Det internationale samarbejde

Kvinderådet har kontakt til en række kvindeorganisationer verden over, der samarbejder om at sætte magt bag kvindekravene. Samarbejdet sker specielt gennem den Europæiske Kvindelobby (EWL), som Kvinderådet var med til at danne. EWL samler NGOer fra alle EU’s medlemslande. Kvinderådets styrelsesmedlemmer, Line Gessø Hansen og Inge Henningsen, er valgt ind i bestyrelsen.

Kvinderådet samarbejder også med lokale kvinderettighedsforkæmpere i Egypten og Marokko om bekæmpelse af vold mod kvinder.

I Egypten fokuserer vi sammen med vores partner, den egyptiske research NGO – Tadwein – på bekæmpelse kønslemlæstelse. Ved at inddrage nye aktører i indsatser mod kønslemlæstelse – som eksempelvis læger, der står for 70% af alle indgreb – arbejder Tadwein målrette på at ændre fortællingen om praksissen.

I Marokko støtter vi, sammen med vores lokale partner Lddf-Injad, et netværk af krisecentre og rådgivningsenheder for voldsramte kvinder: Femmes Solidaires. Marokko har i 2018 vedtaget en lov om vold mod kvinder, men den er mangelfuld og det er stadig uvist hvordan implementeringen skal foregå. Så der er brug for at gøre problemet om kønsbaseret vold meget mere synligt i samfundet. Lddf-Injad og Femmes Solidaires dokumenterer og rapporterer omfanget af kønsbaseret vold, for derigennem at få politikere og medier til at anerkende problemet og adressere de underliggende magtstrukturer, der ligger bag kønsbaseret vold.

Desuden laver både Tadwein og Lddf-Injad debat-arrangementer og undervisning for unge, som udfordrer kønsstereotyper og italesætter problemer såsom sexchikane og vold. Der er stor opbakning fra de unge til projektet, som er glade for at debattere de dagligdagsproblemer, som de alle har erfaringer med, men som ingen rigtig taler med dem om.

Projekterne er finansieret af CISU og Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) – Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten og Nordafrika – via KVINFO.

DAPP Programmet (Utilizing a multisectoral approach in the fight against Gender Based Violence – the case of FGM in Egypt og Combating Gender Based Violence in Morocco ) løber fra Juni 2017- Juni 2021

CISU projektet (Sexual education among youth in Egypt) løber fra 2017-2019.

Nyheder