høringssvar

Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2018

13 Marts 2018

 

Til kontaktudvalget for Europa 2020-strategien.

Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2018 som udsendt til Europakontaktudvalgets møde den 6. marts 2018.

Resume:

Kvinderådets kommentarer til "Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020"

6 Marts 2018

Kvinderådet takker for muligheden for at komme med forslag om initiativer i forbindelse med ”Samarbetsprogram för jämställdhetspolitik 2019-2020. Vi ønsker at støtte det nordiske samarbejde og vil i den forbindelse gøre opmærksom på følge områder, som Kvinderådet har særligt fokus på:

Digitale sexkrænkelser

23 Juni 2017

Kvinderådets høringssvar vedr. betænkning nr. 1563/2017 om freds- og æreskrænkelser.

For Kvinderådet er der en klar sammenhæng mellem digitale sexkrænkelser, som er et fænomen i hastig stigning, og andre former for kønnede krænkelser og vold mod kvinder. Det handler om et kulturelt indlejret syn på køn, som indebærer mangel på ligestilling og ligeværd mellem kønnene.

Kvinderådet har i et netop gennemført mindre nordisk studie (Island, Norge, Danmark) haft lejlighed til at kigge nærmere på, hvordan ofre for digitale krænkelser oplever mødet med politi og retsvæsen. Dette studie samt vores erfaringer og viden i øvrigt peger på, at der er retssikkerhedsmæssige problemer for ofrene i mødet med politiet.  

Danmarks nationale reformprogram 2016

15 Marts 2016
Til kontaktudvalget for Europa 2020-strategien.

Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2016.

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold