Baggrund

26 Maj 2008

I 1997 nedsatte Kvinderådet en ekspertgruppe om vold mod kvinder. Baggrunden var, at Den Europæiske Kvindelobby samme år oprettede et Europæisk Voldsobservatorium, der på EU plan arbejder for at udveksle erfaringer og indsamle viden, samt kortlægge EU-landenes indsats på området. I kraft af sit medlemskab af Kvindelobbyen deltog Kvinderådet i dette arbejde.

Kvinderådets ekspertgruppe blev oprettet for at kvalificere arbejdet i Det Europæiske Voldsobservatorium. I 2002 blev ekspertgruppen formaliseret og skiftede navn til Det Nationale Voldsobservatorium.

Kvinderådet er i dag repræsenteret i Det Europæiske Voldsobservatorium af Mette Volsing, LOKK


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold