fokus på mål 5 om ligestilling” – oplæg og debat.

Kaffepause

Beretning om Kvinderådets arbejde v. Nanna Højlund, forkvinde. Eventuelt vedtagelse af udtalelse.

20:00             Mødet afsluttes

Tilmelding til spisning er nødvendig enten pr. e-mail til kvr@kvinderaad.dk  –  eller på telefon: 33 12 80 87 husk navn, organisation og oplysninger om betalingsmåde. Deltagelse i spisning og kaffe koster 125 kr. som kan indbetales på vores konto: 2191 – 8010 006 598, eller Mobile pay 15714