Ligestilling i et nyt folketingsår

I dag åbner Folketinget for et nyt arbejdsår som også vil blive et valgår. Kvinderådet sender i den anledning dette brev til ligestillingsordførerne, for vi håber naturligvis, at de vil være med til at skabe forandringer på ligestillingsfronten nu og i fremtiden:   Kære Ligestillingsordfører   Her i Kvinderådet ser vi frem til et nyt…

Læs mere

Hvad skal vi med barsel til mænd?, Århus

Kom når Kvinderådet den 11. september kl. 17-19 inviterer til dialogmøde om fædreorlov og ligestilling. Det foregår på Kvindemuseet i Århus. Alle er velkomne. For med EU’s direktiv om fædreorlov vil far nemlig få ret til to måneders orlov. Hvad kommer det til at betyder for fædrene, mødrene og børnene – og hele samfundet? I…

Læs mere

Hvad skal vi med barsel til mænd?, København

Kom når Kvinderådet den 29. august 2018 inviterer til dialogmøde om fædreorlov og ligestilling. Det foregår i Kvinderådets lokaler på Niels Hemmingsgade 10, København fra kl. 17:00-19:00. Med EU’s direktiv om fædreorlov, vil far få ret til to måneders orlov. Hvad kommer det til at betyder for fædrene, mødrene og børnene – og hele samfundet?…

Læs mere

Udtalelse: Giv kvinderne et løn- og prestigeløft

Årets overenskomstforhandlinger beviser endnu en gang, at vi langt fra er færdige med at diskutere problematikken med ligeløn og løngab i Danmark. Det er nødvendigt med en løsning. De ansatte i de såkaldte kvindefag får lavere løn end de mandsdominerede fag med samme uddannelseslængde. Det viste sammenligninger, som Lønkommissionen f.eks. lavede for nogle år siden.…

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af barselsloven mm.

Orlov for fædre/medmødre Kvinderådet kan tilslutte sig at fædreorloven gøres mere fleksibel, således at kravet om at de to ugers orlov holdes i en sammenhængende periode bortfalder. Forhåbentlig kan dette bidrage til, at flere udnytter retten til fædreorlov. Beskæftigelseskrav En konsekvens af de foreslåede ændringer er, at beskæftigelseskravet reelt stiger. Vi er bekymrede for, at…

Læs mere

Ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Kvinderådets høringssvar vedr. Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Kvinderådet mener, at ophævelsen af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende er et tilbageskridt for ligestillingen, og det vil især være unge kvinder, der rammes af dette. Hvis regeringen ønsker flere kvindelige iværksættere, er det nødvendigt at skabe rammer, der gør det…

Læs mere

Barslen står stille

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mænd stort set tager lige så lidt barsel som de har gjort de sidste 5 år, og at kvinderne tager stort set lige så meget barsel som de har gjort de sidste fem år. “Hvis der er noget disse tal viser, så er det, at der er brug…

Læs mere