Salon hos medlemsorganisationerne

Salon#1 var en god start på et nyt initiativ, der skal skabe rammerne for, at medlemmerne af Kvinderådets mere end 40 medlemsorganisationer kan mødes til uformelle debatter om emner, organisationerne har lyst til at sætte på dagsordenen.

Dansk Magisterforening var gæstfri vært for den første salon, og de havde valgt “Flydende arbejdstid” som emne med udgangspunkt i Københavns Kommunes pilotforsøg med årlige individuelle forhandlinger af arbejdstiden. Sundheds- og Omsorgsborgmester i København, Ninna Thomsen, der står bag forsøget, pointerede, at mange ansatte har et stort ønske om at kunne tilpasse arbejdstiden, og hun vurderede at muligheden for at gå op eller ned i tid kunne være et konkurrenceparameter ved rekruttering.

Lektor og arbejdslivsforsker Janne Gleerup, RUC, tegnede et billede af et globalt fænomen, nemlig et arbejdsmarked, der er mere og mere ureguleret og kendetegnet ved mange korte jobs uden lønmodtagerrettigheder. Den tendens gør sig også gældende i Danmark, og derfor er det vigtigt at overveje, hvordan de kollektive aftaler kan fastholdes, hvis der åbnes op for flere individuelle aftaler – i det her tilfælde om arbejdstiden. Begge oplægsholdere fremhævede risikoen for at understøtte de strukturer, der stiller kvinder ringere end mænd på arbejdsmarkedet.

Læs mere om Københavns Kommunes forslag her

Flere medlemsorganisationer har allerede tilbudt at lægge hus til en salon, så inden længe er vi klar til Salon#2