Digitale sexkrænkelser

Kvinderådets høringssvar vedr. betænkning nr. 1563/2017 om freds- og æreskrænkelser. For Kvinderådet er der en klar sammenhæng mellem digitale sexkrænkelser, som er et fænomen i hastig stigning, og andre former for kønnede krænkelser og vold mod kvinder. Det handler om et kulturelt indlejret syn på køn, som indebærer mangel på ligestilling og ligeværd mellem kønnene.…

Læs mere