høringssvar

Danmarks nationale reformprogram 2016

15 Marts 2016
Til kontaktudvalget for Europa 2020-strategien.

Bemærkninger vedr. udkast til Danmarks nationale reformprogram 2016.

Kvinderådets bemærkninger til forslag til ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier.

25 Januar 2016

Kvinderådet kan ikke støtte forslaget. Vi mener, at en flytning af DIIS til Århus vil forringe vores og andre NGOers mulighed for at drage den fulde nytte af DIIS' formidling af forskning og viden på områder, der er vigtige for os.

Ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

16 November 2015

 

Kvinderådets høringssvar vedr.Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Kønsopdelte lønstatistikker

13 November 2015

Kvinderådets høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik).

 

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold