høringssvar

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Vold og seksuelle overgreb som skilsmissegrund mv.)

17 Januar 2014
Kvinderådets høringssvar

Det noteres med tilfredshed at lovforslaget giver en ægtefælle ret til umiddelbar skilsmisse, når den anden ægtefælle har udøvet vold, uanset om der er tale simpel vold eller vold af grovere karakter, samt at adgangen til umiddelbar skilsmisse udvides til at omfatte seksuelle overgreb mod ægtefællen eller børnene.

Lovforslag om kønsopdelt lønstatistik:

19 November 2013

Et skridt i den rigtige retning, men med plads til forbedringer. Læs Kvinderådets høringssvar her

Kvinderådets høringssvar vedr. Udkast til lov om ændring af lov om frikommuner

12 Marts 2013

Kvinderådet stiller sig undrende over for forslaget om, at frikommuneforsøgene kan bruges til ikke at

skulle indlevere ligestillingsredegørelser som foreslået i § 24.g. Vi mener tværtimod, at der i sig selv er grund til at ligestillingsvurdere frikommuneinitiativerne.

Lov om ændring af udlændingeloven

18 Januar 2013
Kvinderådets høringssvar vedr. Lov om ændring af udlændingeloven (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte).

Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel

Forlængelse af refleksionsperioden fra 100 til 120 dage

Kvinderådet hilser denne forlængelse velkommen selvom vi gerne havde set refleksionsperioden forlænget med væsentligt mere end 20 dage.

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold