pressemeddelelser

Retten til fri abort skal forsvares - Illegal abort er farlig abort

23 Marts 2014
kvinde_logo_red.jpg

Kvinderådet opfordrer de danske kandidater til sommerens EU-parlamentsvalg til aktivt at fordømme indskrænkningen af kvinders ret til abort. Vi opfordrer folk til at stemme på en kandidat, der kæmper for, at det er kvindens beslutning, om hun vil have foretaget en abort.  

 

Ny forkvinde for Kvinderådet

23 Marts 2014
Trine_porret.jpg

35-årige Trine Porret Randahl Larsen er i dag valgt som ny forkvinde for Kvinderådet. Hun repræsenterer De grønne pigespejdere i Kvinderådets styrelse, hvor hun har været medlem siden 2010. Hun afløser Randi Iversen, Jordemoderforeningen, der efter 10 år på posten har valgt at takke af.

Lige ret til barsel

18 Marts 2013
Lige ret til barsel for begge forældre er godt for børnene, forældrene og for ligestillingen mellem kønnene. Kvinderådet vil derfor opfordre regeringen til at sikre fædre/medforældre ret til mindst 3 måneders barselsorlov. Vi forventer, at der kommer et lovforslag om dette i næste folketingssamling, når det udvalg, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har nedsat, har færdiggjort sit arbejde til sommer.

Den ulige fordeling af barselsorloven, som vi har i dag, udgør en betydelig barriere for ligestillingen på arbejdsmarkedet og i familierne:

Kvinderådet beklager beslutning på prostitutionsområdet. Danmark fortsætter som bordel.

21 November 2012
Regeringen vil ikke indføre et forbud mod sexkøb, som ellers er officiel politik fra SF og Socialdemokraternes side. "Det er helt uforståeligt, den berøringsangst der er ift. at sætte fokus på køberne, vi har brug for en flerstrenget indsats i Danmark og den skal forholde sig til både købere og sælgere" påpeger sekretariatsleder i Kvinderådet RandiTheil.

"Det er kunderne der skaber markedet og det er dem, der forvolder fysiske og psykiske skader på mange af de prostituerede, jeg synes det er uholdbart at man kun målretter indsatsen de prostituerede og ikke også kunderne. Man er nødt til at have fokus på begge parter" udtaler Randi Theil.

En sexkøbslovgivning for ligeværd og ligestilling

19 November 2012
Der har over weekenden været forlydender om, at Straffelovrådet vil vende tommelfingeren nedad ift. et sexkøbsforbud i Danmark.

"Det er naturligvis vigtigt at finde ud af, hvad der kan være af tekniske hindringer ift. at indføre et forbud i Danmark", siger Kvinderådets forkvinde Randi Iversen og fortsætter, "men det er vigtigt at holde fast i, at det er de valgte politikere, der bestemmer hvilken prostitutionslovgivning vi skal have i Danmark, ikke Straffelovrådets 8 mandlige medlemmer".

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold