Rapporter

14 November 2012
Seksuel vold mod kvinder i EU,
Læs rapporten fra EIGE her..... 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

Nye tal om vold i nære relationer, link til pressemeddelelse og rapport her....

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport om primær forebyggelse af seksuel vold blandt unge, læs rapporten

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ny rapport: Går det an? Gør det gavn?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Voldtægtanmeldelsers vej gennem retssystemet, læs rapporten....

---------------------------------------------------------------------------------------------

Efterværn for voldsudsatte kvinder, læs mere her....

--------------------------------------------------------------------------------------------

Raporter fra Servicestyrelsen....

---------------------------------------------------------------------------------------------

Indsats mod kærestevold
Det Kriminalpræventive Råd samarbejder med Ligestillingsministeren om en indsats, som skal forebygge vold i unges kæresteforhold. Formålet med indsatsen er bl.a. at nedbringe antallet af flergangsofre, og at skabe større fokus på emnet og bryde med det tabu, der er på området. Hjemmesiden ditforhold.dk, som er en del af indsatsen, lanceres d. 11. marts 2009. Hjemmesiden er målrettet de 14-24-årige samt deres forældre og pårørende. På hjemmesiden samles viden og rådgivning om området, og der er links til en rådgivningslinje og brevkasse. I lanceringsperioden samarbejder vi med SKUM, som er DR's chatrum for unge. Her kan de unge debattere kærestevold med hinanden og med et udvalg af eksperter.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sagen henlagt
I sin nye nordiske rapport - "Sagen henlagt" - dokumenterer Amnesty International den manglende retssikkerhed for danske kvinder, der udsættes for voldtægt. Som praksis ser ud i dag, ender kun én ud af fem anmeldte voldtægter med en dom i retten. Omkring tre ud af fire sager henlægges, uden at en dommer ser på sagen.
læs mere om rapporten...
Download rapport som pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport om det nationale voldsobservatorium
I 1997 tog Kvinderådet initiativ til at etablere en ekspertgruppe om mænds vold mod kvinder. Ekspertgruppen Det nationale Voldsobservatorium består af repræsentanter fra institutioner og organisationer samt enkeltpersoner, der arbejde inden for feltet. Til sammen udgør Voldsobservatoriet en unik vidensbank, der samler forskningsbaseret viden, praksis og kønspolitisk indsigt.
Download rapporten om Den Nationale Voldsobservatorium som pdf-fil

---------------------------------------------------------------------------------------------

The National Observatory on Violence Against Women
In 1997 The Women's Council established a group of experts on men's violence against women. This task force, The National Observatory on Violence Against Women, consists of representatives from institutions, organisations, and individuals working within this field. Together The Observatory possesses a unique insight based on shared research, practical experience and feminist insight.
Download the report as a pdf-file

---------------------------------------------------------------------------------------------

Men's violence against women
Extent, characteristics and the measures against violence - 2007. English summary
Download the report as a pdf-file...


Niels Hemmingsens gade 10 Postboks 1069, 1008 Kbh. K Tel/fax.: 3312 8087/3312 6740
Udgiv indhold