Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Kvinderådet takker for muligheden for at kommentere på lovforslaget om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Vi vil opfordre regering og Folketing til – uanset udfaldet af den kommende folkeafstemning – at fremme indsatsen mod menneskehandel, herunder forebyggelse og støtte til ofrene, refleksionsperioden for ofre skal ikke være betinget af ofrenes accept af forberedt hjemsendelse.…

Læs mere