Arkiv

7 August 2014

Vold i familien kaster lange skygger i et barneliv, link til rapporten....  

 --------------------------------------------------------------

Rambøll har evalueret de 42 kvindekrisecentre, som tilbyder støtte og omsorg til voldsudsatte kvinder og deres børn, for Socialstyrelsen. Læs her....  

--------------------------------------------------------------

Forebyggelse af drab og vold i nære relationer, link til rapport 

--------------------------------------------------------------

Kvinderådets Voldsobservatorium har udarbejdet en kritisk gennemgang af Rambølls evalueringsrapport om kvindekrisecentrene. Læs den her

--------------------------------------------------------------

EC Advisory Committee on Equal Opportunities, a new study was presented about ‘attitudes towards violence against women ‘VAW’.

Direct link: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/151125_attitudes_enege_report_en.pdf

--------------------------------------------------------------

Medlemmer af Voldsobservatoriet har henvendt sig til justitsministeren om udpegning af danske kandidater til overvågningsmekanismen GREVIO. Læs brevet her.  

--------------------------------------------------------------

Ny artikel: Effects of an intervention program for female victims of intimate partner violence on psychological symptoms and perceived social support  

--------------------------------------------------------------

Rapport fra Institut for menneskerettigheder: Ret til et liv uden vold

--------------------------------------------------------------

Link til LOKK's 2013 årsstatistikker.....

--------------------------------------------------------------

Ministersvar på henvendelse om voldtægt

--------------------------------------------------------------

Act against rape! Use the Istanbul Convention

Kvinderådet er med i Den Europæiske Kvindelobbys kampagne for ratificering af Istanbulkonventionen om vold mod kvinder, link til video

--------------------------------------------------------------

Artikel: Vold mod kvinder er øget under arabisk forår

Overordnet set er der ikke ret meget fokus på vold mod kvinder i de arabiske lande, og set ud fra et menneskerettighedsperspektiv betyder det, at kvinderne diskrimineres. Når kvinder udsættes for vold af enten fysisk, psykisk eller seksuel karakter, bliver deres mulighed for at deltage i det sociale, kulturelle og politiske liv nemlig begrænset," siger Randi Theil, der er sekretariatsleder i Kvinderådet. Se mere her

--------------------------------------------------------------

Combatting youth sexual aggression and victimization in the European Union

Ny rapport "Combatting youth sexual aggression and victimization in the European Union: stakeholder perspectives and recommendations. link til rapporten.... 

--------------------------------------------------------------

2013 EWL Barometer on Rape - Report læs rapporten her....

--------------------------------------------------------------

Evaluering af Qnet - kvindenetværket i Røde Kors, link til rapporten.....  

--------------------------------------------------------------

Europarådets konvention om vold mod kvinder

Europarådets konvention om vold mod kvinder, vedtaget i 2011, er stadig ikke underskrevet og ratificeret af Danmark. Det går alt for langsomt, mener Kvinderådet, der sammen med LOKK og Dialog mod Vold har henvendt sig til Folketingets ligestillingsudvalg. Enhedslistens beslutningsforslag om dansk ratificering behandles i Folketinget d. 24. maj. Læs mere her

Enhedslistens beslutningsforslag B 120 folketingets samling 2012-13

 --------------------------------------------------------------

Ny undersøgelse: Vold mod mænd er tabu

Ny undersøgelse: Vold mod mænd er  tabu, læs artiklen her.....

--------------------------------------------------------------

Nye tal om vold i nære relationer
link til pressemeddelelse og link til rapporten Vold i nære relationer af Karin Helweg Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke  her....

--------------------------------------------------------------

Kun et fåtal af ofre for kærestevold søger professionel hjælp, viser ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. En af grundene er, at mange ofre for kærestevold ikke opfatter sig selv som voldsramte. Mere oplysning er vejen frem, mener ligestillingsminister Manu Sareen.  Link til artiklen

--------------------------------------------------------------

Sportstalener er rollemodeller i kampen mod kærestevold

Link til artiklen:

--------------------------------------------------------------

Pressemelding fra Nordiske Kvinner mot Vold 2012

--------------------------------------------------------------

Ny svensk raport om vold i samkønnede relationer - download rapporten her.

--------------------------------------------------------------

Ny norsk handlingsplan mod voldtægt - download handlingsplanen her.

--------------------------------------------------------------

Europarådets konvention om vold mod kvinder stadig ikke ratificeret af Danmark

Mere end et år efter at Europarådet vedtog en konvention om vold mod kvinder og vold i hjemmet er den stadig ikke ratificeret. Derfor har Det Nationale Voldsobservatorium i Kvinderådet igen bedt justitsministeren svare på, hvad barriererne for at ratificere er og hvornår ministeren regner med at være færdig med at undersøge sagen. Se korrespondancen med ministeriet her.

Voldsobservatoriets 1. brev  - Svar.....

Voldsobservatoriets 2. brev  - Svar....

--------------------------------------------------------------

Ny norsk rapport om forebyggelse af kærestevold - download rapporten her

--------------------------------------------------------------

Mobilapplikation skal få unge til at sige fra over for kærestevold

40.000 danske unge har det seneste år af deres liv været udsat for enten fysisk, psykisk eller seksuel vold fra en kæreste. Derfor har LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling og Kirke nu udviklet en mobilapplikation til unge, der skal forebygge kærestevold. læs mere.....

Hent applikationen til iPhone og Android her.

--------------------------------------------------------------

Primær forebyggelse af seksuel vold

Ny rapport om primær forebyggelse af seksuel vold, se pressemeddelelse

Link til rapport

-------------------------------------------------------------- 

Medlemmer af Det Nationale Voldsobservatorium præsenterede d. 24. november ligestillingsministeren for en række anbefalinger, der skal styrke primær forebyggelse af vold mod kvinder. Læs anbefalingerne her

-------------------------------------------------------------- 

Vold gør sårbar - Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder

Rapporten viser, hvordan skadestuer behandler kvinder, som har været udsat for vold. To skadestuer i hver region har deltaget, og resultaterne bygger på interviews med personalet på skadestuerne.

SIF har udført undersøgelsen i samarbejde med Landsorganisationen for Kvindekrisecentre.

Link til rapporten

-------------------------------------------------------------- 

EU Parlamentet har vedtaget en ny resolution om  vold mod kvinder. Læs resolutionen her

-------------------------------------------------------------- 

Europarådet har vedtaget konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder.

link til konventionen på EU-rådets hjemmeside.

-------------------------------------------------------------- 

National Strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer

Så kom den længe ventede National Strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer. se planen her. Det er meget positivt, at der er fokus på forebyggelse, på skolernes rolle og styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Men de 35 millioner, der er afsat til indsatsen de kommende tre år, er langt fra nok. Det er også et problem, at planen ikke indeholder noget om indsatsen mod seksuelle overgreb, mener Kvinderådet.   


-------------------------------------------------------------- 

Forældreansvarsloven

Der er bred konsensus i Voldsobservatoriet om, at Forældreansvarsloven fra 2007 samt administrationen af loven i landets Statsforvaltninger skaber alvorlige problemer for både børn og voksne i familier, hvor konfliktniveauet er højt eller der er tale om psykisk/fysisk vold - og at loven således er og virker i modstrid med sin egen hensigt; at sikre og varetage barnets bedste. Læs Voldsobservatoriets anbefalinger til forældreansvarsloven....

-------------------------------------------------------------- 

 

 


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold