høringssvar

Kvinderådets høringssvar vedr. inkorporering af konventioner inden for menneskeretsområdet.

15 September 2014

Kvinderådet takker for muligheden for at kommentere på betænkning nr. 1546 "Betænkning om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet".

Forslag til lov om ændring af børns forsørgelse

14 Februar 2014
Kvinderådets høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af børns forsørgelse (regelforenklinger og effektiviseringer på børnebidragsområdet).

Tak for muligheden for at kommentere på lovforslaget.

Afskaffelsen af muligheden for at fastsætte normalbidraget + 25 % og + 50 % samt at der ikke kan fastsættes forhøjet konfirmations- og beklædningsbidrag kan gå ud over de økonomisk svagest stillede mødre.

Vi har ikke yderligere kommentarer til lovforslaget.

Venlig hilsen
Randi Iversen
Forkvinde
Kvinderådet

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund mv.)

17 Januar 2014
Kvinderådets høringssvar

Det noteres med tilfredshed at lovforslaget giver en ægtefælle ret til umiddelbar skilsmisse, når den anden ægtefælle har udøvet vold, uanset om der er tale simpel vold eller vold af grovere karakter, samt at adgangen til umiddelbar skilsmisse udvides til at omfatte seksuelle overgreb mod ægtefællen eller børnene.

Lovforslag om kønsopdelt lønstatistik:

19 November 2013

Et skridt i den rigtige retning, men med plads til forbedringer. Læs Kvinderådets høringssvar her

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold