høringssvar

forældreansvarsloven

13 Marts 2012
Kvinderådets høringssvar vedr. forslag til ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister.

Indledningsvist vil Kvinderådet påpege, at vi finder det beklageligt, at der tilsyneladende ikke er foretaget en ligestillingsvurdering af lovforslaget.

Lov om Ligebehandlingsnævnet

1 Marts 2012
Kvinderådets høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Kvinderådet har tidligere tilkendegivet, at vi ønsker at Ligebehandlingsnævnet skal have mulighed for at tage sager op af egen drift, og det fremgår af høringsbrevet, at flere har givet udtryk for det samme ønske. Dette er endvidere også en del af regeringsgrundlaget.

Høringssvar: lov om kunstig befrugtning

27 Februar 2012

Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption

Kvinderådets høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked

23 Februar 2012
Barseludligningsloven har primært til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Derfor havde vi gerne set, at der i forbindelse med nærværende lovforslag var blevet foretaget en grundig ligestillingsmæssig vurdering af, hvordan loven fungerer i forhold til at fremme dette formål. En sådan vurdering ville kunne bruges til at pege på uhensigtsmæssigheder i loven.

Fleksibel regulering af kroneloftet:

Vi ser dette som en positiv ændring.

FORSK2020

29 September 2011
Kvinderådets indspil til FORSK2020, læs mere.....
Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold