background decorational logo flower

Praktikant til Kvinderådet

Brænder du for ligestilling, feminisme og kvinders rettigheder? Så bliv praktikant hos Kvinderådet i foråret 2023.

Kvinderådet arbejder både nationalt og internationalt med at fremme ligestilling og kvinders rettigheder. Afhængig af det fag, du læser og dine interesser vil du – som praktikant – kunne opnå erfaring både med vores globale, europæiske og nationale politiske arbejde. Du vil indgå i et tæt samarbejde med Kvinderådets konsulenter om at lave høringssvar og oplæg, researche, fundraise, lave arrangementer og formidle vores budskaber bl.a. på de sociale medier.

Om dig

Vi søger en praktikant, der er under uddannelse og har viden om og interesse for køn og ligestilling. Du følger med aktuelle politiske debatter, har gode ideer og har lyst til at indgå i et lille arbejdsfællesskab på 8 personer.

Derudover er det en fordel, hvis du:

  • Har praktisk erfaring med at lave arrangementer
  • Har kendskab til den danske arbejdsmarkedsmodel og det kønsopdelte arbejdsmarked
  • Er god til skriftligt dansk og behersker engelsk  både mundtligt og skriftligt. Flere sprog er et plus, men ikke et krav.
  • Har mod på at hjælpe til med at fundraise, formidle vores budskaber og skrive projektansøgninger

Du kan som praktikant forvente, at:

  • Blive introduceret til centrale internationale ligestillings- og kvinderettighedskonventioner
  • Stifte bekendtskab med Kvinderådets 48 medlemsorganisationer og deres ligestillingsarbejde og -mærkesager.
  • Få indblik i Kvinderådets politiske interessevaretagelse og koblingen mellem dansk og internationalt ligestillingsarbejde
  • Få erfaring med mindre kommunikations-opgaver og afvikling af events
  • Opnå erfaring med at arbejde i en politisk styret og demokratisk organisation

 

Som praktikant vil du modtage en månedlig erkendtlighed og blive omfattet at vores frokostordning.

Om Kvinderådet

Kvinderådet er en paraplyorganisation med 48 medlemsorganisationer, der spænder vidt; fra politiske partier og fagforeninger til erhvervskvindenetværk, handicap- og kvindeorganisationer. Vi arbejder både nationalt og internationalt med ligestilling og kvinders rettigheder. Sekretariatet ligger på Niels Hemmingsens Gade i centrum af København.

Lyder ovenstående som noget for dig, ser vi frem til at modtage din ansøgning og CV på e-mail kvr@kvinderaad.dk (skriv gerne ‘praktikant 2023’ i emnefelt) senest d. 7. november. Vi læser dog ansøgninger og kan indkalde til samtaler løbende.

Vi opfordrer alle til at søge. Mangfoldighed er en vigtig værdi for os, og vi vil i sekretariatet gerne afspejle diversiteten i det samfund, vi er en del af.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved at skrive til Kvinderådets nuværende praktikant Ellen Borg ellen.borg@kvinderaad.dk  – eller ved at ringe til direktør Lise Johansen på tlf. 25806055.