Kvinderådet er repræsenteret i forskellige råd og udvalg

Repræsentanterne er styrelsesmedlemmer eller ansatte i sekretariatet.