pressemeddelelser

Seks organisationer går til Udenrigsministeren

20 April 2015

6 organisationer, heriblandt Kvinderådet, har bedt udenrigsministeren reagere på de egyptiske domstoles sag mod den egyptiske menneskeretsforkæmper Azza Soliman. Se pressemeddelelse

Barslen står stille

26 Marts 2015

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at mænd stort set tager lige så lidt barsel som de har gjort de sidste 5 år, og at kvinderne tager stort set lige så meget barsel som de har gjort de sidste fem år.

Opfordring til at forkaste lovforslag, som vil øge flygtninges sårbarhed.

29 Januar 2015

Kvinderådet er medunderskriver af et åbent brev til medlemmerne af Folketinget, fordi vi er bekymrede for at lovforslaget (L 72)kan bidrage til at kvinder og piger i konfliktområder udsættes for kønsspecifik vold. "Hvis loven vedtages vil det føre til, at ægtefæller og børn efterlades tilbage med fare for at blive udsat for vilkårlig vold i Syrien i mindst 8 måneder før de kan søge om familiesammenføring. I en kontekst hvor mænd der flygter alene udgør den største gruppe af flygtninge, som søger beskyttelse i Danmark, vil det aktuelle lovforslag bidrage til yderligere eksponering af kvindelige ægtefæller og unge piger til kønsspecifik vold (...)Dette vil også påvirke kvinder og piger fra Syrien, som har søgt tilflugt enten i flygtningelejre eller byområder i nabolandene, hvor enlige kvinder er særligt sårbare..." læs hele brevet her

Nethad, demokrati og ytringsfrihed

7 November 2014

Ytringsfrihed er fundamentalt i et demokrati. Med internettets stigende udbredelse har samtalen i det offentlige rum imidlertid ændret sig. I dag er kommentarer på de sociale medier, blogindlæg, mails og SMS'er i høj grad præmisleverandører for diskussionen. I princippet er dette en udvidelse af demokratiet, idet mange flere nu ikke bare har ret til, men også mulighed for at ytre sig offentligt. I praksis oplever man imidlertid en modsatrettet tendens som i høj grad rammer kvinder.

Feministerne kommer...! Både i København og Malmø.

20 Maj 2014
Feministerne kommer! - med DJs, debat og burlesque.jpg

Burlesque, politik, rundvisning om sex gennem 300 år, debat, DJ’s, feminisme, historisk undertøjs modeshow, drinks og debattører der tør sige deres uforbeholdne mening! Kvinderådet varmer fredag op til den største ligestillingspolitiske begivenhed i Norden – Nordisk Forum. Alle er velkomne!

DJ’s, debat og burlesque - opvarmning til Nordisk Forum på Nationalmuseet

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold