Stem kvinder ind! Kampagneweekend 1. – 3. november

Kvinderådet udnævnte tidligere på året weekenden 1.-3. november til national kampagneweekend for kvindelige kandidater. Derfor gik kvindelige kandidater i knap 70 kommuner samt i tre regioner på tværs af partifarver sammen om forskellige arrangementer og gjorde kampagneweekenden til en stor succes. Se hvad der skete rundt om i landet her.

Kvinderepræsentationen efter kommunalvalget 2013. Komunerne rangeret efter andelen af kvinder i byrådet

Det er vigtigt for lokaldemokratiet, at kvinders meninger og erfaringer kommer langt mere i spil i det kommunalpolitiske Danmark, og at visionerne for landets kommuner og regioner samt tilbud til borgerne udarbejdes af både mænd og kvinder.

– Der er mange kompetente kvinder på listerne, og det er en demokratisk skævvridning af dimensioner, at kvinder er så dårligt repræsenteret, når beslutningerne skal tages på lokalt plan, siger Kvinderådets forkvinde Randi Iversen.

I menupunkterne herunder finder du citater fra nogle af folketingspartiernes ligestillingsordførere og ligestillingsminister Manu Sareen samt relevante links til information om kvinder, politik og valgret. Derudover kan du som journalist finde pressekontakt til forskere på området samt relevant statistik om kvinder i kommunalpolitik.

Hvad sker der rundt om i landet?

Kampagnen i pressen

Citater fra minister, forkvinde og ligestillingsordførere

Viden om kvinder i kommunalpolitik

Statistikker om kvinder i kommunalpolitik

Pressekontakt til forskere på området

Artikel om kampagnen i Kommunen

Postkort og plakat

For nærmere information og/eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kvinderådet på telefon 6056 8087 eller kvr@kvinderaad.dk. Find os også på Facebook på www.facebook.com/kvinderaadet