høringssvar

Kvinderådets høringssvar vedr. Udkast til lov om ændring af lov om frikommuner

12 Marts 2013

Kvinderådet stiller sig undrende over for forslaget om, at frikommuneforsøgene kan bruges til ikke at

skulle indlevere ligestillingsredegørelser som foreslået i § 24.g. Vi mener tværtimod, at der i sig selv er grund til at ligestillingsvurdere frikommuneinitiativerne.

Lov om ændring af udlændingeloven

18 Januar 2013
Kvinderådets høringssvar vedr. Lov om ændring af udlændingeloven (Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel og ret til fortsat ophold for voldsramte ægtefællesammenførte).

Bedre beskyttelse af ofre for menneskehandel

Forlængelse af refleksionsperioden fra 100 til 120 dage

Kvinderådet hilser denne forlængelse velkommen selvom vi gerne havde set refleksionsperioden forlænget med væsentligt mere end 20 dage.

Straffelovrådets betænkning nr. 1534/2012 om seksualforbrydelser.

19 December 2012
Vi har valgt at kommentere på de dele af betænkningen, der vedrører prostitution og voldtægt.

Prostitution

Ift. en kriminalisering af sexkøb finder Kvinderådet helt overordnet ikke, at regeringen har fået noget nyt at basere sin beslutning om et forbud mod køb af seksuelle ydelser på gennem Straffelovrådets betænkning. Kvinderådet opfordrer derfor regeringen til at gennemføre et forbud mod køb af seksuelle ydelser.

Hørringssvar til Beskæftigelsesministeriet

10 December 2012

Kvinderådets bemærkninger til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger.

Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold