høringssvar

Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet

27 Marts 2015

Beskæftigelsesministeriet Att. Kathrine Storm Waage


Kvinderådets høringssvar vedr.: Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandlingsnævnet

Kvinderådet ønsker, at indsatsen mod diskrimination og forskelsbehandling bliver forstærket, og vi er derfor positive overfor tiltag, der kan gøre Ligebehandlingsnævnets arbejde mere effektivt og målrettet.

Kvinderådets bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven, oktober 2014

28 Oktober 2014

Kvinderådet har fået kommentarer til lovforslaget fra vores medlemsorganisationer, herunder Danner. Nedenstående høringssvar baserer sig i høj grad på disse kommentarer.

Vi værdsætteri, at der er taget politisk initiativ til en ændring af forældreansvarsloven, da vi fortsat ser konsekvenserne af lovgivningen og administrationen af den. Vi mener, at det er afgørende, at der holdes fokus på barnets tarv, både i de familier, der kan fungere indenfor de sædvanlige rammer, og i de familier, der lever med vold.

Kvinderådets høringssvar vedr. inkorporering af konventioner inden for menneskeretsområdet.

15 September 2014

Kvinderådet takker for muligheden for at kommentere på betænkning nr. 1546 "Betænkning om inkorporering mv. inden for menneskeretsområdet".

Forslag til lov om ændring af børns forsørgelse

14 Februar 2014
Kvinderådets høringssvar vedr. Forslag til lov om ændring af børns forsørgelse (regelforenklinger og effektiviseringer på børnebidragsområdet).

Tak for muligheden for at kommentere på lovforslaget.

Afskaffelsen af muligheden for at fastsætte normalbidraget + 25 % og + 50 % samt at der ikke kan fastsættes forhøjet konfirmations- og beklædningsbidrag kan gå ud over de økonomisk svagest stillede mødre.

Vi har ikke yderligere kommentarer til lovforslaget.

Venlig hilsen
Randi Iversen
Forkvinde
Kvinderådet

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold