Det Nationale Voldsobservatoriums høringssvar til lovudkast om psykisk vold

Det Nationale Voldsobservatorium har skrevet et høringssvar til Justitsministeriet ang. lovforslag om psykisk vold. I den forbindelse har Voldsobservatoriet udsendt en pressemeddelelse, der samler hovedsynspunkterne i høringssvaret. Pressemeddelelse 18. december 2018   Voldsobservatoriets svar til Justitsministeriets lovforslag om psykisk vold   Justitsministeriet har sendt et lovslag om at indføre en selvstændig bestemmelse om psykisk vold…

Læs mere

Det Nationale Voldsobservatorium har sendt høringssvar til lovudkast om psykisk vold

Det Nationale Voldsobservatorium har skrevet et høringssvar til Justitsministeriet ang. lovforslag om psykisk vold. Her kan du læse høringssvaret i fuld længde.   Høring over Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og ægteskabsloven (Selvstændig bestemmelse om psykisk vold) Medlemmer af Det Nationale Voldsobservatorium (Voldsobservatoriet) – et netværk,…

Læs mere