Kvinderådet arbejder på flere niveauer

Vi er en medlemsorganisation, der afholder medlemssaloner og aktiviteter i form af møder, debatfestival og konferencer om ligestilling. Kvinderådet bliver også hørt i forbindelse med udarbejdelse af lovgivning og forskellige former for arbejde, der handler om kvinder og ligestilling. I den forbindelse afgiver vi høringssvar.

En del af arbejdet består også i at bidrage til rapporter om ligestilling nationalt og internationalt, og vi faciliterer også netværk om mainstreaming og vold.

Vi har internationale samarbejdspartnere, og sætter løbende gang i en projekter, der har fokus på særlige emner, f.eks. kampagnen om at få flere kvinder i politik. Du kan læse mere om de forskellige projekter nedenfor.

Voldsobservatoriet

Kvinderådet nedsatte i 1997 en ekspertgruppe om vold mod kvinder

Kvinderådet nedsatte i 1997 en ekspertgruppe om vold mod kvinder. Baggrunden var, at Den Europæiske Kvindelobby samme år oprettede et Europæisk Voldsobservatorium, der på EU plan arbejder for at udveksle erfaringer og indsamle viden, samt kortlægge EU-landenes indsats på området. I kraft af sit medlemskab af Kvindelobbyen deltog Kvinderådet i dette arbejde.

Læs mere ⟶

Mainstreamings-
netværket

Mainstreamingnetværket blev startet af fagforeningen 3F i 2005

Fokus var, som navnet antyder, mainstreaming og specielt ligestillingslovens mainstreamingforpligtelse, som netværket ønskede at skabe øget opmærksomhed omkring. Man ville presse på for at få taget forpligtelsen alvorligt, hvilket bl.a. skete gennem henvendelser til partierne, offentlige konferencer og gennem deputationer til forskellige folketingsudvalg.

Læs mere ⟶

Mellemøsten og Nordafrika

Det internationale samarbejde

Kvinderådet har kontakt til en række kvindeorganisationer verden over, der samarbejder om at sætte magt bag kvindekravene. Samarbejdet sker specielt gennem den Europæiske Kvindelobby, som Kvinderådet var med til at danne, der samler NGOer fra alle EU’s medlemslande, og hvor vi er valgt ind i bestyrelsen.

Læs mere ⟶

Kvinder i politik

Kvinder i politik og lige repræsentation er et område, der altid har fyldt i Kvinderådet

Lige fra vores oprettelse i 1899, hvor kampen for kvinders stemmeret var helt central, til i dag hvor vi ved de tre seneste kommunal- og regionsvalg har kørt kampagnen ”Stem flere kvinder ind”.

Kvinders politiske repræsentation er ét af de områder, hvor vi i Danmark stadig har lang vej at gå, før vi kan tale ligestilling.

Læs mere ⟶

FN’s Verdensmål

I 2015 vedtog FNs medlemslande de såkaldte Sustainable Development Goals (forkortet SDGerne), på dansk FN’s Verdensmål

Tidsrammen er 2030, dvs. man skal være i hus med de mål man har sat sig i 2030! Målene er en slags pejlemærke for, hvad FN og alle medlemslandene er blevet enige om at arbejde henimod for at skabe en bæredygtig udvikling både menneskeligt og klima- og miljømæssigt. Verdensmålene består af 17 overordnede mål, der har fokus på hvert sit område – lige fra Afskaf fattigdom (mål 1) til Livet i havet (mål 14).

Læs mere ⟶

Hørringsvar

Kvinderådet bliver løbende hørt i forbindelse med udarbejdelse af lovgivning og forskellige former for arbejde, der handler om kvinder og ligestilling

I den forbindelse afgiver vi høringssvar, som du kan læse mere om, på de følgende sider.

Læs mere ⟶

Medlemssalon

I 2017 afholdt Kvinderådet den første medlemssalon, hvor medlemmerne af Kvinderådets mere end 40 medlemsorganisationer kan mødes til uformelle debatter om emner, organisationerne har lyst til at sætte på dagsordenen

Alle kan byde ind med et forslag til en salon. Sammen finder vi ud af, hvor og hvornår det skal afvikles.

Læs mere ⟶

Talk Town

Talk Town er en 3-dages debatfestival om køn, ligestilling og feminisme

Det er en brugerstyret festival, og det betyder, at alle store som små foreninger, organisationer og netværk kan byde ind med indhold til programmet. Kvinderådet og Indgreb, der producerer festivalen, står for rammerne, og vi sikrer, at det er billigt at være med, så alle har mulighed for at deltage.

Læs mere ⟶